Кафедра автомобілів та автомобільного господарства

Завідувач  кафедри: 
В.о. завідувача кафедри – Пікула Микола Веніамінович, старший викладач.
Адреса: 
Адреса: м. Рівне, вул. Приходька, 77, навчальний корпус №3, каб. 321
Телефони: 
9-23 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

 

Кафедра автомобілів та автомобільного господарства забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту
 • Організація автомобільних перевезень, дорожні умови і безпека руху
 • Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 • Ресурсозбереження у виробничих процесах
 • Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту
 • Технічна експлуатація автомобілів
 • Фірмове обслуговування транспортних засобів
 • Основи патентознавства
 • Автомобільні двигуни
 • Автомобілі
 • Безпека дорожнього руху
 • Автотехнічна експертиза
 • Основи технічної діагностики автомобілів
 • Основи САПР
 • Експлуатаційні матеріали
 • Транспортно-експедиційна робота
 • Основи експлуатації транспортних засобів
 • Технічне обслуговування транспортних засобів
 • Базові машини
 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 • Матеріалознавство та технологія матеріалів
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Технологічні основи машинобудування
 • Вступ до фаху
 • Металознавство і зварювання
 • Основні напрями наукових досліджень - вдосконалення технологічних процесів відновлення та захисту робочих поверхонь деталей машин.


Основні спецкурси

 • сучасні діагностичні комплекси;
 • системи автоматизованого проектування;
 • автотехнічна експертиза;
 • новітні технології в галузі;
 • перспективи розвитку конструкцій транспортних засобів;
 • тенденції і перспективи розвитку автосервісу;
 • організація роботи сервісного комплексу;
 • інтелектуальна власність


