• minizno
  • 274 n
  • pay
  • 27 n
Неділя, 03 травня 2020 18:32

Реєстрація вступників до магістратури для проходження ЄВІ/ЄФВВ

Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України Приймальна комісія Національного університету водного господарства та природокористування інформує про наступний порядок дій для реєстрації вступників на навчання за освітнім ступенем магістр для складання ЄВІ/ЄФВВ.
Реєстрація розпочнеться з 9:00 12 травня та закінчиться о 18:00 05 червня 2020 року.
Процедура реєстрації проходитиме дистанційно шляхом надсилання вступником сканованих копій / фотокопій документів та отримання ним від Приймальної (відбіркової) комісії сканованої копії екзаменаційного листка.

Алгоритм дій для реєстрації вступників до магістратури для складання ЄВІ / ЄФВВ 

Крок 1. Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу, яка зазначена для кожної спеціальності окремо, скановані копії / фотокопії (формати pdf, jpg): 

- заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
- документа, що посвідчує особу;
- облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень (тільки для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
- медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (тільки для осіб, для яких необхідно створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
- фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 - 7 розділу III  Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них);
- довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). Форма довідки наведена у додатку 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти). У довідці обов'язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові. В тексті листа вступник обов'язково зазначає прізвище, ім'я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Крок 2. Приймальна комісія або відбіркова комісія  інституту на підставі отриманих сканкопій (фотокопій) здійснює перевірку документів, реєстрацію вступника для проходження ЄВІ/ЄФВВ та відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті.
Якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, буде надіслано повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Крок 3. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної (відбіркової) комісії для з'ясування ситуації.
Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній (відбірковій) комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.
Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв'язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Офіційні електронні адреси відповідальних за реєстрацію осіб для кожної спеціальності: 

Код

Спеціальність
(освітня програма)

Електрона адреса

Телефон контактної особи

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (96) 737-36-27 

145

Гідроенергетика 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (50) 606-86-54

144

Теплоенергетика

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (50) 606-86-54

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

191

Архітектура та містобудування 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (67) 182-70-18 

192

Будівництво та цивільна інженерія: (Промислове і цивільне будівництво) 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (97) 830-50-51

192

Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція) 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (93) 554-08-28

192

Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів) 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (93) 554-08-28

192

Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми) 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (93) 487-57-10

192

Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення) 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (93) 487-57-10

192

Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво і господарство) 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (96) 170-57-10

192

Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі) 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (96) 170-57-10

263

Цивільна безпека 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (93) 554-08-28

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

133

Галузеве машинобудування

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (68) 060-32-88

184

Гірництво

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (50) 435-21-80

274

Автомобільний транспорт

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (97) 479-54-79

275

Транспортні технології

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (97) 581-88-36

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

101

Екологія 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (50) 609-11-5

183

Технології захисту навколишнього середовища 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (50) 609-11-5

193

Геодезія та землеустрій 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (97) 397-10-43

242

Туризм 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (50) 578-59-37

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

051

Економіка (Управління персоналом і економіка праці) 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (68) 022-07-11

053

Психологія

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (93) 660-25-90

071

Облік і оподаткування

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (66) 127-80-79
+380 (97) 052-24-89

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (97) 209-65-61

073

Менеджмент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (93) 935-45-12

075

Маркетинг

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (97) 617-27-21

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (67) 977-03-74

281

Публічне управління та адміністрування

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (96) 821-34-06

292

Міжнародні економічні відносини

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (98) 370-43-49

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 

081

Право

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (96) 772-54-50

262

Правоохоронна діяльність

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (97) 302-44-60

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

051

Економіка (Інформаційні системи в бізнесі)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (67) 761-49-99

113

Прикладна математика

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (68) 161-32-13

122

Комп’ютерні науки

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (68) 161-32-13

123

Комп’ютерна інженерія

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (63) 585-71-35

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (66) 429-00-29

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 (66) 429-00-29

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я 

227

Фізична терапія, ерготерапія

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

+380 (98) 985-80-00

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  +380 (67) 362-79-03

Офіційна електронна адреса Приймальної комісії НУВГП: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
телефон для довідок:  +380 (66) 137-59-57, тел./факс +380 (362) 633-222

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

1 Порядок організації та проведення ЗНО для вступників до магістратури
Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка
Лист МОН щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ у 2020 році
Порядок організації та проведення ЗНО

2 Єдине фахове вступне випробування - програми 2020
2 блок - Тест з восьми базових правничих дисциплін (Програма - 2020)
1 блок - Тест загальних навчальних правничих компетентностей

3 Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у 2020 році
Загальна характеристика тесту ЄВІ у 2020 році
Схема нарахування балів за тест ЄВІ у 2020 році
Програма ЄВІ