Кафедра менеджменту та публічного врядування

Кафедра менеджменту та публічного врядування
Завідувач  кафедри: 
Кожушко Леонід Федорович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор.
Адреса: 
м. Рівне, вул. О.Новака, 75, навчальний корпус №2, каб. 262
Телефони: 
+38(097)-16-66-807
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Місія кафедри менеджменту та пубічного врядування полягає в здійсненні підготовки професіоналів-менеджерів з лідерськими амбіціями, що створюють унікальні цінності у сфері розвитку бізнесу, управління організаціями і соціальним середовищем.

КАФЕДРА ПРОФІЛЬНА ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  073 «МЕНЕДЖМЕНТ» ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» і випускає фахівців першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітніми програмами:

 • Менеджмент організацій і адміністрування;
 • Управління проектами;
 • Управління навчальними закладами.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 3 професори
 • 12 доцентів
 • 3 старших викладачі

Ряд викладачів мають практичний досвід роботи в бізнесі (ТОП-менеджери, підприємці, керівники відділів, проєктні менеджери, консультанти) та постійно підвищують кваліфікацію у провідних вітчизняних та закордонних спеціалізованих установах.  http://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-manag

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ТА ІННОВАЦІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Освітній процес провадиться у сучасних комп’ютеризованих аудиторіях, обладнаних аудіо-візуальною технікою.
Для творчої роботи студентів в поза аудиторний час створено Co-Working Space та Інкубатор молодіжних ініціатив, де студенти працюють над проєктами.
Практична підготовка здійснюється в реальному бізнесі та на першому в Україні бізнес-симуляторі, який працює в реальному режимі часу і в якому моделюються усі процеси реального торговельно-виробничого підприємства.
Студенти мають можливості з першого курсу розвивати громадянські компетентності та волонтерством. Зокрема, в результаті партнерства з ГО «Регіональний центр регіональних проектів» студенти започаткували молодіжний рух «Європейська молодіжна ініціатива», клуб інтелектуальних ігор Educational Games Space та креативну ініціативу «Управління проєктами з драйвом - PM Drive». : Участь в еклогічних ініціативах провадиться за допомогою партнерства з ГО «Зелені ініціативи Рівного».
Студенти на науковці кафедри впроваджують міжнародні та національні проекти щодо: формування бізнес середовища в органічному виробництві, консультування бізнесу та об’єднаних територіальних громад з сортування та переробки відходів, геоуправління в органічному землекористуванні, експорту та імпорту «віртуальної» води.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

Стратегія та інновації

 • Менеджмент
 • Стратегічне управління
 • Управління інноваціями
 • Корпоративне управління
 • Управлінські рішення
 • Планування діяльності підприємства
 • Управління інфраструктурою організації
 • Планування та організація бізнес-діяльності

Фінансовий менеджмент та бізнес-аналітика

 • Фінансовий менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Аналіз господарської діяльності підприємства
 • Стандартизація і сертифікація
 • Дослідження галузі та ринків
 • Товарознавство (в галузі)
 • Контролінг
 • Інжиніринг та реінжиніринг
 • Логістика
 • Управління бізнес-процесами

Управління проектами і процесами

 • Бізнес-планування та експертиза проектів
 • Організація моніторингу і контролю проектів
 • Управління інноваційними проектами
 • Управління командою проекту
 • Управління змінами
 • Управління екологічними проектами
 • Корпоративні системи управління проєктами

Лідерство і семоменеджмент

 • Самоменеджмент
 • Комунікативний менеджмент
 • Креативний менеджмент

Спеціалізований менеджмент

 • Менеджмент в туризмі
 • Менеджмент в енергетиці
 • Менеджмент на транспорті
 • Міжнародний менеджмент
 • Податковий менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Екологічний менеджмент
 • Управління якістю
 • Методологія наукових досліджень

