Виробництво та технології

Виробництво та технології

Підготовка фахівців в галузі знань 18 "Виробництво та технології" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)