• minizno
  • 274 n
  • pay
  • 27 n
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту.  
Для проведення вступної кампанії у 2022 році буде застосований мультипредметний тест  
Міністерство освіти і науки України розробляє Порядок зарахування до закладів вищої освіти у 2022 році, в якому буде докладно описано вступний процес. 
Відповідно до наказу ректора здобувачам вищої освіти ЗВО, які розташовані у зоні проведення бойових дій та надання освітніх послуг якими тимчасово призупинено, надано можливість отримати освітні послуги в Університеті.
Визначено дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності, а також єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за спеціальностями галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини», відповідно до наказу МОН.
Затверджені терміни вступної кампанії для вступників на основі повної загальної середньої освіти в 2022 році
Конкурсний відбір для здобуття освітнього ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:
Субота, 16 жовтня 2021 08:30

Додатковий набір в магістратуру

Національний університет водного господарства та природокористування з 19 жовтня 2021 року оголошує додатковий набір вступників на навчання (заочна форма здобуття освіти) за освітнім ступенем «МАГІСТР»
Національний університет водного господарства та природокористування з 15 вересня оголошує додатковий набір вступників на навчання у 2021 році (денна та заочна форма здобуття освіти) на вакантні місця ліцензійного обсягу, за кошти фізичних та/або юридичних осіб та за кошти державного замовлення за освітнім ступенем «МАГІСТР»
Сторінка 1 із 9