 БІЗНЕС-ЦЕНТР ТА УНІКАЛЬНА БАЗА ПРАКТИКИ

Унікальна база практики для студентів-менеджерів для закріплення теоретичних знань на посадах віртуального підприємства «Агробізнес» https://www.facebook.com/groups/real.management/

За ініціативи кафедри менеджменту. Наказом НУВГП від 18.08.2013року № 453 на базі кафедри менеджменту було створено Західний бізнес-центр, в структуру якого увійшли навчально–тренінгова лабораторія, науково-дослідна лабораторія з менеджменту та інжинірингу, бізнес-школа, бізнес-інкубатор та консалтингова група.

За останні роки Регіональний  консультаційно-освітній центр органічного виробництва  та  Західний бізнес-центр реалізував ряд освітніх і наукових проектів, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту та у сфері бізнес-освіти.

Студенти університету поряд з виконанням навчальних програм проходять стажування на робочих місцях в навчально-тренінговій лабораторії в режимі бізнес-симулятора.
Ініціатори інноваційних ідей розробляють бізнес-моделі інноваційних проектів та отримують підтримку в їх розвитку в бізнес-інкубаторі. Студенти можуть не лише сформувати стійкі професійні компетенції, а й розпочати роботу над заснуванням і розвитком власних бізнесів під керівництвом кваліфікованих наставників як з університету, так і зі сфери бізнес-середовища. На сьогодні стажування на бізнес-симуляторах пройшло сотні студентів, десятки проектів пройшло експертизу бізнес-моделей в бізнес-інкубаторі, періодично відбуваються тренінги та семінари, сформовано розгалужену систему ринкових досліджень.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту функціонує у складі Навчально-наукового інституту економіки та  менеджменту НУВГП.

На базі кафедри функціонує аспірантура та докторантура.

На кафедрі працює 19 науково-педагогічних працівників, з яких 16 викладачів мають наукові ступені та вчені звання, зокрема, 3 доктори наук, професори й 13 кандидатів технічних та економічних наук,

Основні напрями наукових досліджень:

 • Розробка та сертифікація систем управління;
 • Розробка організаційно-економічних механізмів управління потенціалом підприємств в ринкових умовах;
 • Екологічний аудит та менеджмент територій та об’єктів довкілля;
 • Еколого-економічне обґрунтування зменшення витрат в органічному виробництві;
 • Організація використання деградованих земель внаслідок несанкціонованого видобутку бурштину;
 • Споживання віртуальної води і торгівля нею в умовах дефіциту водних ресурсів
 • Управління проектами захисту еродованих агроландшафтів;
 • Розробка інноваційних напрямів розвитку АПК у зоні Полісся і Лісостепу;
 • Стандартизація та сертифікація продукції, розробка торгових марок для сільськогосподарських виробників;
 • Наукове обґрунтування безпеки в аграрному виробництві;
 • Психологічні аспекти менеджменту і маркетингу;

Здійснюється у тісній співпраці із провідними вищими навчальними закладами, проектними організаціями, а також науково-дослідними інститутами у галузі метрології, стандартизації і сертифікації, управління якістю стандартизації сільськогосподарської продукції (Націон. академ аграрних наук, Державної служби та технічного регулювання України, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Національний університет «Львівська політехніка») тощо.

Викладачі кафедри є розробниками та виконавцями таких науково-дослідних робіт на замовлення центральних органів влади та закордонних донорів:

1)Грант: «Формування підприємницького середовища для виробництва органічних ягід в трансграничних районах України і Білорусії». Донор: Європейський Союз

2) грант «Геоінформаційно-аналітичний портал для органічного виробництва»,   EGAP Challenge Програми EGAP, що фінансується Швейцарською конфедерацією (http://egap-challenge.in.ua/projects), проект схвалено і реалізовано.

3) наукова тема «Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції (№ держреєстрації 0117 U001987)», 2017 р., Державний Фонд Фундаментальних Досліджень (Наказ ДФФД від  28.07.2017 р. № 9), проект схвалено і реалізовано.

