• 274 н
  • платити
  • 27 п
Понеділок, 10 січня 2022 12:44

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Конкурсний відбір для здобуття освітнього ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:

  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра - у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового вступного випробування. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 -2022 років;
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість фахового вступного випробування вступники подають результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали. Структура відповідних фахових вступних випробувань в НУВГП відповідає структурі інтегрованого іспиту КРОК-М.

Детальніше з переліком конкурсних показників можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