Кафедра міського будівництва та господарства

Завідувач  кафедри: 
Ткачук Олександр Андрійович доктор технічних наук, професор
Адреса: 
вул. В. Чорновола, 49а, навчальний корпус №6, каб. 675
Телефони: 
6-92 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Кафедра є випусковою за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Міське будівництва».

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 1 д.т.н., професор
 • 5 к.т.н., доцентів
 • 1 ст. викладач


ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ


Кафедра міського будівництва і господарства, починаючи з другого курсу, забезпечує викладання навчальноі дисципліни:

 • «Планування міст і транспорт»

Починаючи з третього курсу кафедра здійснює спеціалізовану підготовку студентів за освітнім рівнем «Бакалавр» за спеціалізацією «Міське будівництво і господарство» і викладає такі навчальні дисципліни:

 • Планування та благоустрій міст
 • Містобудівельна графіка
 • Міський транспорт
 • Міські вулиці та дороги
 • Інженерна підготовка міських територій
 • Архітектурне автоматизоване проектування будівель і споруд
 • Міські інженерні мережі
 • Міські інженерні споруди
 • Утримання міської забудови
 • Інженерне забезпечення міських територій

На п’ятому курсі для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» кафедра викладає такі навчальні дисципліни:

 • Містобудівельні системи
 • Інженерна підготовка та благоустрій міських територій
 • Міське господарство
 • Реконструкція міської забудови
 • Комп’ютерні технології в містобудуванні (спецкурс вільного вибору студентів)
  Інженерний захист населених та урбанізованих територій
 • Архітектура та комп`ютерне проектування промислових будівель
 • Методологія наукових досліджень
 • Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд
 • Безпечна експлуатація будівель і споруд

На шостому курсі студенти ОР «Магістр» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» готують на кафедрі під керівництвом викладачів магістерську роботу.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

Засновник і перший завідувач кафедри МБГ (1994...2001 рр.)–доктор архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України з архітектури, дійсний член Української академії архітектури, Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльностіКузьмич Орлянна Іванівна (01.05.1944 - 08.12.2001).
Орлянна Іванівна народилася у м. Жовква Львівської області в сім`ї службовця. У 1967 р. закінчила Львівський політехнічний інститут і з 1967 по 1985 р. працювала заступником головного архітектора м. Рівне. У1974 р. організувала та була обрана першим головою правління Рівненської організації спілки архітекторів України. У 1983 р. захистила кандидатську, а у 1993 р. – докторську дисертації. З1985 по 1990 р. очолювала кафедру архітектури будівель і споруд, а з 1994 по 2001 р. – кафедру міського будівництва і господарства
Кузьмич Орлянною Іванівною запроектовано 18 архітектурних і містобудівельних об’єктів, вона є співавтором генплану м. Рівне, створення його водно-зеленого діаметру, забудови і благоустрою центральної частини та ландшафтної реконструкції парку ім.. Т.Г.Шевченка нашого міста. Вона є автором понад 80 наукових праць в т.ч. монографії навчального посібника з грифом Міносвіти України.
Кафедра створена як випускова для підготовки інженерів-будівельників за спеціальністю «Міське будівництво і господарство» 1 липня 1994 року. В перші роки формування кафедри створено три спеціалізовані аудиторії,відкрито два філіали кафедри на базах управління містобудування і архітектури та управління житлово-комунального господарства м. Рівного. Відкрита аспірантура за спеціальністю 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування». Встановлено тісні наукові зв’язки з КНУБА, НУ «Львівська Політехніка», відкрито ННВК «Містобудівельник» при Рівненському міському ліцеї.
В 2002 році, в складі факультету будівництва та архітектури (колишній будівельний), кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Ромашко Василь Миколайович (2002..2007 рр.). Спеціальність МБГ акредитована (2002 р.) на вищий рівень підготовки фахівців – спеціалістів та магістрів. Встановлено тісні зв’язки з Рівненськими філіями державного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» та науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція» Держбуду України. Розпочато формування навчально-лабораторної бази кафедри МБГ, створено демонстраційні матеріали по забудові та плануванню міст, відкрито спеціалізований комп’ютерний клас кафедри (2005 р.). Організовано аспірантуру за спеціальністю 05.23.01. «Будівельні конструкції».
Склад кафедри формується із архітекторів, містобудівельників, конструкторів, технологів та фахівців інженерно-комунального напрямку. В різні періоди з дня заснування на кафедрі працювали: професор Кузьмич О.І., доценти Бичковський В.В., Кизима Р.А., Стародуб І.В., Гайдукевич В.А., Собуцький В.О., Кізєєв М.Д., Сівак В.М., Сипко М.Т., Зима Т.І.,Косінов В.П.; старші викладачі: Кадькаленко В.П., Слісарук Л.С., Гонгало І.І., Кондратюк О.В., Вівсянник В.М.; асистенти Гвоздик Л.П., Носар І.В., Сокальська О.А., Гоба Р.С.; завідувая навчальної лабораторії Цикун А.З.
З 2008 року кафедру МБГ очолює доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України та МАНЕБ Ткачук Олександр Андрійович. Спеціальність МБГ повторно акредитовано (2011 р.) за IV-м рівнем фахової підготовки, створено науково-навчальну-лабораторію кафедри (ауд. 676п), комп’ютерний клас кафедри обладнано сучасною оргтехнікою та програмним забезпеченням (2012 р.), організовано аспірантуру за спеціальністю 05.23.04. «Водопостачання, каналізація». Встановлено тісне співробітництво з провідними ВНЗ України будівельного профілю міст Києва (КНУБА), Полтави (НТУ, ім.. Ю.Кондратюка), Харкова (ХДТУБА і ХНАМГ), Львова (НУ «Львівська політехніка»), Одеси (ОДАБА), Чернівців (ЧНУ ім. Ю.Федьковича).


ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Реконструкція та утримання міських територій, будівель та інженерних комунікацій (Державний реєстраційний номер: 0108U009332):
 • Реконструкція міських інженерних мереж, будівель і споруд;
 • Узагальнена деформаційна модель роботи бетону та залізобетонних елементів будівель і споруд;
 • Тенденції зміни умов функціонування транспортно-планувальних систем великих міст;


НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА

 • навчально-наукова лабораторія експериментальних досліджень і моделювання;
  комп’ютерний клас;
 • чотири спеціалізовані навчальні аудиторії;
 • кабінет курсового і дипломного проектування.