Кафедра мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки

Завідувач  кафедри: 
ТРАЧ ВОЛОДИМИР МИРОСЛАВОВИЧ  доктор технічних наук, професор
Адреса: 
м. Рівне, вул. Чорновола, 49а,  навчальний корпус № 6, ауд. 682
Телефони: 
9-27 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

 

Кафедра мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки є випусковою за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації „Мости і транспортні тунелі”.


З 2010 р. при кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю „Будівельна механіка”.


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 1доктор технічних наук, професор;
 • 1 доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор;
 • 4 к.т.н., доценти;
 • 1 асистент. Детальніше на сайті кафедри http://nuwm.edu.ua/nni-ba/kaf-ombm

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Цикл фундаментальної та професійної підготовки:

 • Опір матеріалів;
 • Опір матеріалів і основи теорії пружності (спецкурс);
 • Опір матеріалів і будівельна механіка;
 • Будівельна механіка;
 • Будівельна механіка (спецкурс);
 • Основи теорії споруд;
 • Технічна механіка;
 • Інформатика та компютерна техніка;
 • Сучасні компютерні технології;
 • Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці;
 • Системний аналіз і моделювання в охороні праці;
 • Проектування мостів і труб (спецкурс);
 • Експлуатація і реконструкція мостових споруд (спецкурс);
 • Числові методи розрахунку і автоматизація проектування;
 • Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів;
 • Основи надійності мостових споруд;
 • Планування та управління будівництва транспортних споруд;
 • Будівництво мостів (спецкурс);
 • Організація будівництва транспортних споруд;
 • Варіаційні методи в розрахунках мостових конструкцій;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Буровибухові роботи в тунелебудуванні.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Офіційно назву кафедри "Будівельна механіка" у Київському інженерно-меліоративному інституті (КМІ) затверджено наказом за № 17 від 6 лютого 1931 року. В наявних документах Рівненського обласного державного архіву вперше згадується кафедра будівельної механіки в наказі директора КМІ 21 вересня 1930 р. Згідно з ним початкова чисельність кафедри будівельної механіки складається з трьох викладачів. Постановою директора інституту № 75/14 від 1 грудня 1930 року "Про затвердження катедр" (так тоді називали кафедри) було визначено десять таких підрозділів і їх керівників з розподілом предметів. На кафедрі "Будівельна механіка"– це будівельна механіка, теоретична механіка, міцність матеріалів, статика споруджень, залізобетон, будівельні роботи і матеріали, підмурки та фундаменти, шляхи й мости, інженерне рисування з нарисною геометрією, машинознавство, геодезія, інженерні будівельні роботи, сільськогосподарська архітектура, спеціальне проектування.
З розвитком інституту адміністрацією здійснювались зміни назви кафедри: з 1930 по 1937 роки – "Будівельна механіка"; 1938-1942 рр. – "Будівельна механіка та теоретична механіка"; після повернення КМІ у Київ в період з 1943 по 1950 роки – "Статика сооружений"; в 1951-1961 рр. – "Строительная механика"; 1962-1968 рр. – "Сопротивление материалов", "Теоретическая механика (включно з будівельною механікою)"; 1969-1987 роки – "Будівельна механіка"; з 1988 року – "Опір матеріалів і будівельна механіка"; з 2011 року – "Опір матеріалів, теоретична та будівельна механіка"; з 2013 року – "Опір матеріалів та будівельна механіка", а з 2014 року – "Мостів і тунелів, опір матеріалів і будівельна механіка".
Першим завідувачем кафедри був професор Данілевський М.М., який народився в 1879 році. Закінчив у Києві три вищих навчальних заклади: в 1901 р. – педагогічний інститут, в 1914 році – політехнічний інститут, в 1940 році – марксисько-ленінський університет. У 1938 році отримав вчене звання доцент. На викладацькій ниві з 1925 року пропрацював на різних посадах, включаючи й професорську, до виходу на пенсію в 1957 році. Основний напрямок наукових досліджень пов'язаний з розрахунком підпорних стінок. На кафедрі працював 27 років.
З 31 вересня 1949 р. по 30 квітня 1955 р. кафедрою завідував доцент, к.т.н., згодом д.т.н. Коленчук К.І., а в 1957-1958 роках кафедрою керував доцент Янкович Б.М.
У Рівненський період розвитку університету кафедру, що у різні часи об’єднувала такі предмети, як "Опір матеріалів", "Будівельна механіка", "Теоретична механіка", очолювали: к.т.н., доцент Барг А.Я. з 22.09.1959 р. до 20.02.1962 р.; к.т.н., доцент Вайнберг І.Р. з 08.03.1962 р. до 30.06.1972 р.; к.т.н., доцент Гарпф С.Й. з 07.12.1962 р. до 03.12.1975 р.; к.т.н., доцент Михайлищев В.Я. з 18.12.1975 р. до 28.09.1983 р.; к.т.н., доцент Астахов М.В. з 28.09.1983 р. до 19.06.1987 р.; к.т.н., доцент Трубій В.А. з 31.08.1972 р. до 01.07.1973 р..; к.т.н., доцент Коновалюк Д.М. з 01.07.1973 р. до 02.07.1984 р.; к.т.н., доцент Андрушков В.І. з 09.07.1984 р. до 14.02.1994 р. і з 30.06.1996 р. до 26.12.2000 р.; професор, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України Шульга М.О., відомий в Україні та далеко за її межами, вчений, який вніс значний вклад у розвиток мікромеханіки нерегулярних композитних тонкостінних структур, з 30.06.1996 р. до 29.12.2000 р., к.т.н., доцент Мошинський С.І. з 29.12.2000 р. до 09.01.2003 р., а з 09.01.2003 р. – д.т.н., професор, академік Академії будівництва України Трач В.М.
Чисельність професорсько-викладацького складу кафедри за роки існування налічувала від 3 (1930-1931, 1938-39 навчальні роки) до 22 ставок викладачів у 1988-89 навчальному році. Нині на кафедрі працює 6 викладачів та 2 працівники навчально-допоміжного персоналу.
В різний час на кафедрі працювали професори: д.т.н. Сухомел Г.Й. (член АН УРСР з 1953 р.), д.т.н. Коленчук К.І., д.ф.-м.н. Шульга М.О. (член-кор. НАНУ), к.т.н. Дорошук Г.П., к.т.н. Мартиненко А.О., к.т.н. Цеслінський Л.В.; доценти, к.т.н.: Барг А.Я., Вайнберг І.М., Гарпф С.Й., Михайліщев В.Я., Трубій В.А., Коновалюк Д.М., Астахов М.В., Мошинський С.І., Спірна Н.І., Кабульський М.М., Павлов І.Г., Гордієнко І.З., Нечежеленко Б.В., Крайтерман Б.Л., Куковський А.Г., Іващенко А.В., Дунаєвський Р.О., Шувалова Л.М., Акімова В.І., Соколовський М.Й., Примак О.П., Гупалюк В.М.; доценти Кузнецова Н.М., Поліщук М.П.; ст. викладачі: Дікарєв В.В., Леонтьєв В.Є., Ясинський Г.П.; Русий Є.М.; асистенти: Черняк В.П., Калатинець В.В., Бєляк Л.В., Вехалєвський Д.О. та інші.
28 травня 2015р. рішенням Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України в Національному університеті водного господарства та природокористування на кафедрі мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» відкрита магістратура із спеціалізації «Мости і транспортні тунелі».


