Кафедра суспільних дисциплін

Завідувач  кафедри: 
Олексін Юрій Петрович, доктор педагогічних наук, професор
Адреса: 
вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 208
Телефони: 
8-86 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 1 професор
 • 8 доцентів
 • 2 старших викладача

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як:

 • соціологія та політологія
 • педагогіка та методика викладання
 • психологія і педагогіка вищої школи
 • психологія
 • психологія управління
 • конфліктологія
 • етика ділового спілкування
 • народознавство

Кафедра готує магістрів спеціальностей «Управління навчальним закладом (за типом)» та «Педагогіка вищої школи».

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА КАФЕДРИ

Навчально-наукові гуртки:

 • «Сучасні проблеми політики»
 • «Етнопедагогіка Полісся та Волині»
 • «Україна та ЄС»

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру суспільних дисциплін cтворено відповідно до рішення вченої ради університету і наказу ректора від 2013 року на основі кафедри українознавства, педагогіки і психології. До складу кафедри увійшли три секції: історії України, педагогіки і психології, політології та соціології. Секція політології та соціології перебувала у складі кафедри політології, соціології та права і у квітні 2013 р. увійшла до складу кафедри суспільних дисциплін. Завідувачем кафедри було призначено доктора педагогічних наук, професора Пелеха Юрія Володимировича. Незабаром у 2014 р. секція історії України була відокремлена до відновленої кафедри українознавства. У 2014 році на кафедрі було відкрито 2 спеціальності з магістратури: в галузі знань 1801 «Специфічні категорії» - 8.18010020 «Управління навчальним закладом (за типом)» та 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», диплом яких здобули чимало працівників НУВГП та інших освітян з Рівненської області та сусідніх областей. У 2015 році тими, хто виконував обов’язки завідувача кафедри, були: доктор філософських наук, професор Залужна Алла Володимирівна та кандидат педагогічних наук, доцент Кочубей Алла Володимирівна. У 2016 завідувачем кафедри було обрано доктора педагогічних наук, професора Олексіна Юрія Петровича.


Кафедра суспільних дисциплін вирішує завдання вищої освіти з навчання таких випускників, які на ринку праці в змозі задовольнити вимоги двадцять першого століття і які готові взяти активну і конструктивну участь у вирішенні суспільних проблем важливого значення.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Наукова тема кафедри «Сучасні інноваційні педагогічні технології формування фахівця нового покоління».
Напрями наукових досліджень:

 • «Жан Моне» в рамках програми ЄС «Еразмус+ 2014-2020»
 • Інноваційні педагогічні технології, психологічні проблеми управління (канд. пед. наук, доцент С.С. Якубовська)
 • Технології неперервної професійної освіти в умовах євроінтеграції (д. пед.н., доц. Т.Є. Кристопчук)
 • Гуманітаризація навчального процесу в технічних ВНЗ, етнокультурні технології навчання (канд. пед. наук, доцент А.В. Кочубей, ст.в. Т.Є. Шевчук)
 • Аксіопсихологія (канд. псих. наук, ст. в. Н.В. Оксентюк)
 • Політична культура (канд. політ. наук, доцент І.А. Штука)
 • Соціально-економічна історія Волині, історія судових установ і права Волині ХVІ-ХVІІІ ст. (канд. іст. наук, доцент О.В. Крупка)
 • Британський колоніалізм кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (канд. іст. наук, доцент Г.В. Сталовєрова).