Кафедра водних біоресурсів

Завідувач  кафедри: 
Cондак Василь Володимирович
доктор біологічних наук, професор
Адреса: 
вул. Миколи Карнаухова, 53а, навчальний корпус №7, ауд. 746
Телефони: 
 вн. 951
E-mail: 
каf-vb@nuwm.еdu.uа
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Кафедра водних біоресурсів є випусковою зі спеціальності

207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • 2 професори
 • 5 доцентів
 • 1 старший викладач

Основні навчальні дисципліни які викладаються на кафедрі

Для бакалавра:

 • Вступ о спеціальності
 • Анатомія риб
 • Аквакультура штучних водойм
 • Аквакультура природних водойм
 • Біоресурси гідросфери та їх використання
 • Біотехнологія розведення живих кормів
 • Біохімія та фізіологія гідробіонтів
 • Біологічні основи рибного господарства
 • Біологічний моніторинг
 • Водна мікробіологія
 • Водна токсикологія
 • Відновна іхтіоекологія
 • Гідробіологія
 • Гідроботаніка
 • Гістологія і ембріологія водних тварин
 • Гідрорадіобіологія
 • Генетика риб
 • Годівля риб
 • Зоологія (безхребетних, хордових)
 • Іхтіологія (загальна та спеціальна)
 • Іхтіопатологія риб
 • Технічні засоби в аквакультурі (індустріальне рибництво)
 • Основи рибоохорони
 • Основи промислового рибальства
 • Основи акваріумістики
 • Організація виробництва в рибництві з основами менеджменту та маркетингу
 • Методика дослідної справи в рибництві
 • Розведення та селекція риб
 • Рибогосподарське законодавство України та міжнародне рибогосподарське право
 • Санітарія і гігієна в рибництві
 • Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури

Для магістра

 • Акліматизація гідробіонтів
 • Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів
 • Інтенсивні технології в аквакультурі
 • Іхтіофауна водойм комплексного призначення
 • Методологія наукових досліджень
 • Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств
 • Організація спортивного та аматорського рибальства
 • Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм
 • Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції рибництва
 • Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів
 • Теоретичні основи рибництва
 • Теорія динаміки популяції риб
 • Фермерське рибництво
 • Лікування та профілактика хвороб об’єктів декоративної аквакультури.

 Навчально-лабораторна база

•    Навчальна лабораторія (ауд. 200);
•    Навчальна лабораторія  (ауд. 200а);
•    Навчальна лабораторія (ауд. 200б);
•    Навчальна аудиторія (ауд. 750).