• minizno
 • 274 n
 • pay
 • 27 n
Четвер, 26 січня 2023 09:29

Вступна кампанія-2023: які особливості

Для вступу у заклади вищої освіти можна буде подавати до 20 заяв, з яких тільки п’ять — на бюджетні місця.

Середній бал з раніше здобутих документів про освіту (шкільний атестат, диплом бакалавра тощо) не враховуватиметься, тож зарахування до ВНЗ відбуватиметься:

 • на бакалаврат — за результати Національного мультипредметного тесту (НМТ) (плюс творче чи спортивне завдання для вступників на мистецькі та спортивні спеціальності);
 • на магістратуру — за результатами єдиного вступного іспиту (плюс фахове випробування для спеціальностей галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування, «Міжнародні відносини»).

На магістерські спеціальності, яким надається особлива підтримка, можна буде вступити виключно за результатами внутрішнього іспиту у виші.

Вступники на спеціальності, для яких передбачено творчий конкурс, будуть вступати за результатами НМТ та творчого конкурсу.

Коефіцієнти до оцінок з різних предметів, які використовуватимуть під час формування конкурсного бала, будуть затверджені в Порядку прийому. У 2023 році не передбачається використання сільського коефіцієнта. Галузеві та регіональні коефіцієнти передбачається зберегти, але значення регіональних коефіцієнтів передбачається оголосити навесні.

Без НМТ можливо буде вступити на контракт на спеціальності, яким надається особлива підтримка (53 спеціальності та 11 спеціалізацій). Така можливість передбачена і для вступників на основі здобутого освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або освітнього ступеня молодшого бакалавра.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА

 

Шифр галузі

Галузь знань

Код
спеціальності

Назва спеціальності

01

Освіта

012

Дошкільна освіта

013

Початкова освіта

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями:

014.04-014.10, 014.15)

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

10

Природничі науки

102

Хімія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

11

Математика та статистика

111

Математика

112

Статистика

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135

Суднобудування

136

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика

16

Хімічна інженерія та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Електронні комунікації та радіотехніка

173

Авіоніка

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175

Інформаційно-вимірювальні технології

176

Мікро- та наносистемна техніка

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

187

Деревообробні та меблеві технології

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

207

Водні біоресурси та аквакультура

208

Агроінженерія

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

252

Безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

254

Забезпечення військ (сил)

255

Озброєння та військова техніка

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

263

Цивільна безпека

27

Транспорт

271

Морський та внутрішній водний транспорт (крім спеціалізації 271.01)

272

Авіаційний транспорт

273

Залізничний транспорт

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (за видами) (крім 275.01 і 275.04)

Національний мультипредметний тест складатиметься з трьох частин: 

 • два обов’язкові предмети: українська мова і математика;
 • додатковий предмет на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

«НМТ проводитимуть у дві сесії: основна у червні 2023 року, а додаткова у червні та липні. Випускники, які перебувають за кордоном, матимуть можливість скласти його у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах».
Також замість НМТ-2023 можна буде скористатися результатами мультипредметного тесту 2022 року або ЗНО 2021 чи 2020 року. Незалежно від обраного випускником додаткового предмета на НМТ результат дозволить подавати заяву до вступу на будь-яку спеціальність. Конкурсний бал розраховуватиметься з урахуванням вагових коефіцієнтів, встановлених для предметів на різні спеціальності.

Прохідний бал для участі у конкурсі на вступ повинен бути:

 • для участі в конкурсі на місця державного замовлення:

-          не менше 130 – більшість спеціальностей;

 • для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб:

-          не менше 140 — Право, Публічне управління та адміністрування, Міжнародні відносини, Фармація;

-          не менше 150 — лікарські спеціальності;

-          100 балів – інші спеціальності.

Умови для дітей загиблих українських воїнів

Вимоги для вступу у 2023 році не застосовуватимуть до дітей загиблих захисників та захисниць України. Це означає, що вони йтимуть поза загальним конкурсом. Тобто, навіть якщо бал за НМТ буде нижчим 130, вони все одно мають право подавати документи до вишів на місця державного замолення. Спрощена процедура вступу стосується як дітей воїнів, що загинули, так і дітей учасників бойових дій у АТО/ООС.

Крім того, для таких абітурієнтів передбачена низка додаткових пільг:

 • повна або часткова оплата навчання (якщо не отримали бюджетне місце;
 • першочергове переведення на бюджет (на будь-якому курсі, якщо з’являється місце);
 • отримання соціальної стипендії (для тих, хто на бюджетних місцях);
 • безплатне або тільки частково платне проживання у гуртожитку (для тих, хто на денній формі здобуття освіти).