Назва галузі

Природничі науки

Науки про Землю (Гідрологія)

Код

103

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • Гідрологія

Тривалість програми

Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна; 4 роки 10 місяців - заочна, заочно-дистанційна. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за неспорідненою спеціальністю: 2 роки 10 місяців - денна; 3 роки 10 місяців - заочна, заочно-дистанційна. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спорідненою спеціальністю: 1 рік 10 місяців - денна; заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно захищена кваліфікаційна бакалаврська робота.

Загальний профіль програми

Бакалаври з наук про Землю (гідрологія) проводять гідрологічні, метеорологічні, снігомірні, гідрохімічні роботи і спостереження, передбачені програмою гідрологічних, озерних, воднобалансових та інших спостережень на водних об’єктах суходолу; приймають участь у гідрографічних дослідженнях водних об’єктів; здійснюють інспекцію гідрологічних постів, а також володіють навичками землевпорядкування, раціонального використання та охорони водних ресурсів від забруднення та вичерпання. 

Програмні результати навчання

Планувати та проводити гідрометеорологічні польові та лабораторні дослідження, готувати та обробляти звіти; аналізувати будь-яку гідрометеорологічну інформацію, характеристики поверхневих водозборів їх будову та ландшафти; характеристики руху води по земній поверхні; характеристики хімічного складу природних та зворотних вод; результати опису ідентифікації, класифікації стану довкілля та водних об'єктів; оцінки прогнозних та ймовірностних характеристик гідрологічного режиму водних об'єктів при водокористуванні. Виконувати операції діагностування, технічного обслуговування, ремонту лабораторного обладнання, гідрометеорологічної апаратури і польового гідрологічного спорядження. Визначати показники природних та антропогенних умов території, об’єкту, а також кількісних та якісних характеристик навколишнього середовища із застосуванням інструментів, приладів та обладнання. Розробляти: заходи щодо визначення параметрів гідротехнічних споруд та режиму їх експлуатації; заходи щодо запобігання забруднення та виснаження вод. Організовувати: проведення спостережень за гідрологічним режимом водних об'єктів; проведення обліку води на водогосподарських об'єктах. Забезпечувати: розробку заходів для обґрунтування та прийняття управлінських рішень в галузі обліку, охорони та використання водних ресурсів; вирішення практичних завдань з використання геоінформаційних систем.

Практика/Стажування

ННавчальні практики: комплексна практика із загальної гідрології та геодезії; практика з геофізичних вимірювань; виробничі практики: виробнича технологічна, виробнича.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: технік-гідролог, технік-агрометеоролог; технік-метеоролог; технік-проектувальник; технік-гідрометрист; технік-картограф; технік (природознавчі науки); асистент географа; технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження); інспектор з використання водних ресурсів; асистенти в водному господарстві та в природно-заповідній справі; консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі; помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічники керівників малих підприємств без апарату управління.

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 22 червня 2023