Кафедра економіки підприємства і міжнародного бізнесу

Завідувач  кафедри: 
Кушнір Ніна Борисівна,  кандидат економічних наук, професор
Адреса: 
вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 255
Телефони: 
(0362) 26-76-31, 9-35 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 3 професори
 • 13 доцентів
 • 4 старших викладачі
 • 3 асистента

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Основні навчальні дисципліни за напрямом підготовки «Економіка підприємства», викладання яких забезпечується кафедрою:

 • Вступ до спеціальності
 • Економіка підприємства
 • Статистика
 • Основи наукових досліджень
 • Матеріально-технічне забезпечення підприємства
 • Управління витратами
 • Ціноутворення
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Організація виробництва
 • Стратегія підприємства
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Проектний аналіз
 • Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств
 • Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків
 • Економічна безпека підприємства
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Економічне управління підприємством
 • Управління проектами
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Інтелектуальний бізнес
 • Стратегічне управління підприємством
 • Економічна діагностика
 • Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства
 • Управління потенціалом підприємства
 • Управління антикризовою діяльністю підприємства
 • Управління капіталом підприємства
 • Обґрунтування і експертиза бізнес-проектів

Основні навчальні дисципліни за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», викладання яких забезпечується кафедрою:

 • Вступ до спеціальності
 • Статистика
 • Основи наукових досліджень 
 • Товарознавство (непродовольчі товари)
 • Товарознавство (харчові продукти)
 • Економіка торгівельного підприємства
 • Підприємництво
 • Біржова діяльність
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності
 • Економічний аналіз
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Організація торгівлі
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Економічна безпека бізнесу
 • Стратегія і розвиток бізнесу
 • Потенціал і розвиток підприємства

Для студентів різних спеціальностей, рівнів вищої освіти та форм навчання викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін:

 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Основи економіки
 • Економіка організації і планування виробництва
 • Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства
 • Економіка будівництва і експлуатації автомобільних доріг і аеродромів
 • Економіка і фінанси підприємств
 • Економіка водного господарства
 • Економіка енергетики
 • Економіка рибогосподарської галузі
 • Економіка будівництва
 • Економіка охорони праці та техногенної безпеки
 • Обґрунтування і експертиза бізнес-проектів
 • Економічний аналіз

Кафедра економіки підприємства також здійснює спеціалізовану, професійно-орієнтовану підготовку студентів відповідно до напрямів наукової роботи.

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ

Дві комп'ютерні лабораторії (ауд. 260, 260а)

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА КАФЕДРИ

Студентське наукове товариство «Клуб економіст»

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історія кафедри економіки підприємства починається з 1971 року – від часу появи в тодішньому Інституті інженерів водного господарства (УІІВГ) кафедри економіки водного господарства. У червні 1971 року у відповідності до державної Постанови про економічну освіту в Україні рішенням Вченої ради УІІВГ задеклароване створення економічної кафедри. Виконуючим обов’язки її завідувача було призначено ветерана вузу старшого викладача Красноштана В.М. (1971-1972). Надалі в різні періоди кафедру очолювали: кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гордійчук А.С. (1972-1976, 1988-1993), доктор економічних наук, професор Шава К.І. (1976-1978), кандидат економічних наук, доцент Корхов Ю.В. (1978-1980), доктор економічних наук, професор Зінь Е.А. (1980-1982), доктор економічних наук, професор Положій В.М. (1982- 1988), кандидат економічних наук, доцент Ріхтер О.М. (1993-1994), кандидат технічних наук, професор Гончаров С.М. (1994-2000). З березня 2000 року і в даний час кафедрою економіки підприємства керує кандидат економічних наук, професор Кушнір Н.Б. Цей період характеризується поглибленням напрацьованих досягнень кафедри, спрямуванням на модернізацію матеріальної бази кафедри, активізацією роботи аспірантури, ефективну профорієнтаційну роботу, реалізацією проекту «Підручник». З 2015 року за новим класифікатором МОНУ кафедра економіки підприємства отримала дозвіл на підготовку студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». В 2016 році здійснено перший набір за новою спеціальністю на перший курс та за скороченим терміном навчання на базі диплому молодшого спеціаліста. Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі економіки, підприємництва, товарознавства, менеджменту, маркетингу умовах конкуренції та ринкових відносин на підприємствах різних форм господарювання.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність кафедри проводиться за напрямами:
«Економіко-екологічне обґрунтування використання природних ресурсів (на прикладі підприємств Західного регіону України)» (номер державної реєстрації 0106U010488, 2008–2011 рр.)
«Вдосконалення економічного механізму використання ресурсного потенціалу суб’єктами господарювання» (номер державної реєстрації 0112U001124, 2012–2015 рр.)
«Економічні фактори раціонального природокористування та ресурсозбереження» (номер державної реєстрації 0116U007389, 2016-2020 рр.)