Назва галузі

Право

Право

Код

081

Освітні програми

  • Право

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси (у 1 семестрі – загальні дисципліни професійного спрямування, у 2 та 3 семестрах відповідно до обраного профілю (цивільно-правового, кримінально-правового))

Програмні результати навчання

Критично оцінювати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища; визначати сутність явищ і процесів реального світу, використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності; вшановувати традиції і звичаї свого народу та культурного надбання людства; добирати  та використовувати психолого-педагогічні технології  у професійній та інших сферах життєдіяльності; залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації; дотримуватися етики ділового спілкування; створювати власний імідж, вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі; використовувати джерела інформації для власного розвитку; визначати та усвідомлювати межі своїх знань та проблеми практичної діяльності; використовувати різні форми підвищення власної кваліфікації, представляти інтереси фізичних і юридичних осіб в ОДВ, ОМС, установах, організаціях та перед іншими особами.

Практика/Стажування

Педагогічна, виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються діяльністю у сфері права, зокрема адвокатською та нотаріальною; консультаціями з питань комерційної діяльності й керування; проведенням розслідувань, управлінням у сферах фінансової та податкової діяльності; діяльністю у сфері юстиції та правосуддя; діяльністю у сфері охорони громадського порядку та безпеки; діяльністю у сфері обов'язкового соціального страхування тощо.

  • 5.0/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 30 квітня 2020