Кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства ім. С.Т. Вознюка

Завідувач  кафедри: 

Колесник Тетяна Миколаївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Адреса: 
вул. М. Карнаухова, 53а, навчальний корпус №7, ауд. 773
Телефони: 
 вн. 716
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Кафедра є випусковою зі спеціальності

201 «Агрономія»

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • 3 професори
 • 8 доцентів
 • 1 старших викладачі

Кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства ім. С.Т. Вознюка функціонує у складі навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою НУВГП. Вона є випусковою з підготовки фахівців за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти зі спеціальності 201 «Агрономія».

Для студентів спеціальності 201 «Агрономія» рівня вищої освіти – бакалаврський викладаються наступні дисципліни:

Навчальні дисципліни фахової підготовки:

 • Українська державність і культура
 • Основи цифрових технологій
 • Іноземна мова
 • Хімія (загальна та неорганічна)
 • Екологія
 • Українська мова (за проф. спрямуванням)
 • Хімія (фізична та колоїдна)
 • Підприємницька діяльність
 • Філософія
 • Безпека життєдіяльності та цивільний.
 • захист
 • Фізика
 • Ботаніка
 • Вступ до фаху
 • Сільськогосподарська ентомологія
 • Ґрунтознавство
 • Біохімія рослин
 • Фізіологія рослин
 • Плодівництво
 • Механізація в рослинництві
 • Землеробство з основами гербології
 • Рослинництво з основами агрокліматології
 • Фітопатологія
 • Овочівництво
 • Захист рослин
 • Кормовиробництво з основами
 • тваринництва
 • Агрохімія
 • Економіка с-г підприємства
 • Система застосування добрив
 • Охорона ґрунтів
 • Технологія зберігання та переробки
 • продукції рослинництва
 • Селекція і насінництво польових культур
 • Основи агрономічних досліджень
 • Навчальна ботанічна практика
 • Навчальна практика із ґрунтознавства та
 • землеробства
 • Навчальна практика із рослинництва,
 • ентомології та фітопатології
 • Виробнича практика
 • Атестаційний екзамен

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Біологія ґрунтів з основами сільськогосподарської мікробіології
 • Радіобіологія рослин
 • Генетика
 • Біологічний моніторинг ґрунтів
 • Засади сталого розвитку
 • Польова діагностика ґрунтів
 • Біотехнології в рослинництві
 • Сільськогосподарські меліорації
 • ГІС і бази даних
 • Земельне право
 • Стандартизація та управління якістю
 • продукції рослинництва
 • Методика польового досліду
 • Програмування врожаю
 • Картографія ґрунтів
 • Біологічні системи землеробства з основами органічного агровиробництва
 • Технології закритого ґрунту
 • Управління живленням рослин в системах гідропоніки та аквапоніки
 • Утилізація та знешкодження відходів агросфери
 • Програмно-технічний інструментарій ГІС
 • Тривимірне моделювання засобами ГІС
 • Навчальна практика із застосування ГІС
 • Мережевий аналіз в ГІС
 • Технології публікації геопросторових даних

Для студентів спеціальності 201 «Агрономія» рівня вищої освіти – магістерський за освітньо-науковою програмою підготовки викладаються наступні дисципліни:

 • Навчальні дисципліни циклу професійної підготовки:
 • Іноземна мова професійного спілкування
 • Психолого-педагогічні основи професійної діяльності
 • Лідерство та управління командою
 • Управління проектами
 • Адаптивні системи землеробства
 • Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель
 • Методологія наукових досліджень в агрономії
 • Сучасні технічні засоби в агровиробництві
 • Охорона і відтворення родючості ґрунтів
 • Управління живленням рослин
 • Технології презиційного землеробства
 • Технологія раціонального землекористування
 • Агрохімсервіс
 • Моделювання селекційного процесу
 • Екологічна безпека та енергоефективність агротехнологій
 • Якість ґрунтів, стандартизація і сертифікація продукції
 • рослинництва
 • Інноваційні технології зберігання та переробки продукції
 • рослинництва
 • Моделювання технологій виробництва продукції
 • рослинництва
 • Науково-дослідна та педагогічна практика
 • Кваліфікаційна робота

Вибіркові навчальні дисципліни:

 • Картографія ґрунтів та дешифрування ґрунтового покриву
 • Циклічні водні агроекосистеми
 • Моніторинг ґрунтів
 • Біоконверсія відходів агросфери
 • Рекультивація земель
 • Органічне агровиробництво
 • Біогеохімія ґрунтових процесів з основами еволюції
 • ґрунтів
 • Захист рослин в органічному агровиробництві
 • ГІС агроландшафтів
 • Методи агрохімічного аналізу

 Для студентів спеціальності 201 «Агрономія» рівня вищої освіти – магістерський за освітньо-професійною програмою підготовки викладаються наступні дисципліни:

Навчальні дисципліни циклу професійної підготовки:

 • Іноземна мова професійного спілкування
 • Психолого-педагогічні основи професійної діяльності
 • Лідерство та управління командою
 • Управління проектами.
 • Адаптивні системи землеробства
 • Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель.
 • Методологія наукових досліджень в агрономії
 • Охорона і відновлення родючості ґрунтів
 • Управління живленням рослин в органічному
 • агровиробництві
 • Якість ґрунтів, стандартизація та сертифікація продукції рослинництва
 • Агрохімсервіс органічного агровиробництва
 • Захист рослин в органічному агровиробництві
 • Циклічні водні агроекосистеми
 • Переддипломна та педагогічна практика
 • Кваліфікаційна робота

 Вибіркові навчальні дисципліни:

 • ГІС агроландшафтів
 • Органічне агровиробництво
 • Картографія ґрунтів та дешифрування ґрунтового покриву
 • Екологічна безпека та енергоефективність технологій агровиробництва
 • Технології прецизійного землеробства
 • Технологія раціонального землекористування
 • Рекультивація земель
 • Біоконверсія відходів агросфери

 Також кафедра здійснює спеціалізовану підготовку студентів інших спеціальностей, відповідно до напрямів своєї наукової роботи з дисциплін:

 • Біогеографія та географія грунтів з основами грунтознавства (напрям підготовки «Географія» )
 • Ґрунтознавство (спеціальність «Землеустрій та кадастр»)
 • Генетика з основами селекції ( спеціальності «Біотехнології та біоінженерія (біотехнології, біороботехніка та біоенергетика)
 • Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів ( спеціальності «Агроінженерія»)

 Навчально-лабораторна база

 • Аудиторія землеробства та захисту рослин  (ауд. 771);
  Лабораторія ботаніки та ентомології  (ауд. 770);
 • Лабораторія ґрунтознавства (ауд. 769);
  Лабораторія біотехнологій (ауд. 768);
 • Лабораторія біохімії та агрохімії (ауд. 779)
 • Гербарій кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства ім. С.Т. Вознюка (ауд.725а)