Назва галузі

Цивільна безпека

Цивільна безпека (Охорона праці)

Код

263

Освітні програми

 • Охорона праці

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складений кваліфікаційний іспит та захист кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми

Впродовж 1 року 4 місяці навчання вивчаються дисципліни загальної та фахової підготовки.

Програмні результати навчання

 • Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки;
 • ефективно управляти складними робочими процесами у сфері цивільної безпеки, у тому числі непередбачуваними та такими, що потребують нових стратегічних підходів;
 • об’єктивно оцінювати результати діяльності персоналу та колективу;
 • інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання теоретичних та/або практичних задач і проблем у сфері цивільної безпеки;
 • розробляти і реалізовувати соціально-значущі проекти у сфері цивільної безпеки та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, технічних та правових аспектів;
 • розробляти та реалізовувати ефективні заходи, спрямовані на регулювання та забезпечення цивільної безпеки;
 • визначати та аналізувати можливі загрози виникнення надзвичайної ситуації, аварії, нещасного випадку на виробництві та оцінювати можливі наслідки та ризики;
 • використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення під час розв’язання практичних та/або наукових задач;
 • здійснювати техніко-економічні розрахунки заходів у сфері професійної діяльності;
 • спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності;
 • доносити професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців та широкого загалу, володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення навчальних занять;
 • розв’язувати проблеми у нових або незнайомих ситуаціях за наявності неповної або обмеженої інформації, оцінювати ризики, здійснювати відповідні дослідження;
 • визначати показники та характеристики продукції, процесів, послуг щодо їх відповідності вимогам стандартів під час розв’язання практичних та/або наукових задач;
 • оцінювати відповідність правових, організаційних, технічних заходів по забезпеченню техногенної безпеки та безпеки праці вимогам законодавства під час професійної діяльності;
 • здійснювати прогнозування, оцінку ризику під час професійної діяльності та можливості відповідних підрозділів щодо реагування на надзвичайні ситуації та події;
 • аналізувати та оцінювати стан забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж;
 • приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних умовах, визначати цілі та завдання, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ресурси;
 • відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію;
 • здійснювати теоретичну, практичну, лабораторну підготовки із питань організації й технічного забезпечення оцінки умов праці на об’єктах професійної діяльності, створити умови й можливість самостійно приймати рішення щодо безпеки праці на робочому місці;
 • керувати системами управління цивільним захистом, охороною праці, техногенною безпекою на рівні підприємства, установи, організації, території.

Практика/Стажування

Виробничі практики: переддипломна.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Кваліфікація – магістр з цивільної безпеки.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: «Інженер з охорони праці», код КП 2149.2; «Інженер з техногенно-екологічної безпеки», код КП 2149.2; «Фахівець з питань цивільного захисту», код КП 2149.2; «Страховий експерт з охорони праці», код КП 2412.2; «Експерт з умов праці», код КП 2412.2; «Експерт технічний з промислової безпеки», код КП 2149.2; «Науковий співробітник (галузь інженерної справи)», код КП 2149.1

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 03 грудня 2021