Iсторiя кафедри автомобілів та автомобільного господарства


Кафедра була створена у 1965 році під назвою «Технологія металів». Тоді в її складі було 6 викладачів та 4 навчально-допоміжних працівники, а очолював її доцент Г.А.Карякін. Як самостійна одиниця, кафедра проіснувала до 1969 року, а в 1969-1971 роках входила до складу кафедри теплотехніки. У 1972 році кафедра відновила роботу як самостійна і отримала назву «Ремонт машин і технологія металів» (завідувач кафедри - доцент, к.т.н. Г.А.Карякін). У 1978 році кафедра отримала статус випускової, а з 1979 року - назву «Експлуатація і ремонт будівельних і меліоративних машин». З 1987 до 1994 функціонувала як кафедра «Ремонт машин, трактори і технологія металів». А з відкриттям у 1992 році спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» кафедра отримала назву «Автомобілі, автомобільне господарство і технологія металів» (1995 р.). У 2013 році кафедра отримала сучасну назву - автомобілів та автомобільного господарства.
В різні роки кафедру очолювали: доцент, к.т.н. В.І. Акулін (1973-1975 рр.), доцент, к.т.н., Є.М. Фабровський (1975-1985 рр.), доцент, к.т.н. Р.І.Марко (1985-1986 рр.), професор, к.т.н. М.М. Марчук (1986 -2015 р.р.), доцент, к.е.н. М.П.Скочук (2015-2016 р.р.).
Нині на кафедрі працює 3 професори - д.т.н., Б.М. Гевко, І.В.Грабар, та к.т.н. М.М.Марчук; 9 доцентів – к.т.н О.А. Веремчук, В.М.Глінчук, І.В.Зінь, Р.М.Ігнатюк, О.А.Колесник, Р.М.Марчук, В.Л.Пахаренко, О.П.Рижий, к.е.н. М.П.Скочук; 2 старші викладачі - М.В.Пікула, П.І.Івасюк; 2 асистенти – к.т.н. Стадник О.С. та С.В.Морозюк .
За час існування кафедра пройшла шлях від загальнотехнічної до випускової - з 1978 до 1987 року зі спеціальності «Механізація гідромеліоративних робіт», а з 1995 року - зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». На початковому етапі становлення кафедра вела навчальний процес на механічному факультеті з матеріалознавства, технології конструкційних матеріалів, основ взаємозаміни і мала лише одну спеціалізовану лабораторію і навчальну майстерню в тимчасовому приміщенні з трьома металорізальними верстатами і одним робочим місцем зварювальника та загальною площею до 50 м2.
Нині кафедра здійснює навчальний процес підготовки бакалаврів на 3 навчально-наукових інститутах - механічному, будівництва і архітектури та водного господарства. Викладачі кафедри здійснюють навчальний процес із професійно-орієнтованих і фахових дисциплін та керує дипломним проектуванням випускників. Щорічно проводяться олімпіади зі спеціальності та з окремих навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, конкурси на кращий дипломний проект, магістерську наукову роботу.
При кафедрі з 2000 року діє Центр підготовки та перепідготовки водіїв за напрямками: водій категорій „А", „В", „С", „Д", „Е"; водій газобалонного автомобіля; водій автомобіля (автобуса), що здійснює перевезення в міжнародному автомобільному сполученні.
Матеріальна база кафедри включає спеціалізовані лабораторії, навчальні майстерні та комп’ютерний клас, загальна площа яких складає 1448 м2.
Лабораторії, навчальні майстерні оснащені автомобільною технікою, верстатами, установками, пристроями, інструментами, матеріалами для проведення лабораторних робіт, практичних занять, навчальних практик. Обладнання лабораторій дає можливість виконувати науково-дослідні роботи та надавати допомогу виробничим організаціям міста і області.
Впродовж існування кафедри одним із пріоритетних напрямків є методичне забезпечення навчального процесу. На даний час кафедра має в своєму доробку повне забезпечення навчального процесу методичними вказівками, навчальними посібниками з грифом Міносвіти та НУВГП, конспектами лекцій.
Науково-дослідна робота колективу кафедри спрямована на вдосконалення експлуатації транспортних машин і технології їх ремонту. В кінці 70-х років при кафедрі створена науково-дослідна лабораторія «Технічне обслуговування і ремонт меліоративної техніки».
За роки існування викладачами кафедри захищені: докторська дисертація (Ю.В. Морозов), 13 кандидатських дисертацій (Є.М.Фабровський, Ю.П.Ткачук, М.К.Мазепа, А.А.Дьяков, М.М.Марчук, С.В.Ястремський, М.М.Карнаухов, О.П.Рижий, О.А.Веремчук, В.М.Глінчук, О.А.Колесник, Марчук Р.м., Ігнатюк Р.М., Стадник О.С.), одержано понад 60 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Результати науково-дослідних робіт співробітників кафедри узагальнені в нормативній технічній документації з експлуатації машин, втілені в конструкторських розробках, опубліковані в наукових працях загальним числом понад 300. Вони доповідались на різного рівня наукових, практичних конференціях, неодноразово експонувались на виставках.
Наукові зв'язки кафедри встановлено зі спорідненими кафедрами ВНЗ України - Національним транспортним університетом (Київ) та Харківським національним автомобільно-дорожним технічним.


СТРУКТУРА КАФЕДРИ

 • Навчальна лабораторія автомобілів і двигунів внутрішнього згорання
 • Навчальна лабораторія експлуатаційних матеріалів
 • Навчальні майстерні
 • Навчальна лабораторія ремонту автомобілів
 • Навчальна лабораторія матеріалознавства
 • Навчальна лабораторія взаємозамінності, стандартизації і технічних вимірів

Співробітники кафедри

Пікула Микола Веніамінович - старший викладач, в.о.завідувача кафедри. Педагогічний стаж – 27 років. Автор більш як 80 наукових і навчально-методичних робіт, з них – 2 навчальні посібники, 10 винаходів, підтверджених авторськими свідоцтвами та патентами. Наукові інтереси – вібраційна обробка деталей машин; методичні основи викладання технологічних дисциплін.


Марчук Микола Михайлович - професор кафедри автомобілів та автомобільного господарства, кандидат технічних наук, член-кореспондент Транспортної Академії України, Заслужений працівник освіти України, нагороджений знаком "Відмінник освіти України". Педагогічний стаж – 36 років. Автор 165 наукових і навчально-методичних праць, 12 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, п’яти навчальних посібників. Наукові інтереси – поліпшення експлуатаційних властивостей транспортних засобів. Підготував 6 кандидатів технічних наук.

