Кафедра журналістики та українознавства

Завідувач  кафедри: 
Малевич Леся Дмитрівна,  кандидат філологічних наук, доцент
Адреса: 
вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 213
Телефони: 
7-88 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 7 доцентів
 • 1 старший викладач
 • 1 асистент Детальніше на сайті кафедри nuwm.edu.ua/nni-em/kaf-ukr

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ


Нормативні навчальні дисципліни

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія та культура України
 • Українська мова як іноземна
 • Лінгвістичні основи документознавства
 • Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

Вибіркові дисципліни

 • Практична риторика
 • Тренінг з ефективної ділової комунікації
 • Культура наукової мови
 • Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі
 • Історія світової цивілізації
 • Історія і теорія демократії
 • Українська нація і націоналізм: історія і сучасність.
 • Основи термінознавства
 • Термінологічний менеджмент

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА КАФЕДРИ

 • Літературний гурток
 • Історичний гурток

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра українознавства НУВГП – одна з тих, які було створено в період становлення суверенної Української держави. Вона розпочала діяльність у червні 1990 року як кафедра політичної історії та історії України і була однією з перших українознавчих кафедр у вітчизняних вищих технічних навчальних закладах.
Ухвалу про створення кафедри українознавства вчена рада університету прийняла 25 червня 1993 р. Біля витоків кафедри стояли кандидати історичних наук, доценти Поровчук О.Г., Цибульський В.І., Матійченко В.І., Сачок В.К., ст. викладач Гром В.М. , д. і. н., проф. Бачинський В.М.
У 1996 р. до складу кафедри увійшла секція української мови, що з 1993 р. працювала на кафедрі української та іноземних мов. Створення секції стало можливим завдяки зусиллям завідувача кафедри к. пед. н., доц. Пацули Й.М. та к. філол. н., доц. Шевчука Ю.І. Значний внесок у її успішний розвиток зробили к. філос. н. Українець С.Я., к. філол. н., доц. Малевич Л.Д., ст. викладач Гінсіцька М.І.
З 1996 до 2009 року кафедра функціонувала у складі двох секцій: історії України та українського мовознавства. У 2009 році з кафедри філософії на кафедру українознавства було передано дисципліни психолого-педагогічного циклу, відповідно кафедру перейменовано на кафедру українознавства, педагогіки і психології.
У квітні 2013 року через політичну позицію тодішнього керівництва університету кафедру українознавства ліквідували: секцію української мови було переведено на кафедру іноземних мов, секцію історії України – на новостворену кафедру суспільних дисциплін. Після Революції гідності, зміни керівництва університету і складу вченої ради кафедру українознавства відновлено (ухвала вченої ради від 28 листопада 2014 р., наказ ректора від 1 грудня 2014 р. №740).
У різні часи кафедру очолювали: к. і. н., доц. Поровчук О.Г. (1991-1994; 1995-2003 рр.); д. і. н., проф. Бачинський В.М. (1994-1995). З липня 2003 до квітня 2013 року та з лютого 2015 року посаду завідувача кафедри обіймає к. філол. н., доц. Л.Д. Малевич.
Кафедра українознавства – потужний осередок наукових досліджень у галузі україністики. Провідними напрямками наукового пошуку на кафедрі є проблеми вітчизняної та зарубіжної історіографії й українського мовознавства. У 1990-их роках науковці кафедри успішно виконали дві науково-дослідні держбюджетні теми з проблеми «Визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття в зарубіжній історіографії», що об’єднала провідних істориків України. У 2000-х рр. дослідження цієї теми продовжено за такими напрямками: історія Визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття (к. і. н., доц. Цибульський В.І., ст. викл. Гром В.М.); історія Волині (к. і. н., доц. Поровчук О.Г., к. філос. н., доц. Гуменюк С.М.); українська історіографія ХХ століття, проблеми наукового життя української діаспори (к. і. н., доц. Клинова-Дацюк Г.Д., ст. викл. Гром В.М.). Колектив кафедри виконав надзвичайно актуальну науково-дослідну тему «Становлення і розвиток української наукової термінології», у рамках якої успішно досліджено проблеми української науково-технічної термінології і термінографії (к. філол. н., доц. Малевич Л.Д., к. філол. н., доц. Дзюба М.М., асист. Сидорчук І.О.) та української народної термінології (к. філол. н., ст. викл. Шийка С.В.).
За підсумками наукових досліджень викладачі кафедри опублікували понад 500 наукових праць в Україні і за кордоном, зокрема 6 монографій, захистили 8 кандидатських дисертацій, упорядкували й видали 15 збірників наукових праць і документів.
Колектив кафедри плідно співпрацює з провідними українознавчими науковими і навчальними закладами України і зарубіжжя, зокрема з Інститутом української мови НАНУ, Інститутом історії України НАНУ, Українським мовно-інформаційним фондом НАНУ, Науково-дослідним інститутом українознавства, Інститутом дослідів Волині (Канада), Інститутом славістики Університету Людвіга-Максиміліана (Німеччина) та ін.
Викладачі кафедри успішно організовують наукову роботу студентів: під їх керівництвом студенти неодноразово ставали переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського літературного конкурсу «Перло многоцінне», ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка тощо. Важливим напрямком діяльності кафедри є виховна робота. Стало доброю традицією проведення урочистих заходів до Дня української писемності і мови та Міжнародного дня рідної мови, Шевченківських днів, брейн-рингів з історії Рівного та НУВГП, книжкових, художніх та фотовиставок, урочистостей до визначних історичних дат.
Кафедра українознавства – університетський підрозділ з високою місією: викладання національної мови, історії, культури як головного складника гуманітарної освіти у вищій школі України; дослідження актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної україністики; формування високого загальнокультурного рівня, фундаментальних загальнолюдських і національних цінностей у майбутніх фахівців, утвердження національної ідентичності молодих громадян держави як чинника національної безпеки.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Наукова діяльність кафедри проводиться за напрямами:
«Історія освіти і науки на Волині»
(державний реєстраційний номер – 0116U007387; науковий керівник – к.і.н., доц. Цибульський В.І.)
«Українська наукова термінологія ХХІ століття: теоретичні і прикладні аспекти»
(державний реєстраційний номер – 0116U007388; науковий керівник – к.філол.н., доц. Малевич Л.Д.)