Кафедра трудових ресурсів і підприємництва

Завідувач  кафедри: 
Міщук Галина Юріївна, доктор економічних наук, професор
Адреса: 
33002 м. Рівне, вул. О. Новака, 75, навчальний корпус № 2
Телефони: 
 
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Iсторiя кафедри трудових ресурсів і підприємництва

Кафедра трудових ресурсів і підприємництва була заснована 27 серпня 2000 року як науковий і навчально-методичний осередок підготовки фахівців за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами» (з 01.09.2003р. – «Управління персоналом і економіка праці»). Підготовка таких фахівців і створення відповідної кафедри мали особливе значення для вирішення нагальних проблем економіки, які виникли з переходом до ринкових умов господарювання, безробіття і соціального захисту населення, упорядкування соціально-трудових відносин на підприємствах тощо. У 2019 році у відповідь на зміни ринку праці та потреби у фахівцях, здатних здійснювати комплексний аналіз діяльності та бізнес-середовища організацій, кафедра започаткувала підготовку фахівців за ще однією освітньо-професійною програмою – «Бізнес-аналітика».

Кафедра трудових ресурсів і підприємництва є випусковою за спеціальністю 051 «Економіка»:

 1. освітньо-професійні програми «Управління персоналом і економіка праці» та «Бізнес аналітика» - за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти;
 2. освітньо-професійні програми «Управління персоналом і економіка праці» та «Бізнес аналітика» - за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 3. освітньо-наукова програма «Управління персоналом і економіка праці» - за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Місія кафедри полягає у формуванні конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у галузі економіки та підприємництва зі спеціалізацією у сфері управління персоналом та бізнес-аналітики з високими лідерськими і моральними якостями, здібностями ефективно взаємодіяти в професійному, корпоративному та суспільному середовищі.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • 2 професори;
 • 7 доцентів;
 • 1 старший викладач

Профільні дисципліни кафедри для студентів спеціальності 051 «Економіка»:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Основи економіки;
 • Економіка праці;
 • Ринок праці;
 • Управління трудовим потенціалом;
 • Управління персоналом;
 • Мотивування персоналу;
 • Організація оплати праці;
 • Управління поведінкою та конфліктами;
 • Ергономіка;
 • Трудові договірні відносини;
 • Системи і механізми соціального захисту;
 • Соціально-економічна статистика та аналітика;
 • Аналіз економічної діяльності;
 • Бізнес-аналіз: техніки та інструменти;
 • Аналітика ринків;
 • Ринкова інфраструктура;
 • Управління ризиками;
 • Організація власного бізнесу;
 • Планування та організація бізнесу;
 • Управління витратами і ціноутворення;
 • Облік і звітність в бізнесі;
 • Діловодство в бізнесі;
 • Фінансове забезпечення бізнесу;
 • Конкурентоспроможність бізнесу;
 • Системи і механізми регулювання бізнесу.

другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Соціальна відповідальність;
 • Технології управління персоналом;
 • Менеджмент продуктивності;
 • Соціоекономіка;
 • Соціально-економічна безпека;
 • Аналіз бізнес-моделей та управління вартістю бізнесу;
 • Статистичний аналіз та обґрунтування економічних рішень;
 • Управління ризиками та конкурентоспроможністю;
 • Брендинг;
 • Бізнес-етика та ділові комунікації;
 • Науково-дослідний тренінг «Управління розвитком персоналу»;
 • Методологія наукових досліджень.

Профільні дисципліни кафедри для студентів інших спеціальностей:

 • Економіка праці;
 • Управління персоналом;
 • Підприємницька діяльність;
 • Соціальна відповідальність.

Дисципліни за вибором для студентів спеціальності 051 «Економіка» та інших спеціальностей:

 • Організація власного бізнесу;
 • Як знайти роботу своєї мрії;
 • Демографія;
 • Фізіологія і психологія праці;
 • Психологія праці;
 • Аудит персоналу;
 • Управління витратами на персонал;
 • Робота в команді.

Кафедральна науково-дослідна робота

 • Основні напрями наукових досліджень кафедри здійснюються в рамках виконання тем:
  Механізми розвитку соціально-економічної системи в контексті євроінтеграції (номер державної реєстрації 0112U002525);
 • Регулювання соціально-трудових відносин та стимулювання економічної активності населення в Україні (номер державної реєстрації 0118U001416);
 • Механізми регулювання якості життя в умовах викликів національній безпеці Україні (номер державної реєстрації 0118U001417);
 • Формування комфортного середовища проживання та праці задля досягнення соціальної безпеки в транскордонному просторі» (номер державної реєстрації НР 0119U000080) з фінансуванням із державного бюджету, 2019 – 2021 рр.;
 • Забезпечення соціального захисту учасників АТО/ООС та суспільної інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах посилення загроз соціальній безпеці (реєстраційний номер проєкту 2021.01/0343) – за результатами конкурсу Національного фонду досліджень України «Наука для безпеки і сталого розвитку України».

Навчальна база кафедри

Навчальна аудиторія (ауд. 252).
2 філії кафедри на виробництві: на базі ТОВ «Вік-Експо» та ТОВ «ІМПЕРІЯ-КОНСАЛТИНГ».