Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

Підготовка фахівців в галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"  на третьому рівні вищої освіти здійснюється за такими спеціальностями

Код 051 Економіка