Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)

Код

073

Освітні програми

 • Менеджмент інноваційної діяльності

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчаються навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки і професійної підготовки.

Програмні результати навчання

 • розуміти та уміти застосовувати термінологію з інноваційного менеджменту, у тому числі іноземною мовою;
 • розуміти систему менеджменту організацій та уміти організовувати інноваційну діяльність;
 • уміти управляти інноваційними проектами;
 • уміти формувати стратегії фінансування проектів та обґрунтовувати інвестиційні рішення;
 • розуміти інноваційну політику України та зарубіжних країн;
 • уміти управляти фінансами та забезпечувати фінансову стійкість організації;
 • уміти розробляти інноваційні стратегії і програми організації;
 • володіти методами обґрунтування бізнес-цілей реалізації проекту, розробляти і проводити експертизу бізнес-планів проекту;
 • уміти застосовувати різні інформаційні системи для управління усіма фазами інноваційних проектів;
 • розуміти інноваційну інфраструктуру та принципи її функціонування.

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять практику: виробнича практика та тренінг з фаху у Бізнес - центрі НУВГП.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю на основі застосування сучасних методологій інноваційного менеджменту обґрунтовують бізнес-цілі інноваційних проектів, складають бізнес-плани та проводять експертизу інноваційних проектів; застосовують сучасні інформаційні системи та хмарні технології для управління інноваційними проектами; формують проектні команди для управління стартапами та управляють ними; проводять перемовини з венчурними фондами, інноваційними бізнес-інкубаторами та іншими інвесторами щодо фінансування інноваційних проектів; управляють проектами виводу нової продукції на ринок; розробляють стратегії та оперативні плани інноваційної діяльності організацій та забезпечують їх реалізацію; управляють процесами розроблення технічних, технологічних, ринкових та організаційних інновацій; забезпечують захист інтелектуальної власності та проводять трансфер технологій в Україні та за кордоном; управляють процесами корпоратизації інноваційних організацій.

Випускник зможе працювати: менеджером інноваційних проектів і програм, менеджером з інноваційної діяльності, менеджером з комерціалізації інтелектуальної власності, експертом з питань інтелектуальної власності, директором, комерційним директором, антикризовим менеджером на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності і видів економічної діяльності, в органах державної влади, державних установах, організовувати власний бізнес.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 08 травня 2019