Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання

Завідувач  кафедри: 
Кравець Святослав Володимирович, доктор технічних наук, професор.
Адреса: 
м. Рівне, вул. Новака, 77, навчальний корпус №3, каб. 314
Телефони: 
(0362) 63-55-80, вн. 9-73
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання є випусковою за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», із спеціалізаціями «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».


Забезпечує викладання дисциплін освітнього рівня бакалавр.

Цикл фундаментальної підготовки:

 • Історія машинобудування
 • Інтернет технології
 • Ресурсо і енергозбереження в машинобудуванні
 • Теорія технічних систем
 • Конструювання вузлів і агрегатів
 • Проектування металоконструкцій машин
 • Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка
 • Пневмосистеми машин та обладнання

Цикл професійної підготовки:

 • Теорія руйнування робочих середовищ
 • Машини для земляних робіт
 • Меліоративні машини та обладнання для водного господарства
 • Комплексна механізація в будівництві
 • Дорожні та комунальні машини
 • Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів
 • Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів
 • Машини кар’єрного господарства

Цикл вільного вибору студента:

 • Комп’ютерне моделювання в конструюванні машин САПР технологічних процесів
 • Машини та обладнання технологічного транспорту

Кафедра забезпечує викладання дисципліни «Будівельна техніка» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій: «Міське будівництво», «Водогосподарське та природоохоронне будівництво», «Гідротехнічне будівництво», а також дисципліни «»Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів»

Кафедра забезпечує викладання дисциплін освітнього рівня магістр.


Цикл фундаментальної підготовки:

 • Методологія наукових досліджень
 • Моделювання та оптимізація робочих процесів машин
 • Системне проектування в машинобудуванні

Цикл професійної підготовки:

 • Наукові основи створення машин для прокладання підземних комунікацій
 • Динаміка робочих процесів машин та обладнання
 • Випробування, стандартизація і сертифікація машин
 • Приводи будівельних машин і обладнання
 • Логістика транспортних і виробничих процесів
 • Приводи машин та обладнання для виробництва будівельних матеріалів
 • Логістика транспортних і виробничих процесів підприємств будівельних матеріалів
 • Проектування машин та обладнання для вирощування та збирання cільськогосподарських культур
 • Приводи сільськогосподарських машин
 • Технологія і техніка переробних виробництв

Цикл вільного вибору студента:

 • Пресове обладнання для виробництва стінових матеріалів
 • Створення машин та обладнання для видобування та переробки бурштину
 • Основні напрями наукових досліджень – створення енергозберігаючих землерийно-ярусних машин; моделювання технологій вібраційного та гідрокавітаційного очищення;
 • дослідження машин для земляних робіт; дослідження машин та обладнання виробництва будівельних матеріалів.


 

Рекомендована література:

 • Кравец С.В., Каслин Н.Д., Руднев В.К., Супонев В.Н. Машины для бестраншейной прокладки подземних комуникаций / Под ред. Руднева В.К. – Харьков: ООО «Фавор», 2008. – 256 с.
 •  Кравець С.В. Ґрунтозахисні та енергозберігаючі машини для прокладки підземних комунікацій. – Рівне: РДТУ, 1999. – 277 с.
 • Высокопроизводительные гидропневматические ударные машины для прокладки инженерных коммуникаций / Е.Н. Ешуткин, Ю.М. Смирнов, В.И. Цой, В.Л. Исаев / - М.: Стройиздат, 1990. – 171 с.
 • Хайзерук Е.М. Машины и механизмы для прокладки кабеля. – М.: Машиностроение, 1991. – 352 с.
 • Машини для земляних робіт: Навч.пос. / Хмара Л.А., Кравець С.В. та інші. Під заг.ред.проф. Хмари Л.А. та проф. Кравця С.В. – Рівне-Дніпропетровськ-Харків, 2010. – 557 с.
 • Кравець С.В. Теорія руйнування робочих середовищ: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2008. – 124 с.
 • Кравець С.В., Нечидюк А.А. Аналитический метод определения продоль-ного профиля режущей части двухступенчатого грунторазрабатывающего органа / Горн., строит., дор. и мелиор. машины: Респ. межвед. научн.-техн. сб. – К.: Техника, 1991, вып. 44, с. 39…45.
 • Сідак В.С., Дудолад О.С. Новітні технології будівництва та реновації інженерних мереж: Навч. посібник. – Харків, 2006. – 356 с.
 • Комплексная механизация прокладки инженерных сетей /А.И. Журба, И.С. Зорин, А.Х. Теплицкий, А.Г. Черенков. – Киев: Будівельник, 1989. – 141 с.
 • Васильєв С.Г. Закрытая прокладка моммуникаций: Учебн. пос. – Львов: Вища школа, 1974. – 130 с.


