• minizno
  • 274 n
  • pay
  • 27 n
Понеділок, 19 червня 2017 11:32

Отримати відразу два дипломи державного зразка – це реально!

Унікальну можливість  мають наші  майбутні студенти:  отримати відразу два дипломи  державного зразка – НУВГП та Люблінської Політехніки за галузями знань «Інформаційні технології» (спеціалізація «Інформатика») й   «Управління та адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент»).

Як розповів відповідальний секретар приймальної комісії Руслан Жомирук, тривалість програми –чотири  роки з кількістю 210 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин).

Навчання відбувається посеместрово. 1-й, 3-й та 5-й семестри студенти навчаються у Національному університеті водного господарства та природокористування; 2-й, 4-й, 6-й та 7-й семестри – в Люблінській політехніці  (Польща).

Загальний профіль освітньої  програми: протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Відповідно до навчального плану студенти проходять дві практики: виробничу  та виконання командного проекту.

 

Наталія Пархомчук,
сектор зв’язків із громадськістю