Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Код

141

Освітні програми

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно захищена атестаційна магістерська робота.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси

Програмні результати навчання

- знання в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки; знання в галузі обчислювальної техніки та програмування володіння навичками роботи з комп'ютером та сучасними програмними пакетами для вирішення проектно-конструкторських задач в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки;

- знання основних нормативно-правових актів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів;

- знання сучасних методик та алгоритмів розрахунку й проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів і систем;

- уміння формалізувати задачі з прийняття рішень в електроенергетичній галузі;

- правильно обирати та застосовувати найбільш ефективні методи оптимізації в залежності від структури математичної моделі;

- складати, використовуючи результати аналізу наукової, технічної та нормативно-технічної інформації, патентного пошуку та діючої розробку пристроїв та систем захисту, автоматики, телемеханіки, передачі інформації, диспетчерського та технологічного управління об'єктами електричних станцій, електричних мереж та перетворювальних комплексів;

- використовуючи структурну схему будови виробу, знання принципу його дії та діючу нормативну базу і ЄСКД, розробляти проектну та робочу конструкторську документацію на електроенергетичні, електротехнічні та електромеханічні комплекси і системи з використанням сучасних інформаційних технологій та програмних середовищ;

- розв'язувати класичні, комплексні і непередбачувані завдання при розробці та проектуванні електроенергетичних систем із застосуванням сучасних та інноваційних підходів до їх вирішення;

- використовуючи типові розрахунки, діючі програми та методики розраховувати економічну ефективність від впровадження нових комплексів захисту, автоматики та керування електричних мереж та електроенергетичних систем;

- знання принципів, методів, засобів, математичних моделей елементів електротехнічних та електромеханічних комплексів та систем, систем захисту, автоматики, інформаційного забезпечення та управління;

- принципів та методів розрахунку їх параметрів;

- математичних моделей елементів електроенергетичної системи різного ступеня складності для подальшого аналізу і розрахунків нормальних і аварійних режимів;

- стандартів ЄСКД, ЄСТД та діючих нормативів;

- уміння читати креслення та користуватись нормативно-технічною, конструкторською та технологічною документацією;

- уміння підбирати відповідне устаткування, апаратуру, прилади та інструменти для робіт, пов'язаних з електричним монтажем, налагодженням і введенням в експлуатацію елементів електротехнічних та електромеханічних комплексів та систем, систем захисту, автоматики, інформаційного забезпечення та управління як на діючих об'єктах під час реконструкцій, так і під час спорудження нових об'єктів;

- здійснювати електромонтажні та налагоджувальні роботи з впровадження пристроїв захисту, автоматики, телемеханіки, диспетчерського та технологічного керування об'єктами електричних станцій, електричних мереж, перетворювальних комплексів;

- виконувати приймально-здавальні випробування під час введення в дію систем керування на об'єктах електричних систем;

- здійснювати оперативне обслуговування систем захисту, автоматики, телемеханіки, диспетчерського та технологічного керування об'єктами електричних станцій, електричних мереж, перетворювальних комплексів;

- уміння застосовувати результати аналізу перехідних процесів для попередження аварійних ситуацій на об’єктах електроенергетики;

- знання сучасних методів моделювання елементів електричних мереж та електроенергетичних систем, комплексів захисту, автоматики та керування, технологічних процесів виробництва, передачі та розподілу електричної енергії;

- знання основ сучасної психолого-педагогічні теорії;

- уміння пошуку та аналізу наукової, технічної та нормативно-технічної інформації в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- уміння досліджувати фізичні явища та процеси при виробництві, передачі, розподілі та споживанні електроенергії;

- уміння аналізувати передовий вітчизняний та закордонний досвід щодо ефективної експлуатації, ремонту, технічного обслуговування комплексів захисту, автоматики,  iнформаційного забезпечення та керування.

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки на виробничих підприємствах та в проектних організаціях.

Професійні профілі випускників

Код професії

Найменування професійної роботи

2143

професіонали у галузі електротехніки

2143.2

інженери-електрики

2143.2

диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми

2143.2

інженер з експлуатації протиаварійної автоматики

2143.2

інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж

2143.2

інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби

2143.2

інженер з релейного захисту і електроавтоматики

2143.2

інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної електростанції

2143.2

інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування

2143.2

інженер служби ліній енергопідприємства

2143.2

інженер служби підстанцій

2143.2

інженер служби розподільних мереж

2143.2

інженер-енергетик

2149

професіонали в інших галузях інженерної справи

2149.2

інженер-дослідник

2149.2

Інженер із впровадження нової техніки й технологій

2149.2

Інженер з керування й обслуговування систем

2149.2

Інженер з розрахунків та режимів

2149.2

Інженер з ремонту

2149.2

Інженер з метрології

2149.2

інженер з організації експлуатації та ремонту

2149.2

інженер з підготовки виробництва

2149.2

інженер з ремонту

2320

викладач професійно-технічного навчального закладу

3113

Технічні фахівці-електрики

3113

Диспетчер електричної підстанції

3113

Електрик дільниці

3113

Електрик цеху

3113

Електродиспетчер

3113

Енергетик

3113

Енергетик виробництва

3113

Енергетик дільниці

3113

Енергетик цеху

3113

Енергетик гідровузла

3113

Енергодиспетчер

3113

Технік-електрик

3113

Технік-енергетик

3113

Технік-конструктор (електротехніка)

3113

Технік-технолог (електротехніка)

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019