Геодезія та землеустрій

Код

193

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Геодезія та землеустрій"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна; 4 роки 10 місяців - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки 10 місяців - денна, заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають професійно орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Розуміти термінологію з геодезії та землеустрою; знати основи законодавства в галузі геодезії та землеустрою, методи та порядок виконання польових та камеральних геодезичних робіт для вирішення задач землеустрою та кадастру, види і особливості розробки проектної та технічної документації із землеустрою, зміст і порядок виконання основних земельно-кадастрових робіт та ведення земельно-кадастрової інформації, форми і методи управління виробництвом, теоретичні основи, принципи побудови, функціональні можливості та способи ведення геоінформаційних систем; вміти застосовувати норми чинного законодавства в галузі геодезії та землеустрою, виконувати польові та камеральні геодезичні роботи при ведені Державного земельного кадастру та здійснені землеустрою; організовувати та виконувати роботи із збору земельно-кадастрової інформації; виконувати основні земельно-кадастрові роботи; розробляти кадастрову та землевпорядну документацію; використовувати земельно-кадастрові дані при розробці заходів з раціонального використання земель та впорядковувати території; складати землевпорядні проекти та іншу технічну документацію із землеустрою; збирати первинну інформацію та вводити дані для геоінформаційних систем; застосовувати геоінформаційні системи у практичній діяльності; організовувати, планувати і управляти виробничим процесом на підприємстві або у виробничому підрозділі землевпорядного та геодезичного профілю

Практика/Стажування

Сім практик відповідно до навчального плану (5 навчальних, 2 виробничих)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Фахівець даного профілю зможе визначати форми та розміри земельних ділянок, грошову, нормативну та економічну оцінку земель; організовувати проведення польових і камеральних геодезичних робіт при ведені кадастру землі та нерухомості, обмірі об’єктів нерухомості, визначення геометричних параметрів конструкцій та споруд; здійснювати якісний облік земель по типах ґрунтів, їх механічному складу, по забезпеченості поживними речовинами, еродованості, меліоративному стану тощо; організовувати продаж земельних ділянок та іншої нерухомості; управляти виробництвом, якістю продукції, раціональним використанням земельних ресурсів; розробляти проектні рішення із землеустрою, топографічні та кадастрові карти і плани, геоінформаційні системи різноманітних призначень; проводити інвентаризацію земель, роботи із землеустрою, топографо-геодезичних і геоботанічних вишукувань та обстежень; оцінювати економічну ефективність проектів землеустрою.
Випускник зможе працювати:
•    молодшим інженером; техніком-землевпорядником; фахівцем з інформаційних технологій; техніком-геодезистом; техніком-картографом; техніком-проектувальником
•    в територіальних органах земельних ресурсів; на землевпорядних та геодезичних підприємствах; в містобудівних проектних, будівельних та водогосподарських організаціях; державній інспекторській службі з охорони та використання земель, підприємствах, що розробляють та впроваджують геоінформаційні системи

  • 3.1/5 rating (9 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023