Кафедра автомобільних доріг, основ та фундаментів

Завідувач  кафедри: 
Кузло Микола Трохимович, доктор технічних наук, професор.
Адреса: 
м. Рівне, вул. В. Чорновола, 49а, навчальний корпус №6, каб. 653, 654
Телефони: 
вн. 8-95, 9-91
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Кафедра автомобільних доріг, основ та фундаментів функціонує у складі навчально-наукового інституту будівництва та архітектури НУВГП.

Вона є випусковою з підготовки фахівців за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Автомобільні дороги і аеродроми».

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 4 доценти
 • 1 професор
 • 2 старші викладачі

В складі кафедри працює один дійсних член (академік) Академії будівництва України.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • Проектування автомобільних доріг (спецкурс)
 • Транспортні розв'язки
 • Будівництво та експлуатація інженерних мереж
 • Моніторинг транспортних потоків та дорожнього середовища
 • Механіка грунтів, основи і фундаменти транспортних споруд
 • Проектування основ і фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах
 • Основи розрахунків конструкцій дорожніх споруд
 • Організація та планування дорожнього виробництва
 • Основи та фундаменти транспортних споруд
 • Аеродроми
 • Технологія будівництва автомобільних доріг
 • Інженерна геологія та механіка грунтів
 • Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів
 • Організація та безпека дорожнього руху
 • Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг
 • Основи і фундаменти
 • Експлуатація автомобільних доріг
 • Штучні споруди на автомобільних дорогах
 • Проектування автомобільних доріг
 • Механіка грунтів, основи і фундаменти

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 • Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг
 • Проектування розв'язок на автомобільних дорогах та міських вулицях
 • Технологія ремонтно-відновлювальних робіт
 • Будівництво аеродромів
 • Методологія наукових досліджень
 • Основи та фундаменти спеціальних споруд
 • Проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах
 • Автоматизоване проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні напрями наукових досліджень
Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

 • Моделювання напружено-деформованого стану грунтових споруд
 • Дослідження та оптимізація параметрів дорожнього покриття
 • Опір деформуванню й руйнуванню бетону та залізобетонних елементів при дії мало циклових навантажень.
 • Дослідження напружено-деформованого стану сталевих перфорованих профілів.
 • Оптимізація параметрів підсилення основ і фундаментів аварійних та реконструйованих будівель і споруд.


Наведені вище наукові напрямки реалізуються шляхом виконання кафедральної, держбюджетної та госпдоговірних науково-дослідних робіт. Нині кафедра працює над реалізацією кафедральної науково-дослідної роботи на тему: “Дослідження та оптимізація параметрів транспортних споруд”, яка зареєстрована в Українському інституті науково-технічної інформації.

За кожним напрямком закріплені викладачі кафедри, що є провідними та досвідченими фахівцями у даній галузі. За результатами науково-дослідної роботи у кінці кожного календарного року кафедра складає звіт із результатів досліджень.
Наукова діяльність кафедри відображена у публікаціях результатів досліджень. Тільки за останні п’ять років науково-педагогічні працівники кафедри опублікували понад 70 статей і тез у наукових виданнях, 2 монографії, 6 навчальних посібників, у тому числі 1 навчальний посібник із грифом МОН України, отримали 4 патенти на винаходи та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерна програма). 
Упродовж п’яти років результати наукової роботи доповідались на більш як 15 міжнародних, всеукраїнських, внутрішньо вузівських науково-технічних та науково-практичних конференціях. 
Важливою складовою наукової роботи кафедри є залучення студентів до наукової роботи. Результати спільної наукової роботи студентів і викладачів кафедри доповідаються на студентських науково-технічних конференціях, які впродовж багатьох років традиційно проводяться щорічно у квітні. За підсумками конференцій визначаються кращі доповіді, тези яких друкуються у спеціалізованих збірниках НУВГП. Також щорічно проводиться науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу і студентів та кафедральні олімпіади із спеціальності “Автомобільні дороги і аеродроми”. 
Студенти спеціальності приймають участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах за спеціальністю “Автомобільні дороги і аеродроми” та є їх призерами. Зокрема, посіли ІІ місце у 2015р.в м.Києві, НТУ.Крім того, студенти спеціальності беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт ( отримали диплом ІІІ ступеня, 2015р. м.Харків).

ІСТОРІЯ

Кафедра "Автомобільні дороги, основи і фундаменти", яка до 1999 року мала назву "Основи і фундаменти", була створена в 1966 році. Перейменування кафедри пов’язано із створенням нової спеціальності "Автомобільні дороги і аеродроми". 
Першим завідуючим кафедри був призначений к.т.н., доц. Чубов В.Є. В подальшому кафедрою завідували: доцент Акімов А.А. (1967-1984); к.т.н., доцент Тішин В.Г. (1984-1989); к.т.н., доцент Кучерук А.О. (1989-1994); д.т.н, проф., Бабич Є.М. (1994-1998), к.т.н., доцент Гайдукевич В.А. (1998-2013), к.т.н., доцент Кухнюк О.М. (2013-2014). На даний час кафедрою завідує д.т.н. професор, Кузло М.Т.
Працівниками кафедри захищено 6 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація. Кафедра забезпечує навчальний процес на чотирьох навчально-наукових інститутах. Викладачі кафедри керують виробничою та переддипломною практикою, курсовим і дипломним проектуванням. Кафедра повністю забезпечена навчальною та методичною літературою і має належну базу для проведення лабораторних і практичних занять.

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ

 • Геотехнічні лабораторії (ауд. 655, 656);
 • Спеціалізована аудиторія для курсового та дипломного проектування (ауд.650);
 • Спеціалізована аудиторія для лекційних та практичних занять (ауд.647);
 • Спеціалізований методичний кабінет (ауд.657).