Державне замовлення

Максимальні обсяги державного замовлення у 2023 році
(Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти)

Шифр

Назва спеціальності (освітньої програми)

Обсяг прийому Максимальний обсяг державного замовлення у 2023 році
Денна форма Заочна форма
014.03 Середня освіта (Історія) 25 8 8
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 50 12 5
017 Фізична культура і спорт (фіксований обсяг) 120 5 0
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями) 50 7 0
034 Культурологія 50 5 0
051 Економіка (Бізнес-аналітика; Управління персоналом і економіка праці) 120 5 0
053 Психологія 40 5 0
061 Журналістика 30 5 0
071 Облік і оподаткування 280 5 0
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 100 9 0
073 Менеджмент 120 12 0
075 Маркетинг 50 8 0
076 Підприємництво та торгівля 150 5 0
081 Право 100 7 0
101 Екологія 70 17 0
103 Науки про Землю (Геологія; Гідрологія) 65 9 5
106 Географія 40 5 0
113 Прикладна математика 110 15 0
121 Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей) 50 15 0
122 Комп’ютерні науки 130 22 5
123 Комп’ютерна інженерія 55 15 8
125 Кібербезпека та захист інформації 50 5 0
126 Інформаційні системи та технології 50 8 5
131 Прикладна механіка 50 5 5
133 Галузеве машинобудування 100 31 5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 100 36 6
144 Теплоенергетика 60 6 0
145 Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика 140 6 0
162 Біотехнології та біоінженерія 30 8 0
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 150 33 5
183 Технології захисту навколишнього середовища 55 13 5
184 Гірництво 110 29 5
191 Архітектура та містобудування (фіксований обсяг) 50 15 -
192 Будівництво та цивільна інженерія 720 122 7
193 Геодезія та землеустрій 240 41 5
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 100 30 6
201 Агрономія 50 26 6
207 Водні біоресурси та аквакультура 80 7 5
208 Агроінженерія 50 14 5
227 Терапія та реабілітація 100 12 -
241 Готельно-ресторанна справа 60 5 0
242 Туризм та рекреація 60 30 0
263 Цивільна безпека (Охорона праці)
50 5 0
274 Автомобільний транспорт 160 23 6
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 90 16 5
281 Публічне управління та адміністрування 40 5 0
292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес) 50 5 0