Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

Завідувач  кафедри: 
Сазонець Ігор Леонідович, доктор економічних наук, професор
Адреса: 
вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 238
Телефони: 
(0362) 62-31-65, 7-52 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • 3 професори
 • 9 доцентів
 • 1 асистент

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

 

Кафедра здійснює підготовку студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр), 074 «Публічне управління та адміністрування» (освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр).

Кафедра забезпечує викладання навчальних  дисциплін циклу професійної підготовки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»:

 • Державне та регіональне управління
 • Аналіз соціально-економічного розвитку регіону
 • Управлінське документознавство
 • Кадрове діловодство
 • Публічне управління в економічній сфері
 • Електронний  документообіг та електронне урядування
 • Загальні засади місцевого самоврядування
 • Етика ділового спілкування
 • Технології публічного управління
 • Неурядові організації в публічному управлінні
 • Вступ до публічного управління
 • Документно-інформаційні комунікації в публічному управлінні
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного адміністрування
 • Публічне управління регіональним розвитком
 • Публічне адміністрування
 • Публічні засади адміністративної діяльності
 • Державний устрій України
 • Публічне управління соціальним розвитком
 • Державна служба
 • Публічне управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • Інституційна економіка
 • Публічне управління в духовно-культурній сфері
 • Публічне управління пенсійною системою

 

Кафедрою забезпечується викладання навчальних  дисциплін циклу професійної підготовки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

 • Документознавство
 • Документно-інформаційні комунікації
 • Системний аналіз інформаційних процесів
 • Архівознавство
 • Організація роботи бібліотечних установ
 • Іміджологія
 • Діловодство
 • Документне забезпечення діяльності організації
 • Електронний  документообіг та електронне урядування
 • Бібліотечно-інформаційне обслуговування
 • Аналітико-синтетична переробка інформації
 • Інформаційно-аналітична діяльність
 • Захист інформації
 • Організація та управління діяльністю інформаційних установ
 • Організація державного апарату
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності
 • Міжнародний документообіг
 • Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування
 • Організація місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення
 • Державна інформаційна політика

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»

 • Державне регулювання екологічної безпеки
 • Методологія наукових досліджень
 • Стратегічне управління
 • Публічна служба
 • Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека
 • Економіка і врядування
 • Регіональна економіка
 • Публічна політика
 • Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні
 • Інтелектуальна власність
 • Формування регіонального бюджету

 

Кафедра також здійснює спеціалізовану підготовку студентів інших спеціальностей з дисциплін:

 • Інноваційна економіка
 • Інтелектуальний капітал

 

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА КАФЕДРИ

 • Студентський науковий гурток «Сучасні тенденції розвитку публічного управління в Україні»
 • Студентський науковий гурток «Розвиток документознавства та інформаційної діяльності в Україні»

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра пройшла тривалу історію становлення та розвитку. У 1993 році в НУВГП було створено кафедру управління виробництвом, яку 1999 року перейменовано на кафедру регіонального управління, 2012 року – на кафедру державного управління та місцевого самоврядування, а 2015 року – на кафедру державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

Першим завідувачем кафедри був доктор екон. наук, професор Е.А. Зінь, у 2012-2014 рр. кафедру очолював професор, доктор наук з держ. упр. М.П. Сорока, з 2014 року посаду завідувача кафедри займав доктор наук з держ. упр. Ю.В. Шпак, а з вересня 2015 року завідувач кафедри Сазонець Ігор Леонідович, доктор екон. наук, професор.

На сьогодні на кафедрі державного управління, документознавства та інформаційної діяльності працює 3 доктор екон. наук, 3 канд. екон. наук, 3 канд. наук з держ. упр., 1 канд. техн. наук, 1 канд.пол. наук, 1 канд. іст. наук.

Починаючи з 2000 року, з ініціативи кафедри за участі академічних установ України та місцевих органів державної влади щорічно проводилися міжнародні науково-практичні конференції за такими темами:

 • «Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктуризації органів регіонального управління» (2000-2011 рр.).
 • «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції» (жовтень 2008-2014 рр.),
 • «Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (квітень 2013-2014 рр.),
 • «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування» (квітень 2016 рр.),

У конференціях взяли участь представники понад 100 вищих навчальних закладів та наукових установ усієї України та іноземні учасники з Польщі, Словенії, Болгарії, Чехії, Грузії, Німеччини, Румунії та інших країн.

Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП разом із польськими партнерами Вищої школи підприємництва у Варшаві стала співзасновником іноземного журналу «Zeszyty Naykowe», який містить фахові публікації із економічних, соціальних наук та медицини. Член наукової ради журналу – докт. екон. наук, професор кафедри А.Ю. Якимчук.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На сьогодні наукові напрями здійснюються кафедрою в розрізі двох зареєстрованих наукових тем

 1. "Інноваційні основи державного управління, адміністрування та економічного розвитку" (№ 0115U005739)
 2. "Документознавство та інформаційно-аналітична діяльність: роль і місце в управлінні" (№ 0115U005740)