Гідроенергетика

Код

145

Освітні програми

  • Гідроенергетика

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, захист магістерських робіт.

Загальний профіль програми

Упродовж навчання за циклами:
• загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
• професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
• науково-дослідна практика.

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетентностями:
• Знати та розуміти предметну область та розуміння професії.
• Абстрактне мислення, аналізу та синтезу.
• Виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
• Проведення досліджень на відповідному рівні.
• Розробляти та управляти проектами.
• Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
• Спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей).
• Прагнути до збереження навколишнього середовища.
• Діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються процесами проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції гідроенергетичних та гідротехнічних об’єктів. 

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: інженером-технологом, інженером-конструктором, інженером-проектувальником, інженером з розрахунків та режимів, інженером з технічного контролю, інженером з налагодження та випробувань, інженером з ремонту, інженером з технічної діагностики обладнання, інженером з організації експлуатації та ремонту устаткування, інженером з комплектування устаткування і матеріалів, інженером відділу, головним енергетиком, головним інженером гідроенергетичного підприємства чи організації, інженером в загальних відділах підприємств (виробничо-технічному, охорони праці, захисту навколишнього середовища, стандартизації, якості продукції, технічного навчання та інші), інженером-дослідником в центральних заводських лабораторіях або галузевих та академічних науково-дослідних закладах, диспетчером виробництв електроенергії, інспектором технічного надзору, енергонадзору.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019