Кафедра хімії та фізики

Завідувач  кафедри: 

Гаращенко В'ячеслав Іванович
кандидат технічних наук, Заслужений винахідник України, доцент

Адреса: 
вулиця Миколи Карнаухова, 53А, нав.корпус №7, ауд. 748, 786
Телефони: 
вн. 9-87, 8-71, 8-72, 7-23
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • 1 професор
 • 8 доцентів
 • 5 старших викладачів

Основні навчальні дисципліни які викладаються на кафедрі

 • Фізика
 • Фізика з основами біофізики
 • Фізика з основа інформаційних систем
 • Фізичні основи інформаційних систем
 • Хімія
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Органічна хімія
 • Хімія (неорганічна та аналітична)
 • Фізико-хімічні геотехнологія
 • Гідрохімія водойм
 • Фізико-хімічні методи аналізу
 • Фізико-хімічні методи досліджень
 • Біоорганічна та біонеорганічна хімія
 • Хімія з основами біогеохімії
 • Хімія (фізична та колоїдна хімія)
 • Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації
 • Технологія виробництва неорганічних та органічних речовин
 • Органічна та фізична хімія
 • Основи та фізико-хімічні властивості гірничих порід

Навчально-лабораторні бази

Навчальна лабораторія радіаційної фізики та радіоекології (ауд. 739)
Навчально-наукова лабораторія процесів і апаратів фізико-хімічних методів очищення (ауд. 740)
Навчальна лабораторія механіки (ауд. 741)
Навчальна лабораторія молекулярної фізики та термодинаміки (ауд. 742)
Навчальна лабораторія електрики та магнетизму (ауд. 744)
Навчальна лабораторія оптики та ядерної фізики (ауд. 745)
Навчальна аудиторія (ауд. 749)
Навчально-наукова лабораторія напівпровідникового матеріалознавства (ауд.762)
Навчальна лабораторія фізико-хімічних методів аналізу (ауд. 781)
Навчальна лабораторія хімії (ауд. 782)
Навчальна лабораторія неорганічної хімії, біонеорганічної та біоорганічної хімії, основ біогеохімії та лекційна аудиторія для однієї академічної групи (ауд.784)
Навчальна лабораторія фізичної і колоїдної хімії (ауд.787)
Навчальна лабораторія аналітичної хімії (ауд.787а)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра хімії та фізики створена наказом ректора університету № 210 від 12.04.13 р. на виконання відповідного рішення Вченої ради НУВГП шляхом об’єднання існуючих кафедр хімії та фізики. Завідувач кафедри – Заслужений винахідник України, лауреат Республіканської премії ім. М. Островського в галузі науки, техніки і виробництва, к.т.н., доцент Гаращенко В’ячеслав Іванович, заступник завідувача кафедри – Заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України, член-кореспондент Української екологічної академії наук, Відмінник освіти України, к.т.н., ст. науковий співробітник Яцков Микола Васильович.
В свою чергу, кафедра хімії була організована як самостійна кафедра в 1959 році після переведення навчального закладу з м.Києва в м.Рівне. Кафедрою завідували: 1959-1967 р.р. – к.х.н., доцент Цимблер Мирон Юхимович; 1967-1968 р.р. – к.т.н., доцент Петрова Олександра Михайлівна; 1968- 1970 р.р. – д.т.н., професор Дворкін Леонід Йосипович; 1970-1980 р.р. – к.х.н., ст. науковий співробітник Боднарюк Фрізіян Миколайович; 1980-1988 р.р. – к.х.н., доцент, Відмінник вищої школи Манековська Ірина Євгенівна; 1988-1993 р.р. – к.х.н., доцент, Відмінник освіти Буденкова Надія Марківна; 1994-2015 р.р. – к.т.н., ст.н.сп., професор, Відмінник освіти України Яцков М.В.
Кафедра фізики була створена в 1959 році. В різні роки кафедру очолювали, кандидати наук, доценти Дьомін Олександр Іванович (1959-1961 р.р.), Корнієнко Ігор Аркадієвич (1961-1969 р.р.), Дубчак В’ячеслав Аксентійович (1969-1979 р.р.), Бартосевич Роман Дмитрович (1979 – 1989 р.р.), Бялик Микола Васильвочи (1989-1993 р.р.), Никонюк Євген Сергійович (1993-2000 р.р.), Орленко Віктор Федорович (2000-2013 р.р.). З 2015 року кафедру очолює Гаращенко В.І.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На кафедрі ведуться такі науково-дослідницькі роботи:
«Дослідження та обгрунтування базових параметрів процесу магнітного осадження феромагнітних домішок в поліградієнтних фільтруючих загрузках» (науковий керівник, завідувач кафедр – доцент Гаращенко В.І.), держ. №0114U001139;
«Технологія очищення речовин від металовмістких домішок та утилізації промислових відходів» (науковий керівник – професор Яцков М.В., відповідальний виконавець – старший викладач Мисіна О.І.), держ. №0116U003755;
«Дослідження електронних та фотонних спектрів твердих тіл» (науковий керівник – доцент Никонюк Є.С., відповідальний виконавець – доцент Мороз М.В.), держ.№0114U001152.
Впродовж останніх років на кафедрі хімії та фізики виконуються актуальні науково-дослідницькі роботи за такими напрямками досліджень:
Фізичні методи очищення рідких, газових, сипучих середовищ
Розробка магнітно-електричних методів контролю процесу магнітного очищення рідких середовищ
Фізико-хімічні методи очищення водних систем
Магнітно-електричне очищення речовин
Напівпровідникове матеріалознавство
Технологія неорганічних речовин
Знешкодження та утилізація фільтрату полігонів твердих побутових відходів та непридатних агрохімікатів
Методика навчання хімії та фізики
Магнітно-електричне розділення дисперсних систем та очищення речовин від металічних домішок
Комплексне очищення металовмісних промислових відходів
Захист навколишнього природного середовища від впливу фільтратів полігонів твердих побутових відходів та непридатних агрохімікатів
Теорія і практика ступеневої освіти.