 

Пахаренко Володимир Леопольдович - кандидат технічних наук, доцент, нагороджений знаком "Відмінник освіти України". Заступник директора ННМІ. Педагогічний стаж – 30 років. Автор 85 наукових і навчально-методичних праць, з них - 8 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 8 навчальних посібників. Наукові інтереси – розробка засобів механізації.


Рижий Олександр Петрович - кандидат технічних наук, доцент. Заступник директора ННМІ. Педагогічний стаж – 15 років. Автор понад 55 наукових і навчально-методичних праць, 2 патентів України на винаходи, 3 навчальних посібників та монографії. Наукові інтереси - дослідження роботи автомобільних ДВЗ в умовах експлуатації; оптимізація виробничих процесів автосервісних підприємств.

Скочук Микола Пилипович - кандидат економічних наук, доцент. Педагогічний стаж – 21 рік. Автор понад 60 наукових і 6 методичних праць, зокрема монографії „Ринок нафтопродуктів. Теорія і практика”. Наукові інтереси - дослідження ринку транспортних послуг, проектування транспортних систем, теоретичні основи організації управління транспортомісткістю матеріальних потоків.

 

Зінь Ігор Володимирович - кандидат технічних наук, доцент. Педагогічний стаж – 24 роки. Автор понад 30 наукових і методичних праць, 5 патентів. Наукові інтереси – розробка засобів механізації

Веремчук Олександр Анатолійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри. Педагогічний стаж – 18 років. Автор понад 30 наукових і методичних праць. Наукові інтереси - покращення показників керованості та стійкості автобусів особливо великого класу.

Глінчук Валерій Миколайович - кандидат технічних наук, доцент. Педагогічний стаж – 13 років. Автор понад 25 наукових і методичних праць. Наукові інтереси - покращення показників керованості та стійкості автопоїздів.

Колесник Олег Анатолійович - кандидат технічних наук, доцент. Педагогічний стаж – 11 років. Автор понад 20 наукових і методичних праць, з них - 7 патентів на корисну модель. Наукові інтереси – дослідження піднімально-транспортних лебідок з гвинтовими опорами.

Марчук Роман Миколайович - кандидат технічних наук, доцент кафедри. Педагогічний стаж – 7 років. Автор понад 50 наукових і методичних праць. Наукові інтереси – покращення показників керованості та стійкості автопоїздів.

Ігнатюк Роман Михайлович - кандидат технічних наук, доцент кафедри. Педагогічний стаж – 6 років. Автор 15 статей у фахових виданнях, 5 патентів, 2 монографій, 1 навчального посібника. Наукові інтереси – нетрадиційні види джерел енергії.

Стадник Олександр Святославович - кандидат технічних наук, асистент. Педагогічний стаж – 5 років. Автор понад 50 науково-методичних праць, з яких 12 патентів. Наукові інтереси – технології виготовлення та кондиціювання альтернативних палив, утилізація комплектуючих автомобілів, моделювання потоків рідин і газів.

Кужій Володимир Андрійович - старший викладач (за сумісництвом). Педагогічний стаж – понад 25 років. Автор понад 100 наукових та методичних праць. Наукові інтереси – технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів та механізмів.

Івасюк Петро Іванович - старший викладач. Педагогічний стаж – 25 років. Автор понад 30 наукових та методичних праць, 2 авторських свідоцтв на винахід. Наукові інтереси – технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів та механізмів.

Морозюк Сергій Володимирович - асистент. Педагогічний стаж – 11 років. Автор понад 20 наукових та методичних праць. Наукові інтереси – управління запасами у автосервісі.
Навчально- допоміжний персонал
Українець Тетяна Василівна - старший лаборант
Холодько іван Олександрович – завідувач лабораторією
Янчар Віталій Романович – майстер виробничого навчання
Карнаухов-Конарчук Микола Миколайович – інженер кафедри


