Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

Завідувач  кафедри: 
 доктор технічних наук, професор Филипчук Віктор Леонідович.
Адреса: 
вул. В. Чорновола, 49а, навчальний корпус №6, каб. 660.
Телефони: 
9-06, 9-15. (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

 

Кафедра є випусковою зі спеціальності 263 "Цивільна безпека" (галузь знань 26 "Цивільна безпека") спеціалізація "Охорона праці" з освітніх ступенів "бакалавр", "магістр" та з присвоєнням кваліфікації 2149.2 – інженер з охорони праці і 2149.1 – науковий співробітник (галузь інженерної справи) відповідно.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 1 д.т.н., професор
 • 9 к.т.н, доцент
 • 1 доцент
 • 1 ст. викладач
 • 2 асистенти

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,  ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ


Навчальні дисципліни, які читаються для всіх спеціальностей:

 • безпека життєдіяльності та цивільний захист;
 • основи охорони праці;
 • охорона праці в галузі.


Навчальні дисципліни, які читаються для спеціальності "Цивільний захист":
1) освітній ступінь "бакалавр":

 • Правові основи та управління цивільною безпекою;
 • Основи теорії надійності в цивільній безпеці;
 • Будівельна техніка;
 • Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • Промислова екологія;
 • Теорія горіння та вибуху;
 • Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв;
 • Виробнича санітарія та фізіологія праці;
 • Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек;
 • Захист у надзвичайних ситуаціях та організація аварійно-рятувальних робіт;
 • Безпечна експлуатація інженерних систем;
 • Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка;
 • Безпечна експлуатація будівель та споруд;
 • Пожежна безпека виробництв;
 • Інженерний захист населення та урбанізованих територій;
 • Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань;
 • Психологія праці та її безпеки;
 • Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці;
 • Безпечна експлуатація систем під тиском;
 • Основи пожежної безпеки;
 • Державне соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
 • Експертиза з охорони праці.


2) освітній ступінь "магістр":

 • Державне управління охороною праці та техногенною безпекою;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Промислова безпека сучасних виробничих технологій;
 • Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць;
 • Ергономіка робочих місць;
 • Безпечна експлуатація будівельних машин, механізмів та обладнання;
 • Надійність інженерних систем та професійний ризик;
 • Безпека вибухових робіт у будівництві;
 • Система управління охороною праці суб'єкта господарювання;
 • Системи індивідуального захисту в охороні праці;
 • Теорія катастроф.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра має значний досвід у підготовці фахівців з охорони праці. З 1995 р. по 2002 р. кафедра проводила випуск спеціалістів за спеціальністю "Охорона праці і екологія у будівництві". З 2001 р. по 2012 р. кафедра проводила підготовку і випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "спеціаліст" за спеціалізацією "Охорона праці у водному господарстві". З 2009 року на кафедрі відкрито підготовку бакалаврів з напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці", а з 2013 року спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7(8).17020201 "Охорона праці (за галузями)" галузі знань 1702 "Цивільна безпека".
Свій розвиток кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності почала з 1973 року, коли в університеті була створена кафедра охорони праці та ергономіки. У 1987 році вона була перейменована на кафедру "Охорона праці і навколишнього середовища", а в 1988 році "Екології та охорони праці". У 1996 році кафедра отримала назву "Охорона праці і екології в будівництві", а з 2004 року кафедра набула назви "Охорони праці і безпеки життєдіяльності".
Завідуючими кафедри у різні часи були відомі науковці зі значним виробничим досвідом: канд. техн. наук, доцент С.В. Мороз, канд. с.-г. наук, доцент В.М. Ярошевська, канд. техн. наук, доцент П.М. Дубінський, канд. техн. наук, доцент І.П. Гонік, д-р. с.-г. наук, професор В.О. Оліневич, д-р. с.-г. наук, професор Т.М. Кірієнко, д-р. с.-г. наук, професор М.О. Клименко, д-р. техн. наук, професор М.М. Гіроль, канд.техн. наук, доцент В.Й. Чабан, з 2009 року кафедрою завідує д-р. техн. наук, професор В.Л. Филипчук.
Склад кафедри формується зі спеціалістів різних спеціальностей: інженерів-будівельників, інженерів-гідротехніків, інженерів-механіків, спеціалістів, що мають значний виробничий досвід у різних галузях промисловості, зокрема охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки.
Кафедрою встановлені науково-методичні зв‘язки з Державною службою з питань праці в Рівненській області, Експертно-технічним центром Держпраці, обласною виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань, обласним навчально-методичним центром ДСНС, курсами підвищення кваліфікації робітничих професій.
Кафедра є базовою в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій для обміну досвідом серед вищих навчальних закладів області з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Провідні викладачі кафедри є членами обласної методичної комісії з безпеки життєдіяльності при обласному науково-методичному центрі служби надзвичайних ситуацій.
Кафедра співпрацює з провідними вищими навчальними закладами України з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту. Кафедра має широкі зв’язки з облдержадміністраціями та райдержадміністраціями ряду областей України (Рівненська, Тернопільська, Хмельницька), надає їм допомогу в поліпшенні екологічного стану промислових підприємств, працівники кафедри приймають участь у заходах щодо енергозбереження, енергоефективності та охорони довкілля.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Науково-дослідна робота кафедри «Дослідження умов праці в сфері предметної діяльності, розробка заходів й засобів захисту людини від дії негативних чинників техногенного середовища, удосконалення екологічно безпечних технологій та обладнання для очищення природних вод і утилізації рідких відходів підприємств" зареєстрована в Українському інституті науково-технічної інформації (державний реєстраційний номер 0110U005817).
Напрями наукової роботи:

 • розробка екологічно безпечних технологій природокористування, очищення та утилізації рідких і твердих відходів промислових підприємств;
 • дослідження умов праці на виробництві при експлуатації технологічного обладнання, будівель та споруд;
 • оцінка безпеки будівель і споруд залежно від їх функціонального призначення та конструктивних особливостей;
 • оцінка стану виробничої санітарії на об'єктах господарювання;
 • науково-технічне дослідження причин виробничого травматизму та аналіз кримінальних справ з питань охорони праці;
 • удосконалення систем протипожежного захисту промислових підприємств та населених пунктів;
 • вдосконалення науково-методичних засад викладання дисциплін з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці.

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ

 

 • спеціалізована аудиторія "Виробнича санітарія та гігієна праці",
 • спеціалізована аудиторія "Безпека життя і діяльності людини",
 • спеціалізована аудиторія "Пожежна та промислова безпека",
 • спеціалізована аудиторія "Експертиза з охорони праці",
 • спеціалізована аудиторія "Цивільний захист".