Кафедра публічного управління, адміністрування та інформаційної діяльності

В.о.завідувача  кафедри: 
Тихончук Леся Хотіївна, доктор наук з державного управління, доцент
Адреса: 
вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 238
Телефони: 
(0362) 62-31-65, 7-52 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • 1 професор
 • 11 доцентів

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Кафедра здійснює підготовку студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітнього ступеня бакалавр), 281 «Публічне управління та адміністрування» (освітнього ступеня бакалавр та магістр).

Кафедра забезпечує викладання навчальних  дисциплін циклу професійної підготовки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»:

 • Державне та регіональне управління
 • Аналіз соціально-економічного розвитку регіону
 • Управлінське документознавство
 • Кадрове діловодство
 • Публічне управління в економічній сфері
 • Електронний  документообіг та електронне урядування
 • Загальні засади місцевого самоврядування
 • Етика ділового спілкування
 • Технології публічного управління
 • Неурядові організації в публічному управлінні
 • Вступ до публічного управління
 • Документно-інформаційні комунікації в публічному управлінні
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного адміністрування
 • Публічне управління регіональним розвитком
 • Публічне адміністрування
 • Публічні засади адміністративної діяльності
 • Державний устрій України
 • Публічне управління соціальним розвитком
 • Державна служба
 • Публічне управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • Інституційна економіка
 • Публічне управління в духовно-культурній сфері
 • Публічне управління пенсійною системою

 

Кафедрою забезпечується викладання навчальних  дисциплін циклу професійної підготовки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • Документознавство
 • Документно-інформаційні комунікації
 • Системний аналіз інформаційних процесів
 • Архівознавство
 • Організація роботи бібліотечних установ
 • Іміджологія
 • Діловодство
 • Документне забезпечення діяльності організації
 • Електронний  документообіг та електронне урядування
 • Бібліотечно-інформаційне обслуговування
 • Аналітико-синтетична переробка інформації
 • Інформаційно-аналітична діяльність
 • Захист інформації
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ
 • Організація державного апарату
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності
 • Міжнародний документообіг
 • Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування
 • Організація місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення
 • Державна інформаційна політика

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

 • Державне регулювання екологічної безпеки
 • Методологія наукових досліджень
 • Стратегічне управління
 • Публічна служба
 • Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека
 • Економіка і врядування
 • Регіональна економіка
 • Публічна політика
 • Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні
 • Інтелектуальна власність
 • Формування регіонального бюджету

 

Кафедра також здійснює спеціалізовану підготовку студентів інших спеціальностей з дисциплін:

 • Інноваційна економіка
 • Інтелектуальний капітал

 

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА КАФЕДРИ

 • Студентський науковий гурток «Сучасні тенденції розвитку публічного управління в Україні»
 • Студентський науковий гурток «Розвиток документознавства та інформаційної діяльності в Україні»

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра пройшла тривалу історію становлення та розвитку. У 1993 році в НУВГП було створено кафедру управління виробництвом, яку 1999 року перейменовано на кафедру регіонального управління, 2012 року – на кафедру державного управління та місцевого самоврядування, а 2015 року – на кафедру державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

Першим завідувачем кафедри був доктор екон. наук, професор Е.А. Зінь, у 2012-2014 рр. кафедру очолював професор, доктор наук з держ. упр. М.П. Сорока, з 2014 року посаду завідувача кафедри займав доктор наук з держ. упр. Ю.В. Шпак, а з вересня 2015 року завідувач кафедри Сазонець Ігор Леонідович, доктор екон. наук, професор.

На сьогодні на кафедрі державного управління, документознавства та інформаційної діяльності працює 3 доктор екон. наук, 3 канд. екон. наук, 3 канд. наук з держ. упр., 1 канд. техн. наук, 1 канд.пол. наук, 1 канд. іст. наук.

Починаючи з 2000 року, з ініціативи кафедри за участі академічних установ України та місцевих органів державної влади щорічно проводилися міжнародні науково-практичні конференції за такими темами:

 • «Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктуризації органів регіонального управління» (2000-2011 рр.).
 • «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції» (жовтень 2008-2014 рр.),
 • «Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (квітень 2013-2014 рр.),
 • «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування» (квітень 2016 рр.),

У конференціях взяли участь представники понад 100 вищих навчальних закладів та наукових установ усієї України та іноземні учасники з Польщі, Словенії, Болгарії, Чехії, Грузії, Німеччини, Румунії та інших країн.

Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП разом із польськими партнерами Вищої школи підприємництва у Варшаві стала співзасновником іноземного журналу «Zeszyty Naykowe», який містить фахові публікації із економічних, соціальних наук та медицини. Член наукової ради журналу – докт. екон. наук, професор кафедри А.Ю. Якимчук.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На сьогодні наукові напрями здійснюються кафедрою в розрізі двох зареєстрованих наукових тем

 1. "Інноваційні основи державного управління, адміністрування та економічного розвитку" (№ 0115U005739)
 2. "Документознавство та інформаційно-аналітична діяльність: роль і місце в управлінні" (№ 0115U005740)