Природничі науки

Природничі науки

Підготовка фахівців в галузі знань 10 "Природничі науки" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)