Кафедра вищої математики

Завідувач  кафедри: 

Іващук Яків Григорович
в.о. завідувача кафедри, доцент кандидат фізико-математичних наук

Адреса: 
 вул. Соборна 11, навчальний корпус №1, ауд. 124
Телефони: 
 вн. 985
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Професорсько-викладацький склад кафедри

  • 2 професори
  • 8 доцентів
  • 2 старших викладачі
  • 3 асистенти
  • 1 член-кореспондент НАН України

Основні навчальні дисципліни які викладаються на кафедрі

1. Алгебра і геометрія, 11, 113 Прикладна математика.
2. Вища математика 15, 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології.
3. Вища математика, 14, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
4. Вища математика, 12, 123 Комп"ютерна інженерія.
5. Вища математика, 19, 193 Геодезія та землеустрій.
6. Вища математика, 18, 184 Гірництво; 274 Автомобільний транспорт; 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 13, 133 Галузеве машинобудування.
7. Вища математика 14, 145. Гідроенергетика, 144 Теплоенергетика.
8. Вища математика, 07, 075 Маркетинг; 073 Менеджмент; 292 Міжнародні економічні відносини; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 051 Економіка.
9. Вища математика, 19, 192 Будівництво та цивільна інженерія; 191 Архітектура та містобудування; 263 Цивільна безпека (Охорона праці).
10. Вища математика 20, 201 Агрономія; 24, 242 Туризм
11. Прикладна математика, 11, 113 Прикладна математика.
12. Математичні методи в грунтознавстві 20, 201 Агрономія.
13. Математичний аналіз 12, 122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології.
14. Теорія ймовірності і математична статистика 18, 275 Транспортні технології.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра вищої математики – одна з найстаріших в університеті. Заснована у 1959 році. За цей період вона була окремим підрозділом низки факультетів та навчально-наукових інститутів: гідромеліоративного факультету, факультету економіки підприємства, факультету прикладної математики і комп'ютерних інтегрованих систем та навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки. Чисельний склад кафедри зростав з чотирьох викладачів (1959 р.) до 30 викладачів (1989 р.).
На даний час до складу кафедри входять 15 викладачів, з них 2 професори, 8 доцентів, 2 старших викладачів та 3 асистента.
За весь час існування кафедри завідувачами були: Ю.В.Подшевкін доцент, кандидат фізико-математичних наук(1959-1972 рр.); Р.А. Антонюк доцент, кандидат технічних наук (1972-1974 рр.); Ярмуш Я. І. доцент, кандидат фізико-математичних (1984-1994 рр., 1998-2012 рр.); В. Ю. Слюсарчук доктор фізико-математичних наук, професор (1994-1998 рр.). З 2013 по 2015р. в. о. зав. кафедри канд. фіз.-мат. наук, доктор педагогічних наук, професор П.О. Тадеєв. З 01.09.2015 року в. о. зав. кафедри, канд. фіз.-мат. наук, доцент Іващук Я. Г.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Основними напрямами наукової діяльності кафедри є: обмежені та майже періодичні розв’язки нелінійних диференціальних, різницевих та диференціально-функціональних рівнянь (В.Ю. Слюсарчук проф., док. фіз.-мат. наук, член-кор. НАН України); геометрія векторних полів в однорідних та узагальнених просторах (П.О. Тадеєв проф., канд. фіз.-мат. наук, док. пед. наук ); вивчення полів напружень і деформацій у силових елементах конструкцій в процесі експлуатації (О.Л. Брушковський доц., канд. тех. наук, І.В. Дубчак асист. ); застосування модифікованих різницевих методів до розв’язання крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь (І.В. Самолюк асист. ); дослідження функціональних і диференціально-функціональних систем (Л.М. Слюсарчук доц., канд. фіз.-мат. наук ); контактні взаємодії пластин із розімкнутими ребрами жорсткості (В.О. Сяський доц., канд. фіз.-мат. наук ); контактні задачі теорії пружності (С.П. Водяна ); дослідження властивостей високонадійних систем із захистом (О.О. Кушнір доц., канд. фіз.-мат. наук , В.П. Кушнір доц., канд. фіз.-мат. наук ); дидактичні основи математичної підготовки студентів у технічному виші (С.П. Цецик доц., канд. пед. наук); побудова алгоритмів найкращого рівномірного наближення функцій (Я.Г. Іващук доц., канд. фіз.-мат. наук ); обмежені розв’язки систем телеграфних рівнянь (О.Ю. Дейнека асист. ); оцінки відхилень лінійних середніх рядів Фур'є на класах (ψ,β)-диференційовних функцій (У. З. Грабова ст. викл., канд. фіз.-мат. наук).
Найвагоміший внесок у розвиток математики вніс член-кор. НАН України, професор В.Ю. Слюсарчук, який спростував гіпотезу Любича про диференційовне відображення, показав щільність множини нерозв'язних задач Коші у просторі всіх задач Коші у випадку нескінченновимірного банахового простору та щільність множини задач Коші з неєдиними розв'язками у множині всіх задач Коші у випадку банахового простору довільної розмірності.. Отримав загальні результати про збіжність числових рядів, окремими випадками яких є відповідні результати Лейбніца, Д'Аламбера, Гаусса, Коші, Абеля, Діріхле, Куммера, Єрмакова та інших математиків. Отримав нову інтегральну ознаку збіжності рядів.
Кафедра тісно співпрацює з провідними навчальними та науковими закладами: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Інститутом математики НАН України, Інститутом механіки НАН України.