Кафедра водних біоресурсів

Завідувач  кафедри: 
Полтавченко Тетяна Вікторівна
Кандидат ветеринарих наук, доцент
Адреса: 
вул. Миколи Карнаухова, 53а, навчальний корпус №7, ауд. 746
Телефони: 
 вн. 951
E-mail: 
каf-vb@nuwm.еdu.uа
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Кафедра водних біоресурсів є випусковою зі спеціальності

207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • 4 професори
 • 3 доценти
 • 1 асистент

Обов’язкові та вибіркові компоненти освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура»
для першого рівня вищої освіти  які викладаються на кафедрі

Для бакалавра:

 • Вступ о спеціальності
 • Анатомія риб
 • Аквакультура штучних водойм
 • Біотехнології а аквакультурі в т.ч. вирощування живих кормів риб
 • Біохімія та фізіологія гідробіонтів
 • Водна мікробіологія
 • Водна токсикологія
 • Відновна іхтіоекологія
 • Гідробіологія
 • Гідроботаніка
 • Гістологія і ембріологія водних тварин
 • Гідрорадіобіологія
 • ГІС технології в рибництві
 • Генетика риб
 • Годівля риб
 • Зоологія (безхребетних, хордових)
 • Іхтіологія (загальна та спеціальна)
 • Іхтіопатологія
 • Індустріальне рибництво
 • Основи акваріумістики
 • Основи гідроекології
 • Основи гідрології та метерорології
 • Основи марикультури
 • Основи промислового рибальства
 • Основи рибоохорони
 • Методика дослідної справи в рибництві
 • Радіобіологія
 • Розведення та селекція риб
 • Рибництво природних водойм
 • Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії
 • Рибогосподарське законодавство України та міжнародне рибогосподарське право
 • Санітарія і гігієна в рибництві
 • Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури

Обов’язкові та вибіркові компоненти освітньої програми «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» для другого рівня вищої освіти які викладаються на кафедрі
Для магістра

 • Акліматизація гідробіонтів
 • Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів
 • Іноваційні технології в аквакультурі
 • Іхтіофауна водойм комплексного призначення
 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародне рибогосподарське право
 • Озерне рибництво
 • Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств
 • Організація спортивного та аматорського рибальства
 • Організація спортивного дайвінгу в рибальстві
 • Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм
 • Рибогосподарське законодавство України
 • Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції рибництва
 • Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідро біоресурсів
 • Ставове рибництво
 • Теоретичні основи рибництва
 • Теорія динаміки популяції риб
 • Фермерське рибництво

 Навчально-лабораторна база

 • Навчальна аудиторія зоології, анатомії, та гістології (ауд. 200);
 • Навчальна іхтіоекологічна лабораторія (ауд. 200а);
 • Навчальна лабораторія аквапоніки (ауд. 200б);
 • Навчальна аудиторія іхтіології та гідробіології (ауд. 750).
 • Навчальна лабораторія аквакультури (ауд. 725а).