• minizno
  • 274 n
  • pay
  • 27 n
Понеділок, 10 січня 2022 13:10

Терміни вступної кампанії для вступників на основі повної загальної середньої освіти в 2022 році

Затверджені терміни вступної кампанії для вступників на основі повної загальної середньої освіти в 2022 році

Рішенням Вченої ради Університету (Протокол №13 від 29 грудня 2021 року) затверджені Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування в 2022 році. Відповідно до цих Правил прийому, прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі  повної загальної середньої освіти в 2022 році проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

14 липня

01 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів

18:00 16 липня

16 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів складених з 01 липня до 13 липня

18:00 22 липня

23 вересня

Терміни проведення творчих конкурсів, вступних іспитів

на місця державного (регіонального) замовлення
01 липня – 13 липня

19 вересня – 23 вересня

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
14 липня - 22 липня

Терміни проведення співбесіди

17 липня -19 липня

19 вересня – 23 вересня

Терміни оприлюднення списку рекомендованих

на місця державного (регіонального) замовлення - не пізніше 27 липня

не пізніше 24 вересня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб- не раніше 04 серпня;

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного (регіонального) замовлення - до 18:00 04 серпня

не пізніше

28 вересня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не раніше  09 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним (регіональним) замовленням –05 серпня

не пізніше 30 вересня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та закінчується 30 вересня.
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня.
У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів. Основний етап - не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня. Завершальний етап - не пізніше 12:00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня. Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.
Реєстрація для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення відбудеться в період 01 червня по 09 липня. Реєстраційна форма для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі буде доступна за посиланням ФОРМА.
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, - не пізніше ніж 19 серпня.