Форми і методи навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття. самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: поточний контроль – 60 балів; контрольний захід (екзамен) – 40 балів
Мова навчання: українська


Історія кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання


Кафедрі будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання в 2015 році (в рік 100-річчя Національного університету водного господарства та природокористування) виповнилося 50 років.
За роки існування кафедри на ній працювали і навчалися в аспірантурі 130 особистостей, а в складі науково-допоміжного персоналу працювало 55 співробітників. Дехто працював на кафедрі тимчасово, а багато із них працювали все своє трудове життя. Саме з цих останніх склався морально здоровий колектив кафедри, який готує висококваліфікованих фахівців за напрямом «Машинобудування» та двома спеціальностями: «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання» та «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів».


Кафедра розпочинала свою діяльність у 1965 році без єдиного кандидата наук. У різні роки кафедру очолювали В.Г. Кісєльов, І.О. Пєтінов, В.О. Мірошнік, Є.О. Сухарєв, В.Ф. Ткачук, С.Х.Медвідь Сьогодні кафедру очолює випускник кафедри доктор технічних наук, професор Кравець Святослав Володимирович. На кафедрі працює 20 викладачів, із них: 3 доктори технічних наук, професори; 12 кандидатів технічних наук, доцентів; 2 кандидати технічних наук, старші викладачі; 1 старший викладач; 2 асистенти. Більшість із них у різні роки закінчили механічний факультет нашого навчального закладу та підготували на кафедрі і захистили дисертації. Кафедру обслуговує навчально-допоміжний персонал у кількості 7 одиниць.
З 1972 року на кафедрі працює аспірантура, яка стала справжньою кузнею науково-педагогічних кадрів для всього факультету. Під керівництвом д.т.н. Кравця С.В. вперше в Україні заснована наукова школа «Теорія багатоярусного руйнування грунтового середовища та створення ґрунтозахисних і енергозберігаючих землерийно-ярусних машин». За ці роки на кафедрі підготовлено 4 докторських і 29 кандидатських дисертацій, 4 професори, розроблено більше 40 зразків нової техніки. Велика заслуга в цьому належить професорам Сухарєву Е.О., Кравцю С.В., Ткачуку В.Ф., Романовському О.Л.


Головним завданням кафедри є підготовка фахівців для економіки України. За роки існування кафедри підготувала 7500 фахівців, із них 254 магістрів і 7246 спеціалістів. Якість підготовки наших студентів підтверджується їхніми перемогами на Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»: 1999 рік – 3 місце; 2000 рік – 2 місце; 2001 рік – 2 місце; 2002 рік – 3 місце; 2004 рік – 2 місце; 2005 рік – 2 і 3 місце; 2008 рік – 1 місце; 2009 рік – 2 місце; 2010 рік – 2 місце; 2011 рік – 2 місце; 2013 рік – 2 місце.


Під керівництвом доцента О.А. Сиротинського студенти-механіки здобували призові місця на Міжнародній студентській олімпіаді з систем автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні: 2002 рік – 2 місце; 2004 рік – 3 місце; 2005 рік – 1, 2 і 3 місця; 2009 рік – 3 місце; 2010 рік – 3 місце; 2012 рік – 3 місце; 2013 рік – 1 і 2 місця; 2014 рік – 1 і 3 місця; 2015 рік – 2 місце. Особливо потрібно відзначити, що ця олімпіада проводиться серед ВНЗ де комп’ютерна підготовка є фаховою. Навчальний процес на кафедрі супроводжує велика наукова і навчально-методична робота. Всі основні наукові розробки науковців кафедри впроваджуються в навчальний процес. Викладачі кафедри С.В. Кравець, В.С. Зінь, В.Ф. Ткачук, Е.О. Сухарєв, Л.В. Мобіло, О.В. Маркова, С.Х. Медвідь, М.П. Скоблюк, В.Г. Нікітін, Я.О. Бабич, О.П. Лук’янчук, А.А. Нечидюк, В.П. Нестеренко за останні 25 років підготували до друку та видали 35 підручників, навчальних посібників, монографій.


