Кафедра економічної теорії

Завідувач  кафедри: 
Ряба Ольга Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент
Адреса: 
вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 265-266
Телефони: 
9-58 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 6 доцентів
 • 1 старший викладач

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ


Кафедра здійснює викладання економічних дисциплін обов'язкового і вибіркового типу для студентів усіх спеціальностей, форм навчання і рівнів підготовки:

 • Економічна теорія
 • Основи економічної теорії
 • Основи економіки
 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Інституційна економіка та управління
 • Теорія організації та управління безпекою соціальних систем

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА КАФЕДРИ

 • Науковий гурток «iCapital», «Політична економія», «Мікроекономіка та макроекономіка»
 • Навчально-науковий «Економічний турнір»
 • Економічні брейн-ринги

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Відлік історії кафедри починається з 1 жовтня 1968 року, коли ще в Українському інституті інженерів водного господарства була створена кафедра політичної економії. До початку 1990-х років кафедра забезпечувала викладання єдиної навчальної дисципліни – «Політичної економії» – для всіх спеціальностей. У 1990-х роках число закріплених за кафедрою навчальних дисциплін зросло до понад 10 за рахунок змін у нормативній базі підготовки фахівців з економіки і підприємництва. У зв’язку з розширенням кола навчальних дисциплін блоку природничо-наукової загальноекономічної підготовки у 1994 році кафедра політичної економії була перейменована у кафедру економічної теорії.

Кафедру очолювали:

у 1968-1978 рр. – кандидат економічних наук, доцент Леонід Васильович Сердюк;
у 1978-1985 рр. – кандидат економічних наук, доцент Ігор Тимофійович Рябий;
у 1985-1998 рр. – кандидат економічних наук, доцент Дмитро Денисович Мороз;
у 1998-2013 рр. – кандидат економічних наук, доцент Галина Еразмівна Гронтковська;
у 2013-2014 рр. – доктор наук з державного управління Олена Володимирівна Алейнікова;
у 2014-2015 рр. – доктор економічних наук, професор Наталія Борисівна Савіна;
у 2015-2016 рр. – кандидат економічних наук, доцент Дмитро Валерійович Нікитенко;
3 2017 року        – кандидат економічних наук, доцент Ряба Ольга Ігорівна .

Стрімкого розвитку кафедра економічної теорії досягла під керівництвом доцента Г.Е. Гронтковської, ставши на початку 2000-х років однією з кращих за рівнем навчально-методичного забезпечення, результативністю науково-дослідної роботи, участю в громадському житті факультету та університету. Систематична наполеглива робота з обдарованою молоддю (поширення і розвиток економічної освіти на етапі довузівської підготовки та активне керівництво науковою роботою студентів уже з першого курсу навчання) дала плідні результати: Г.Е. Гронтковській вдалося сформувати на кафедрі наукову школу «Економікс» та виховати плеяду молодих науковців, відомих нині як в НУВГП, так і за його межами.

Найбільший внесок у створення навчальних посібників, більшість з яких отримали гриф МОН та використовуються у ВНЗ по всій Україні, зробили доценти Г.Е. Гронтковська, А.О. Заглинський, А.Ф. Косік, О.В. Кухар, Д.В. Нікитенко, О.І. Ряба. Авторами (співавторами) наукових монографій стали доценти А.О. Заглинський, О.І.Ряба, О.В. Кухар, Д.В. Нікитенко, Н.П. Погорєльцева, Ю.В. Вашай.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні напрями наукових досліджень здійснюються в рамках виконання комплексної кафедральної теми науково-дослідної роботи: «Актуальні проблеми економічної системи України в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції» (державна реєстрація 0117U001041, супров. лист №001-106 від 24.01.17 р.).