Кафедра розробки родовищ та видобування корисних копалин

Завідувач  кафедри: 
Корнієнко Валерій Ярославович, доктор технічних наук, професор
Адреса: 
вул. О. Новака , 77, корп. № 3, к. 324, 322 а
Телефони: 
вн. 6-44, 9-21
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Кафедра розробки родовищ та видобування корисних копалин є випусковою за спеціальністю 184 «Гірництво» , готує фахівців денної та заочної форм навчання ступенів бакалавр і магістр.


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 2 професори
 • 3 доцентів
 • 1 старший викладач
 • 2 асистента

Основні навчальні дисципліни які викладаються на кафедрі


Для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

 • Аерологія гірничих виробок
 • Видобування та обробка природнього каменю
 • Вступ в спеціальність та корисні копалини України
 • Геотехнології гірництва
 • Гідромеханіка
 • Гірничі машини та комплекси
 • Гірничо-комп'ютерна графіка
 • Експертиза та паспортизація родовищ
 • Експлуатація транспортних систем гірничих підприємств
 • Комп'ютерні технології в гірництві
 • Маркшейдерська справа
 • Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Механіка гірських порід
 • Організація та планування гірничого виробництва
 • Основи гірничого виробництва
 • Основи менеджменту в гірничому виробництві
 • Основи теорії транспорту
 • Основи теорії транспорту та транспортні системи гірничих підприємств
 • Осушення та стійкість гірничих виробок
 • Розкриття родовищ
 • Стаціонарні машини
 • Спорудження гірничих виробок
 • Технології відкритої розробки корисних копалин
 • Технології переробки та використання корисних копалин
 • Технології переробки та збагачення корисних копалин
 • Технології підземної розробки корисних копалин
 • Технологія та безпека виконання вибухових робіт
 • Транспортні системи гірничих підприємств
 • Інформаційні технології в гірництві
 • Методологія інноваційної діяльності в гірництві
 • Методологія наукових досліджень.
 • Експлуатація гірничих машин та комплексів з виробництва та переробки корисних копалин
 • Комп'ютерні технології в гірництві
 • Проектування, будівництво та реконструкція шахт і кар'єрів
 • Наукові основи управління в гірництві
 • Спеціальні технології видобутку корисних копалин
 • Ресурсозберігаючі та маловідходні технології

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА

Навчально-наукова лабораторія - ауд.325б 
Навчально-науково-виробничий комплекс «Гірник»

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ТА ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН


Кафедра заснована у 1956 році при Київському гідромеліоративному інституті як кафедра технології торфодобування. Вона була випусковою зі спеціальності "Технологія та комплексна механізація розробки торфових родовищ", до 1970 року готувала інженерів-механіків, а пізніше гірничих інженерів. У 1988 році змінила свою назву на кафедру розробки торфових родовищ, а з 2004 року на кафедру розробки родовищ корисних копалин, а згодом перейменована на кафедру розробки родовищ корисних копалин, гірничих машин та комплексів, з 2015 року на кафедру розробки родовищ та видобування корисних копалин.
На даний час кафедра є випусковою за спеціальністю 184 «Гірництво». Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент С.В. Курдюмов. Він же очолював торфо-механічний факультет в Києві і продовжував обіймати ці посади в Рівному, після переведення інституту в наше місто і перейменування його в Український інститут інженерів водного господарства.
З 1962 по 1972 року кафедру очолював доцент М.А. Сталевський – досвідчений виробничник, в якому вдало поєднувалися великий досвід керівної роботи на торфопідприємстві, знання і вміння передавати їх студентам. Він доклав багато зусиль для заснування в нашому ВНЗ єдиного в Україні торфового факультету.
У 1972 році кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент М.П. Костюк. Він значно пожвавив зв'язки з науковими і навчальними закладами, під його керівництвом розпочалися дослідження фізико-механічних властивостей покладів, розробка машин підвищеної прохідності та вдосконалення технологічних процесів видобування торфу.
У 1983 року кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент В.О. Гнєушев. Він відновив заочну форму навчання за спеціальністю, зміцнив традиційні зв'язки з Українським концерном торфової промисловості «Укрторф», з білоруськими та російськими колегами. У сфері наукових інтересів завідувача були питання модернізації технологічного обладнання з видобування та переробки торфу, а також проблеми раціонального використання торфових ресурсів країни.
З 2010 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України З.Р. Маланчук., який відкрив нову спеціальність «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» та перейменував кафедру з розробки торфових родовищ на кафедру розробка родовищ корисних копалин. Ліцензував та акредитував напрям підготовки «Гірництво» та спеціальність, збільшив ліцензійний обсяг в два рази: денна форма навчання до 60 осіб та 50 чол. Заочна.
Відкрив при кафедрі аспірантуру, створив наукову школу та підготовив 6 кандидатів технічних наук. Налагодив тісну співпрацю і заключив угоди з гірничими підприємствами Західного регіону та створив Навчально-науково-виробничий комплекс «Гірник».
Для підняття професійного рівня працівників кафедри та захисту дисертацій налагодив співпрацю з провідними галузевими вузами та НАН України.
На базі Червоноградського гірничо-економічного коледжу відкрив «Навчально-науковий Західний локальний центр заочно-дистанційної форми навчання» з метою здобуття молодшими спеціалістами ступеня вищої освіти бакалавр та магістр.
Він очолює комплексне наукове дослідження, спрямоване на розробку регламенту вибору методів видобутку важких металів з розсипних родовищ та техногенних розсипів, яке виконується як складова частина загальнодержавної «Комплексної програми розвитку кольорової металургії України» та інших загальнодержавних програм.
Сферою наукових інтересів професора З.Р. Маланчука є технології видобутку корисних копалин, екологічна безпека та комплексне раціональне використання природних ресурсів України.
З 2015 року виконувачем обов’язки завідувача кафедри є доцент, кандидат технічних наук В.А. Стріха. Сфера наукових інтересів – удосконалення технології видобування фрезерного торфу та рекультивація вироблених площ.
З 2016 року виконувачем обов’язки завідувача кафедри є доцент, кандидат технічних наук В.О.Козяр.

З 2019 року завідувач кафедри є доктор технічних наук, професор В.Я. Корнієнко.

Сфера наукових інтересів – теоретичні та експериментальні аспекти геотехнологічних методів видобутку корисних копалин.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні напрямки наукових досліджень – аналіз існуючих технологій видобування корисних копалин, які застосовуються в світовій практиці; розробка безвідходних технологій видобування корисних копалин; аналіз доступності матеріально-сировинних ресурсів; аналіз комплексного використання сировинно-матеріальних ресурсів; вдосконалення процесів видобування корисних копалин.
Кафедра підтримує зв’язки з вітчизняними науковцями провідних навчальних та науковими установами, зокрема, такими: Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг; Інститут геотехнічної механіки НАН України, м. Дніпро; Національний гірничий університет, м. Дніпро.