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Працівниками кафедри вирішуються фундаментальні й прикладні проблеми з розвитку й удосконалення теорій та методів розрахунку на міцність і стійкість елементів сучасних конструкцій, що використовуються в будівництві, машинобудуванні, авіаційній та космічній техніці. Досліджуються плоскі й просторові конструктивні елементи з однорідних і багатошарових оболонок обертання складної форми, панелей та плит із композитних матеріалів, для яких характерною є суттєва анізотропія фізичних характеристик.


Основні напрямки досліджень:


розвиток модифікованих варіаційних принципів для отримання геометрично-нелінійних систем рівнянь напружено-деформованого стану (НДС) і стійкості оболонок обертання в тривимірній та в уточненій постановках;
використання варіантів геометрично нелінійної теорії для розв’язання задач НДС, стійкості та закритичної поведінки оболонок обертання із анізотропними шарами, що мають одну площину пружної симетрії;
дослідження дії на анізотропні оболонки осьового стискання, рівномірного зовнішнього стиску, кручення та комбінації цих навантажень;
створення нових фізично лінійних та нелінійних уточнених моделей розрахунку НДС пластин з ортотропними шарами, в тому числі на пружній та жорсткій основах; урахування в них ефектів від деформацій поперечного обтиснення, поперечного зсуву, повного або часткового розшарувань, дії теплового поля;
розвиток методик розрахунку НДС оболонок довільної форми з використанням гіпотези прямих вертикалей;
розв’язання задач пошуку оптимальних параметрів стержневих систем при дії на них динамічних навантажень.

За дорученням Міністерства освіти і науки України під керівництвом проф. Трача В.М. співробітниками кафедри виконувались наукові програмами за такою тематикою досліджень: І-3 “Розробка теоретичних основ розрахунку статично невизначених конструкцій з композитних матеріалів при різних режимах навантаження” (№ держ. реєстрації 0101U001892), І-59 “Науково–технічні аспекти розробки математичних моделей і реалізація на їх основі методик розрахунку конструкцій з композитних матеріалів” (№ держ. реєстрації 0199U001924), I-17 “Розробка нелінійної теорії та побудова методів розв’язку задач стійкості шаруватих оболонок складної геометрії” (№ держ. реєстрації 0104U003125), I-28 “Розробка змішаного варіаційного принципу та методів розв’язання нелінійних задач механіки композитних оболонок” (№ держ. реєстрації 0107U004177), І-60 “Розв’язання задач нелінійної механіки анізотропних композитних і нанокомпозитних оболонок обертання в уточнених постановках” (№ держ. реєстрації 0113U004051).
Підготовлено до захисту та захищено дві докторські та вісім кандидатських дисертацій. Видано п’ять монографій, виконано вісім госпдоговірних та п’ять держбюджетних робіт. Отримано п’ять авторських свідоцтв і опубліковано понад 1000 наукових статей.


НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА


Навчальна лабораторія (ауд. 401);
Навчальні аудиторії (ауд. 628, 678, 684).
Наукова лабораторія „Прикладна механіка”.