Сьогодні кафедра активно працює над впровадженням норм і положень «Закону про вищу освіту». Новий підхід до навчального процесу вимагає перегляду методик читання лекцій, проведення лабораторних і практичних занять із 54 навчальних дисциплін, організації виробничих і навчальних практик, виконання бакалаврських і магістерських робіт, дипломних проектів, забезпечення самостійної роботи студентів.


З моменту створення кафедри триває робота із вдосконалення матеріально-технічної бази. Сьогодні кафедра має чотири навчальні лабораторії та науково-дослідну лабораторію, що обладнанні сучасними технічними засобами навчання, макетами та діючими моделями машин і обладнанням, лабораторним комплексом для дослідження робочих процесів землерийних машин із комп’ютеризованим вимірювальним обладнанням, сучасними плакатами.

В лабораторіях кафедри проведений сучасний євроремонт, замінені парти. Значний внесок у покращення матеріально-технічної бази вносять завідувачі лабораторіями Д.І. Процик, Р.М. Мельничук, майстер виробничого навчання А.О. Шлапак, а також більшість викладачів.
Комп’ютерний клас кафедри (завідувач – Змієвський А.М.) обладнаний 20 сучасними комп’ютерами, на яких встановлено ліцензоване програмне забезпечення, що дозволяє підняти на новий рівень викладання цілого ряду навчальних дисциплін, комп’ютеризувати виконання курсових і дипломних проектів, бакалаврських і магістерських робіт. Велика заслуга в цьому належить доцентам Сиротинському О.А., Лук’янчуку О.П., Макарчуку О.В., асистентам Бундзі О.З. і Форсюку С.Л.


Центр навчально-практичної підготовки студентів (с. Любомирка Рівненського р-ну) створений силами викладачів кафедри та студентів механічного факультету на території 5,4 га. Має в своєму складі чотири навчальні класи, полігон дощувальної техніки, полігон для водіння машин і проведення лабораторних робіт, понад 50 одиниць машин і обладнання, склад паливно-мастильних матеріалів, автономне водопостачання та електропостачання.

Оснащення дозволяє проводити комплекс лабораторних робіт і навчальні практики, здійснювати практичну підготовку щодо керування землерийними та землерийно-транспортними машинами. З початку і до закінчення будівництва Центру ним керував завідувач лабораторії А.М. Гаврилюк. На даний час Центр обслуговують зав. лабораторією Р.М. Мельничук та майстри виробничого навчання А.О. Шлапак, Д.Л. Серілко. За створення зразкової навчально-виробничої бази механічного факультету працівники кафедри Е.О. Сухарєв, В.С. Зінь, В.Ф. Ткачук, М.П. Скоблюк, Д.І. Процик і А.М. Гаврилюк нагороджені дипломом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.


Впродовж останніх 30 років кафедра активно співпрацює з ведучими кафедрами України такими як: кафедра будівельних і дорожніх машин Придніпровської академії будівництва та архітектури, кафедра будівельних і дорожніх машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, кафедра будівельних машин Київського національного університету будівництва та архітектури та інші.

В результаті підготовлено для нашої кафедри 2 доктори і 5 кандидатів наук, випущено сумісно 3 підручники, 5 навчальних посібників, 2 атласи конструкції машин і обладнання, впроваджено в навчальний процес універсальне обладнання для проведення досліджень робочих процесів землерийних машин.

Головним завданням кафедри є підготовка фахівців для економіки України. За роки існування кафедри підготувала 7500 фахівців, із них 254 магістрів і 7246 спеціалістів.