Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)

Код

193 Геодезія та землеустрій

Освітні програми

  • Геоінформаційні системи і технології

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю на основі нормативної та законодавчої бази:

- створюють та обґрунтовують набори геопросторових даних, метаданих з врахуванням вимог Державних стандартів України (ДСТУ) та Міжнародної організації зі стандартів (ISO); 
- здійснюють представлення структурних зв'язків баз даних за допомогою мов інфологічного моделювання; здійснюють підготовку проектної документації геоінформаційного забезпечення з урахуванням вимог нормативних документів та потреб замовника, опис і моделювання інформаційних процесів засобами мов інфологічного моделювання; 
- створюють та опрацьовують геодані різних форматів, в тому числі даних дистанційного зондування Землі; 
- виконують просторове моделювання явищ, узагальнення отриманої інформації та представлення її у вигляді карт та звітів; 
- організовують роботи над проектом геоінформаційної системи, 
- здійснюють підготовку змісту етапів розробки та впровадження геоінформаційної системи залежно від призначення проекту.

Програмні результати навчання

- ідентифікувати та пояснити термінологію з геодезії та землеустрою;

- описувати, інтерпретувати та обґрунтовувати законодавчі і теоретичні бази, державні механізми і сучасні технології управління земельними ресурсами;

- володіти методами здійснення землеустрою на всіх ієрархічних територіальних рівнях, сучасних технологій ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель;

- вміти застосовувати основні принципи і напрями формування адміністративно-територіальних утворень та суб’єктів господарювання, методи еколого-економічного обґрунтування проектів землеустрою;

- використовувати методологію наукових досліджень в галузі використання земельних ресурсів та управління територіями;

- знати і розуміти стандарти організації та документування геопросторових даних, опису моделей даних, принципів просторового моделювання явищ, наукових методів вивчення території, інформаційного забезпечення управлінських процесів, кадастрових систем;

- організовувати планування та управління банками геопросторових даних.

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику в державних регіональних підприємствах НДІ землеустрою, державних регіональних земельно-кадастрових центрах, територіальних органах та підприємствах Укрдержгеокадастру, і т.п.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Випускник зможе працювати: 

- фахівцем з геоінформаційних технологій, головним інженером, провідним спеціалістом у науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою, геології, геодезії;
- головним спеціалістом в органах земельних ресурсів, кадастру та інших структур народного господарства, де робота пов’язана із застосуванням комп’ютерних систем управління та контролю;
- керівником (підприємцем), провідним спеціалістом приватних підприємств із геодезії та землеустрою.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019