Кафедра спеціальних юридичних дисциплін

Завідувач  кафедри: 
Кафарський Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор
Адреса: 
вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №8, ауд. 821
Телефони: 
8-52 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 5 професори
 • 6 доценти
 • 5 старших викладачів
 • 5 асистенти


ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Кафедра здійснює підготовку студентів денної та заочної форм навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти спеціальності 081 «Право» відповідно до навчального плану та напрямку наукової роботи кафедри.


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Організація судових та правоохоронних органів
 • Основи римського приватного права
 • Історія політичних і правових вчень
 • Логіка для юристів
 • Юридична деонтологія
 • Правознавство (для студентів навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки)
 • Земельне право
 • Аграрне право
 • Екологічне право
 • Трудове право
 • Відновне правосуддя
 • Теорія держави і права
 • Кримінальне право
 • Митне право
 • Правознавство у професійній діяльності (для студентів навчально-наукового будівельного інституту)
 • Кримінальний процес
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Адміністративне судочинство
 • Адміністративне право
 • Господарський процес
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Патентознавство
 • Міжнародне економічне право
 • Право інтелектуальної власності
 • Судова бухгалтерія
 • Основи інтелектуальної власності
 • Актуальні проблеми кримінального права та процесу
 • Актуальні проблеми господарського права та процесу
 • Актуальні проблеми адміністративного права та процесу
 • Філософія права та педагогіка й методика викладання юридичних дисциплін
 • Методика складання кримінально-процесуальних документів
 • Методологія наукових досліджень
 • Проблеми боротьби з організованою злочинністю
 • Медичне право
 • Теорія та історія держави і права
 • Актуальні питання адміністративного процесу
 • Теоретичні основи кваліфікації злочинів
 • Актуальні проблеми медіації
 • Актуальні питання господарського процесу
 • Процесуальні особливості розгляду справ у Європейському суді з прав людини.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА КАФЕДРИ

 • Наукова школа з відновного правосуддя
 • Науково-дослідний центр українського конституціоналізму
 • Науково-дослідний сектор правової інформатики

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ

 • Криміналістична лабораторія (ауд. А205)
 • Юридична клініка ( А224)
 • Навчальна лабораторія «Прес-центр» (А217а)
 • Клас правової інформатики (А226 )

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Як відокремлена одиниця, кафедра розпочала свою діяльність у 2013 році, на той час кафедру очолював кандидат юридичних наук, професор Цимбалюк В.І. Нині кафедрою керує доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.І. Кафарський.
На кафедрі традиційно читаються такі дисципліни, як кримінальне право і процес, адміністративне право і процес, земельне, аграрне та екологічне право тощо. Із відкриттям у 2013 році напряму підготовки «Правознавство» кафедра набула статусу випускової та нині забезпечує викладання 40 навчальних дисциплін.
Навчальний процес на кафедрі спеціальних юридичних дисциплін організований із урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та зорієнтований на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного опанування найновішими науковими знаннями, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку у соціально-культурній сфері, у галузях технологій, техніки, системах законодавства України та держав ЄС. Організація занять здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять є: лекція, лабораторне, практичне заняття, консультація.
Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть активну участь у наукових дослідженнях, наукових семінарах і гуртках, у конференціях, щорічних Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах. Як результат, студенти мають публікації у спеціальних та фахових виданнях, є переможцями конкурсів та олімпіад як з профільних юридичних, так і загальноуніверситетських дисциплін, призерами конкурсу «Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір», що проводився Президентським фондом Леоніда Кучми, призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з «Правознавства», стипендіатами Президента України за призове місце у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, дійсними членами Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у м. Рівне.
При кафедрі функціонує криміналістична лабораторія, у якій зосереджено зразки процесуальних документів, різні засоби вчинення злочинів, криміналістичну техніку, що використовується слідчим під час проведення слідчих дій тощо. Лабораторію укомплектовано найновішою комп’ютерною технікою з програмним забезпеченням АІС «Дактилоскопія», «Фоторобот», «Зброя» та інші.
За вагомі здобутки у науковій, навчально-методичній та організаційній роботі викладачі кафедри неодноразово були нагороджені грамотами, почесними листами, подяками. Зокрема, В.І. Кафарський нагороджений орденом «За заслуги» III, II та I ступенів, Почесною грамотою Верховної ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Відзнакою Міністерства освіти і науки України, Відзнакою МВС України, орденом Андрія Первозванного І ступеня, В.І. Цимбалюк нагороджений орденами відзнаками МВС України «15 років МВС України», «За відданість та честь», «За сприяння органам внутрішніх справ України», «За розвиток науки, техніки та освіти ІІ ст.», «За доблесть та честь ІІ ст.», почесною відзнакою МВС СРСР «50 лет БХСС», медалями й почесними грамотами.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачі кафедри виконують науково-дослідну роботу з теми «Проблеми та перспективи впровадження процедури медіації в українське законодавство».

Основними напрямами наукових досліджень кафедри є:

 • Особливості функціонування українського конституціоналізму (д.ю.н., проф. В.І. Кафарський);
 • Впровадження відновного правосуддя в законодавство України (к.ю.н., проф. Цимбалюк В.І.);
 • Використання засобів та методів правової інформатики в боротьбі зі злочинністю (к.ю.н., проф. Цимбалюк В.І., асистент Сахнюк В.В.);
 • Актуальні проблеми права (к.ю.н., проф.. Іщенко О.М., к.філос.н, доц.. Мельничук Ю.І.);
 • Сучасні можливості дослідження цінних паперів та до кументів, що використовуються у державі (ст. викл. Давидюк П.П.);
 • Дослідження інновацій у кримінальному процесі (к.ю.н., доц.. Штогун С.Г., доц..Самороков В.О., асистент Окерешко М.В;
 • Формування професійних компетентностей майбутніх юристів у процесі фахової підготовки (к.п.н., ст. викл. Гришко В.І., асистент Борейчук А.В.).