Гуманітарні науки

Гуманітарні науки

Підготовка фахівців в галузі знань 031 "Гуманітарні науки" здійснюється за такими спеціальностями