Навчальні дисципліни, програми

1. Вступ до фаху
2. Організація автомобільних перевезень, дорожні умови і безпека руху
3. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту
4. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
5. Ресурсозбереження у виробничих процесах
6. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту
7. Технічна експлуатація автомобілів
8. Транспортно-експедиційна робота
9. Фірмове обслуговування транспортних засобів
10. Основи патентознавства
11. Автомобільні двигуни
12. Автомобілі
13. Безпека дорожнього руху
14. Автотехнічна експертиза
15. Основи технічної діагностики автомобілів
16. Основи САПР
17. Експлуатаційні матеріали
18. Базові машини
19. Основи експлуатації транспортних засобів
20. Технічне обслуговування транспортних засобів
21. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
21. Матеріалознавство та технологія матеріалів
23. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
24. Технологічні основи машинобудування
25. Металознавство і зварювання

ОПИС ДИСЦИПЛІН

1. Назва. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів.
2. Шифр. НГСЕП.
3. Тип. Обов’язкова.
4. Рік навчання. 2016/167.
5. Семестр. 7 - 8І.
6. Кількість кредитів ЄКТС. 6,5.
7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Марчук М.М., канд. техн. наук, проф.
8. Результати навчання.
Здобуття знань з проектування технологічних операцій виготовлення деталей і складання автомобіля; особливостей технології ремонту автомобілів; забезпечення ефективності процесів виробництва і ремонту автомобілів; вмінь аналізу робочого креслення деталі з точки зору технологічності виготовлення; розрахунку припусків на обробку; вибору способу виготовлення заготовок; проектування технологічних операцій виготовлення деталі; виконання дефектування типових деталей і вибору способу відновлення спрацьованих поверхонь.
9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.
«Вступ до фаху», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Автомобілі» та інші дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.
10. Зміст.

Основи виробництва автомобілів. Заготовки для деталей машин. Базування в автомобілебудуванні. Точність механічної обробки. Якість поверхні деталей машин. Верстатні пристрої. Виготовлення гільз блоків циліндрів двигунів. Виготовлення поршнів. Виготовлення блоків циліндрів двигунів. Виготовлення колінчастих валів. Виготовлення шатунів. Виготовлення розподільних валів. Технологічні процеси виготовлення кузовів. Технологічні процеси складання автомобілів. Зміна технічного стану автомобіля в процесі експлуатації. Основи технології ремонту автомобілів. . Технологічний процес капітального ремонту. Управління якістю ремонту автомобілів. Приймання автомобілів у ремонт і випуск їх з ремонту. Технологія розбиральних робіт. Забруднення деталей машин. Технологія мийно-очищувальних робіт. Технологія дефектування деталей. Методи дефектоскопії деталей. Комплектування і складання машин. Випробування агрегатів і машин. Фарбування машин. Технічне нормування праці на авторемонтних підприємствах. Основи проектування авторемонтних підприємств. Розрахунок технологічного устаткування авторемонтних підприємств.
11. Рекомендовані джерела.
1. Канарчук В.Є. і ін. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Кн.3. Ремонт автотракторних засобів /В.Є.Канарчук, О.А.Лудченко, А.Д.Чигиринець. - К.: Вища школа, 1994 - 559 с., іл.
2. Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения. - М.: Машиностроение, 1975 - 328 с., ил.
3. М.В.Пікула. Технологічні основи машинобудування. – Рівне, 2008. – 190 с
4. М.Г. Чумак. Матеріали та технологія машинобудування. – Київ: Вища школа, 1992. - 280 с.
5.Технология изготовления автомобильных кузовов. /Д.В.Горячий, А.Д.Горячий, Г.Н.Захаров и др. – М.: Машиностроение, 1972. – 352 с., ил.
6. Конспект лекцій з курсу “Основи технології виробництва і ремонту автомобілів”./Пікула М.В. - Рівне: НУВГП. – 102 с.
12. Запланована навчальна діяльність та методи навчання.
Лекції з використанням інформаційних технологій, практичні заняття, лабораторні роботи.
13. Методи і критерії оцінювання:
Критерії оцінювання здійснюються за шкалою ЄКТС.
– поточний контроль (тестування, опитування);
– підсумковий контроль – залік (7 семестр), іспит (8 семестр).
14. Мова навчання. Українська.