Кафедра обліку і аудиту

Завідувач  кафедри: 
Позняковська Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.
Адреса: 
Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 240-241
Телефони: 
 8-84  (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 2 професори
 • 12 доцентів
 • 5 старших викладачів

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедра обліку і аудиту забезпечує викладання таких дисциплін:

 • 1) Організація первинного обліку
 • 2) Вступ до фаху "Облік і оподаткування"
 • 3) Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • 4) Аналітичне забезпечення фінансових рішень
 • 5) Фінансовий облік 1
 • 6) Науковий семінар
 • 7) Фінансовий облік 2
 • 8) Управлінський облік
 • 9) Звітність підприємств
 • 10) Фінанси підприємств
 • 11) Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва
 • 12) Фінансовий облік 1,2
 • 13) Облік і звітність в оподаткуванні
 • 14) Державний фінансовий контроль
 • 15) Облік у бюджетних установах
 • 16) Аудит
 • 17) Облік у банках
 • 18) Автоматизована обробка даних
 • 19) Аналіз господарської діяльності
 • 20) Облік інвестицій
 • 21) Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні
 • 22) Облікова політика підприємства
 • 23) Бухгалтерський облік у галузях народного господарства
 • 24) Електронна комерція
 • 25) Податкова система
 • 26) Облік зовнішньо-економічної діяльності
 • 27) Бухгалтерський облік
 • 28) Інформаційні системи і технології підприємств
 • 29) Облік і аудит
 • 30) Облікова політика підприємств

Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедра обліку і аудиту забезпечує викладання таких дисциплін:

 • 1) Методологія наукових досліджень
 • 2) Податковий облік і звітність
 • 3) Стратегічний управлінський облік
 • 4) Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • 5) Організація бухгалтерського обліку
 • 6) Організація і методика аудиту
 • 7) Фінансовий аналіз
 • 8) Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • 9) Навчальний тренінг з обліку і оподаткування
 • 10) Історія обліку, аналізу та аудиту

Також кафедра здійснює спеціалізовану підготовку студентів відповідно до напрямів своєї навчальної, наукової та методичної роботи.

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ


Комп’ютерний клас (ауд. 244)

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У структурі Національного університету водного господарства та природокористування вагоме місце посідає кафедра обліку й аудиту, яка здійснює підготовку студентів зі спеціальності «Облік і аудит». Відлік історії кафедри розпочався з жовтня 1988 року – тоді структурний підрозділ мав назву «Кафедра бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності». Першим завідувачем кафедри був канд. екон. наук, доцент В.М. Шульгін. На кафедрі працювало 12 викладачів, серед яких – доктор екон. наук, професор Е.А. Зінь, канд. екон. наук, доценти Л.І. Шевчук, С.Я. Зубілевич, В.А. Шевчук, А.П. Гришкевич, О.Г. Шичко, Н.Г. Калічава. З 1993 по 1995 рік кафедру очолювала канд. екон. наук, професор С.Я. Зубілевич. З 1995 року посаду завідувача кафедри обліку й аудиту обіймає Відмінник освіти України, доктор екон. наук, професор І.Д. Лазаришина – автор понад 170 наукових та навчально- методичних праць, шести монографій, співавтор енциклопедичних видань, чотирьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, наукових статей у зарубіжних виданнях (Польща, Литва, Білорусія, Росія), публікацій у науково-метричній базі Кафедра обліку й аудиту – одна з найбільших в університеті: у її складі 2 доктори екон. наук, професори, 1 канд. екон. наук, професор, 12 канд. екон. наук, доцентів, 8 старших викладачів, 2 діловоди, 1 інженер-програміст. Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень шляхом стажування у ВНЗ України та за кордоном. Кадровий склад кафедри – з відомих в Україні та за кордоном науковців і практиків – бухгалтерів і аудиторів. Кафедра обліку й аудиту та її викладачі нагороджені почесними грамотами, дипломами, сертифікатами.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Вдосконалення обліку і аудиту (контролю) економічних ресурсів суб’єктів господарювання
 • Оцінка в методології бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання: сучасні підходи та новації
 • Реформування фінансової звітності в Україні
 • Використання сучасних методів обліково-аналітичної роботи у поєднанні з інформаційними технологіями
 • Автоматизація систем бухгалтерського обліку на підприємстві
 • Еволюція регулювання аудиту в Україні під впливом законодавства ЄС
 • Облік, аналіз та аудит ( контроль) діяльності економічних суб’єктів
  відповідно до стратегії сталого розвитку держави