Кафедра обліку і аудиту

Завідувач  кафедри: 
Позняковська Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.
Адреса: 
Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 240-241
Телефони: 
 8-84  (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 5 професорів
 • 5 доцентів

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедра обліку і аудиту забезпечує викладання таких дисциплін:

 • 1) Роль бухгалтера у бізнес середовищі
 • 2) Навчальний практикум з оподаткування
 • 3) Навчальний практикум з первинного обліку
 • 4) Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • 5) Облік і звітність в оподаткуванні
 • 6) Фінансовий облік
 • 7) Аналіз господарської діяльності
 • 8) Навчальний практикум з аналізу господарської діяльності
 • 9) Управлінський облік
 • 10) Звітність підприємств
 • 10) Державний фінансовий контроль
 • 11) Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • 12) Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні
 • 13) Аудит
 • 14) Навчальна практика з організації цифрового робочого місця
 • 15) Облікова практика
 • 16) Аналітична практика
 • 17) Практика з ІТ в обліку і оподаткуванні
 • 18) Аналітичне забезпечення фінансових рішень
 • 19) Навчальний практикум з податкової системи
 • 20) Облікова політика (практичний тренінг)
 • 21) Основи організації обліку (практичний тренінг)
 • 22) Облік і звітність у банках
 • 23) Організація і методика аудиту
 • 25) Облік зовнішньо-економічної діяльності
 • 26) Облік за видами економічної діяльності
 • 27) Облік і звітність суб’єктів державного сектору
 • 28) Автоматизація бізнес процесів
 • 29) Екологічний облік і звітність
 • 30) Аналіз діяльності суб’єктів державного сектору

Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедра обліку і аудиту забезпечує викладання таких дисциплін:

 • 1) Методологія наукових досліджень у обліку і оподаткуванні
 • 2) Податкове планування
 • 3) Стратегічний управлінський облік
 • 4) Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • 5) Організація бухгалтерського обліку
 • 6) Інтегрована звітність
 • 7) Фінансовий контроль і моніторинг
 • 8) Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • 9) Цифрові технології в управлінні
 • 10) Виробнича і передипломна практика
 • 11) Податковий консалтинг
 • 12) Обліково-аналітичне забезпечення природокористування
 • 13) Бізнес-консалтинг
 • 14) ERP-системи
 • 15) Міжнародні стандарти аудиту та надання впевненості
 • 16) Аналіз фінансової безпеки
 • 17) Консолідація фінансової звітності
 • 18) Спецкурс за вибором

Також кафедра здійснює спеціалізовану підготовку студентів відповідно до напрямів навчальної, наукової та методичної роботи.

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ

Навчально-тренінгова лабораторія з обліку і оподаткування (ауд.241)

Комп’ютерний клас (ауд. 244)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У структурі Національного університету водного господарства та природокористування вагоме місце посідає кафедра обліку й аудиту, яка здійснює підготовку студентів зі спеціальності «Облік і аудит». Відлік історії кафедри розпочався з жовтня 1988 року – тоді структурний підрозділ мав назву «Кафедра бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності».

Першим завідувачем кафедри був канд. екон. наук, доцент В.М. Шульгін. На кафедрі працювало 12 викладачів, серед яких – доктор екон. наук, професор Е.А. Зінь, канд. екон. наук, доценти Л.І. Шевчук, С.Я. Зубілевич, В.А. Шевчук, А.П. Гришкевич, О.Г. Шичко, Н.Г. Калічава. З 1993 по 1995 рік кафедру очолювала канд. екон. наук, професор С.Я. Зубілевич. З 1995 року посаду завідувача кафедри обліку й аудиту доктор екон. наук, професор І.Д. Лазаришина. З 2018 року завідувачем кафедри є к.е.н., доцент Н.М. Позняковська. Кафедра обліку і аудиту налічує 10 викладачів, з них 5 -професори, у тому числі 4 доктора наук, і 5 доцентів, кандидатів економічних наук.

Кафедра обліку й аудиту та її викладачі нагороджені почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Державного агентства водних ресурсів України, Спілки аудиторів України, Аудиторської палати України, Державної податкової служби України, ГУ ДПС у Рівненській області, подяками Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Асоціації платників податків України, Інституту податкових реформ, грамотами й нагрудними знаками Рівненської обласної державної адміністрації, а також грамотами і подяками НУВГП.

Основною метою освітньої діяльності кафедри та Університету загалом є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузь знань 07 «Управління та адміністрування».

Місія кафедри обліку і аудиту - забезпечення особистісного та професійного розвитку.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах цифрової трансформації
 • Фінансова підзвітність суб'єктів господарювання у розвитку громадянського суспільства
 • Вдосконалення обліку і аудиту (контролю) економічних ресурсів суб’єктів господарювання
 • Оцінка в методології бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання: сучасні підходи та новації
 • Реформування фінансової звітності в Україні
 • Використання сучасних методів обліково-аналітичної роботи у поєднанні з інформаційними технологіями
 • Автоматизація систем бухгалтерського обліку
 • Еволюція регулювання аудиту в Україні під впливом законодавства ЄС
 • Облік, аналіз та аудит ( контроль) діяльності економічних суб’єктів відповідно до стратегії сталого розвитку держави