• minizno
  • 274 n
  • pay
  • 27 n
Понеділок, 03 липня 2017 08:52

Чому студенти обирають НУВГП і чого очікують від навчання

В умовах, визначених МОНУ пріоритетів якості студентоцентрованого навчання, важливо знати:  що спонукає молодих людей вступати до того чи іншого навчального закладу, відвідувати  заняття; які труднощі переборюють вони на шляху освоєння обраних професій та чого очікують, отримуючи вищу освіту.

Саме з метою отримати відповіді на ці запитання й було проведено аналіз, який базується на 5-річних дослідженнях, проведених серед студентів молодших курсів.

Один з головних чинників, на які слід звернути увагу, – це мотиви вибору  навчального закладу. Серед основних наші студенти відзначили наступні (графік № 1).

За рекомендаціями сучасних експертів освітнього середовища проводяться опитування потенційних і реальних споживачів  освітніх послуг (стейкхолдерів) задля визначення рівня ваги того чи іншого фактора, який відіграє роль конкурентної переваги навчального закладу.  Зміст освіти і ціна,  як характеристики освітніх послуг, – не єдині фактори, здатні привабити їх потенційного  покупця. Найважливішими конкурентними перевагами  наші  студенти назвали наступні (графік № 2):

Основними категоріями студентоцентрованого навчання є компетентності, набуті як динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок. Але навчально-пізнавальний інтерес – не найголовніше, що спонукає  студентів відвідувати заняття (графік № 3). Значно більший вплив  має необхідність складати іспити. Як мотив уникнення прикростей, разом з  контролем присутності на заняттях,  він притаманний загалом більшій частині сучасного студентства.

Цікавим виявився  такий чинник, як бажання спілкуватися з друзями. Таку потребу варто залучати до навчального процесу, навчивши молодих людей узгодженості дій, комунікабельності, відповідальності у командній роботі; а це, до речі, цінують 82%  опитаних свого часу роботодавців.

Майже незмінними упродовж  цих років  залишаються труднощі, які долають наші студенти на шляху здобуття фаху (графік № 4).  Оскільки зростання інформаційного буму не уникнути, то єдиним виходом  є навчити студентів умінню організовувати навчальну діяльність та вдало розподіляти свій час. Тут здатні допомогти фахівці з тайм-менеджменту.

За аналізом мотивів і труднощів логічно слідує аналіз очікувань студентів від навчання в НУВГП (графік № 5). Лідерство займає можливість досягнення матеріального статку. Зрештою, до нього ведуть і бажання отримати хороший професійний фах (що, до речі, цінує  й 74% роботодавців),  і бажання отримати хорошу освіту, і наміри подальшого працевлаштування. У рази зріс чинник можливості працевлаштування за кордоном. З одного боку – зростаючі можливості мобільності, а з іншого – гіркуватий присмак того, що немає надії на власну країну.

Сучасна освіта стає найважливішим засобом і ресурсом становлення інноваційної особистості, здатної жити у полікультурному просторі та приймати відповідальні рішення в умовах діалогу й вільного вибору. Тож освітньо, професійно та  ринково затребуваними  є  уміння отримувати необхідну інформацію; здатність до зворотної реакції, професійних цінностей та активної їх підтримки; навички відповідальності,  самостійності в роботі, стійкої емоційної поведінки. Майже 90% студентів старших курсів вважає, що наш  університет навчає усім цим умінням.

Тому й сучасний викладач – це, насамперед, фахівець, здатний через надання студентові можливості прояву розумової самостійності й активності спонукати його до вирішення нестандартних проблем і очікування хороших результатів.

Графіки  ви зможете знайти у прикріпленому файлі.

Графік 1

Графік 2

Графік 3

Графік 4

Графік 5

 

Галина Чабан,
сектор соціально-психологічної підтримки

Віталій Прокопець,
сектор зв’язків з громадськістю