4)  наукової теми  «Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України (№ держреєстрації 0115 U 003046)», 2015 р., МОН України, проект схвалено і реалізовано.

5) наукової теми «Геоуправління та механізми забезпечення конкурентоспроможності органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції(№ держреєстрації 0118 U003372), 2017 р., МОН України, проект схвалено.

Є учасниками низки конкурсів інноваційних проектів Всеукраїнського фестивалю інновацій МОН (наприклад одна з крайніх тем: «Е-технології для безпечної утилізації відновної біомаси населених пунктів України» та ін.).

Також розробляються комплексні кафедральні теми:

 • «Актуальні проблеми теорії і практики виробничого та екологічного менеджменту»;
 • «Організаційно-економічний механізм управління проектами і стимулювання раціонального природокористування»;
 • міжкафедральна науково-педагогічна тема: «Розробка і впровадження інноваційних технологій навчання при підготовці фахівців для ринкової економіки».

Кафедра менеджменту щорічно проводить  Міжнародну міжвузівську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки» за результатами якої видається збірник «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки».

Викладачі кафедри приділяють велику увагу індивідуальній проектній та науковій роботі зі студентами  на кафедрі створено ряд наукових гуртків для підготовки студентів та школярів і їх участі у конкурсах, грантах, олімпіадах та конференціях: студенти беруть участь у Всеукраїнському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту, організованому компанією «Глобал Менеджмент Челендж Юніор»; є призерами Стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA» та переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Для зближення різних освітянських шкіл, уніфікації організації навчального процесу, формування єдиного освітнього простору в освіті впроваджено Європейські норми і стандарти.
Для підтримки іміджу та інноваційного розвитку кафедра проводить конструктивний діалог з бізнесом, намагається реалізувати всі інструменти освітнього простору – академічна мобільність викладачів, укріплення кадрового потенціалу та участь викладачів у науково - дослідницькому та проектному процесах, взаємодія з вітчизняними та закордонними навчально-науковими закладами, партнерство з бізнесом тощо.
Кафедра менеджменту є членом і активно співпрацює з Міжнародною асоціацією економічних факультетів технічних вищих навчальних закладів Східної Європи, в склад якої входять чотири ВНЗ Болгарії, чотири ВНЗ країн Прибалтики, два ВНЗ Білорусії, та близько десяти вітчизняних ВНЗ.
Члени кафедри є одними із засновників міжнародної асоціації «Устойчивое развитие» та є членами Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти, співпрацюють із науковими школами управління проектами, економіки природокористування, стандартизації і сертифікації, аграрного менеджменту, управління якістю та метрології вузів України, Швейцарії, Польщі, Канади, Литви, Болгарії тощо.
З 2013 року  розпочато навчання студентів рівня «бакалавр» та «магістр» за спільними програмами підготовки з напряму «Менеджмент» із Державним університетом Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща). Крім того, налагоджені зв’язки з учасниками Болонського процесу: Литовським аграрним університетом, Вільнюським технічним університетом ім. Гедимінаса, Варшавським аграрним університетом, Економічним факультетом Технічного університету (Софія, Болгарія), Варна (Болгарія), Пловдів (Болгарія), Щецінським університетом (Польща), Грузинським Технічним університетом та іншими.
Колектив кафедри є одним з подавачів проектів «Темпус» з тематики екологічної логістики, спільного з Литовським аграрним університетом міжнародного наукового проекту «Розробка комплексної програми технічного і еколого-економічного удосконалення меліоративних систем на прикладі досвіду країн ЄС» з метою ознайомлення із найновішими досягненнями науки і техніки, технологій сучасного виробництва і менеджменту та перспектив їх розвитку проходили стажування у навчальних закладах, органах влади, парламенті, навчалися за програмами обміну студентів у Канаді, США, Англії, Польщі тощо.