Кафедра міжнародної економіки

Завідувач  кафедри: 
Сазонець Ольга Миколаївна, доктор економічних наук, професор
Адреса: 
Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 272
Телефони: 
9-75 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

2 професори
4 доцентів
Детальніше на сайті кафедри http://nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-me

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».
Для студентів різних спеціальностей першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти кафедра забезпечує викладання дисциплін:

 • Міжнародна економіка
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Глобальна економіка

Навчальні дисципліни фахової та професійної підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

Вступ до спеціальності

 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Європейська інтеграція
 • Економіка зарубіжних країн
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна безпека держави
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Міжнародний маркетинг
 • Комерційна дипломатія
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Транснаціональні корпорації
 • Міжнародні фінанси
 • Митні процедури у міжнародній торгівлі
 • Екологічні проблеми у міжнародних економічних відносинах
 • Управління операціями з експорту-імпорту
 • Фінансові системи зарубіжних краї
 • Міжнародний бізнес
 • Страхування у зовнішньоекономічній діяльності
 • Міжнародні стандарти корпоративного управління

Навчальні дисципліни фахової та професійної підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Управління міжнародним бізнесом
 • Управління знаннями в міжнародній корпорації
 • Міжнародні моделі корпоративного управління
 • Міжнародні стандарти економічної безпеки підприємств
 • Управління міжнародним маркетингом
 • Міжнародна міграція
 • Європейський бізнес
 • Тренінг: Міжнародні економічні конфлікти та їх подолання
 • Міжнародні транзитні можливості України
 • Глобальна економіка

Кафедра здійснює спеціалізовану, професійно-орієнтованих підготовку студентів відповідно до напрямів наукової роботи.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукова школа, яка є осередком наукової роботи викладачів та аспірантів кафедри, спрямована на дослідження широкого кола теоретичних і прикладних проблем у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, а також стратегії інформатизації соціально-економічного розвитку світової постіндустріальної економіки та трансформація світового господарства в контексті формування концепції соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра міжнародної економіки створена у березні 2013 року для підготовки фахівців з міжнародної економіки за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка».
Кафедра міжнародної економіки функціонує у складі навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал. Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого спеціаліста з міжнародних економічних відносин, здатного виявляти закономірності функціонування сучасної міжнародної економіки, інституційної структури, формувати цілі та критерії оптимізації, генерувати рішення сфері зовнішньоекономічної діяльності.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні напрями наукових досліджень здійснюються в рамках виконання 2 тем:
«Забезпечення сталого розвитку світової постіндустріальної економіки» (номер державної реєстрації 0114U001156)
«Розвиток концепції економіки знань на основі створення нової науко метричної бази цитування наукових статей для альянсу університетів» (номер державної реєстрації 0114U006433).
Під керівництвом завідуючого кафедрою професора О.М. Сазонець нині на кафедрі виконується держбюджетна тема І-63 «Науково-технологічний розвиток корпоративної економіки на основі паритету цивільної та військової продукції та інформаційної безпеки».
Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:
Вартісно-орієнтоване управління в умовах глобалізації;
Механізми європейської економічної інтеграції;
Пошук інноваційних шляхів екологоорієнтованого розвитку країни в умовах глобальної нестабільності.