Кафедра комп'ютерних технологій та економічної кібернетики

Завідувач  кафедри: 
Грицюк Петро Михайлович, доктор економічних наук, професор
Адреса: 
вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 247
Телефони: 
7-76 (кафедра) 7-92 (завідувач)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 1 професор
 • 7 доцентів
 • 1 старший викладач

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Операційні системи
 • Комп’ютерні мережі
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Архітектура обчислювальних систем та системне програмування
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Комп’ютерна графіка та обробка зображень
 • Математична логіка та теорія алгоритмів
 • Програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Прикладне програмне забезпечення
 • Сучасні та спеціалізовані мови програмування
 • Крос-платформне програмування
 • Технології тестування програмних продуктів
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Нейронечіткі технології в моделюванні економіки
 • Методи обчислень
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Теорія прийняття рішень
 • Системний аналіз
 • Комп’ютерна дискретна математика
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Фінансова математика
 • Моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів
 • Організація баз даних та знань
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Технології управління контентом
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Ґеоінформаційні системи і технології
 • Проектування та розробка інформаційних систем
 • Адміністрування в бухгалтерських інформаційних системах
 • Безпека інформаційних систем та захист інформації
 • Управління ІТ-проектами

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ

Комп’ютерні класи на 15 посадкових місць (ауд. 242, ауд. 223а). Комп’ютери об’єднані в  локальну мережу, є доступ до глобальної мережі Internet.

IСТОРIЯ КАФЕДРИ

 • Кафедра комп’ютерних наук була утворена у липні 2013 р. на основі поділу кафедри обчислювальної техніки, що є спадкоємицею кафедри обчислювальної математики, яка веде свою історію з вересня 1966 р. Завідувачами кафедри обчислювальної математики упродовж її існування були: Я. А. Микитин, А. П. Гіроль, А. І. Білецький, С. А. Мельничук, І. М. Карпович, Б. Б. Крулiковський. У 2016 році завідувачем кафедри комп'ютерних наук був призначений Ю.Й. Тулашвілі.
 • Кафедра економічної кібернетики була утворена у квітні 2013 року. Завідувачем новоствореної кафедри був призначений доктор економічних наук П.М. Грицюк. У 2019 році обидві кафедри були об'єднані у кафедру комп'ютерних технологій та економічної кібернетики. Реорганізовану кафедру очолив Петро Михайлович Грицюк, доктор економічних наук, професор.
 • У складі кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики працюють 3 кандидати технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук та 3 кандидати економічних наук.
 • Кафедра є випусковою за спеціальностями 126 “Інформаційні системи та технології", 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)”, 051 "Економіка (економічна кібернетика)".
 • Для забезпечення навчального процесу науково-педагогічними працівниками кафедри розроблені та затверджені освітні програми, робочі програми, посібники, методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять, самостійної роботи студентів, курсових та дипломних робіт. Активно проводиться робота із забезпечення навчального процесу посібниками та підручниками, наповненими інноваційним змістом. Співробітниками кафедри видано 15 навчальних посібників та підручників, у тому числі з грифом МОН України, 11 монографій.
 • Кафедрою ведеться наукова дослідна робота «Моделювання аграрного виробництва та продовольчої безпеки в умовах змін клімату». Державний реєстраційний номер роботи 0118U003373. В рамках науково-дослідної теми захищено 4 дисертації, видано 9 монографій, опубліковано більше 100 статей, в тому числі, цитованих у Scopus та Web of Science.
 • Кафедра комп’ютерних технологій та економічної кібернетики значну увага приділяє міжнародному та міжрегіональному співробітництву з науково-педагогічними колективами споріднених кафедр вищих навчальних закладів України. Зокрема, таке співробітництво налагоджено з кафедрами державного університету Житомирська політехніка, кафедрою економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету Острозька академія, кафедрою економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету, кафедрою економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка. Налагоджуються контакти з рядом зарубіжних університетів
 • Студенти спеціальності «Економіка (Економічна кібернетика)» беруть активну участь в конкурсах студентських наукових робіт та конкурсах, організованих Національним банком України. Призерами конкурсу студентських наукових робіт стали Красномовець Олександр  та  Гаврилюк Максим. Переможців конкурсу готували Грицюк П.М. та Бабич Т.Ю.
 • Викладачі кафедри активно працюють в рамках Малої академії наук (МАН). Зокрема, д.е.н. П. М. Грицюк був керівником гуртка прикладної математики та є головою обласного журі за цим напрямком. Багатьох призерів міських, обласних та всеукраїнських етапів конкурсу-захисту МАН підготували Грицюк П.М., Бабич Т.Ю., Джоші О.І., Кардаш О.Л.

Спеціальності кафедри