Освіта / педагогіка

Освіта / педагогіка

Підготовка магістрів в галузі знань 01 "Освіта" здійснюється за такими спеціальностями