Освіта/педагогіка

Освіта/педагогіка

Підготовка фахівців в галузі знань 01 "Освіта /педагогіка" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)