Водні біоресурси та аквакультура

Код

207

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Водні біоресурси та аквакультура"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 3 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

якщо попередній рівень освіти отримано в іншій країні необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи. 2, 3 та 4 курси вивчають професійно - орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- ідентифікувати та пояснити термінологію з вирощування водних біоресурсів у природних водоймах та в умовах аквакультури;
- здійснювати оцінку фактичного стану водних біоресурсів та прогнозувати їх зміни на короткочасну та довготривалу перспективу, розробляти комплекс заходів щодо охорони та відтворення водних біоресурсів;
- інтерпретувати дані біологічного моніторингу для розробки комплексу заходів щодо збереження та відтворення водних біоресурсів;
- запроваджувати технології раціонального водо та природокористування;
- застосовувати сучасні комп’ютерні технології програмування годівлі риб та рибопродуктивності водойм;
- аналізувати сучасні тенденції розвитку стандартизації, сертифікації та методів контролю якості продукції рибництва;
- оцінювати сучасний асортимент риб з природних водойм та вирощених в умовах аквакультури з метою розробки науково-обґрунтованих систем застосування штучних кормів;
- володіти методами рибогосподарських досліджень та статистичної обробки їх результатів.

Практика/Стажування

сім практик відповідно до навчального плану (п’ять навчальних та дві виробничі).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються організацією виробництва, переробкою та реалізацією продукції рибництва.
Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: технолог з виробництва продукції аквакультури, іхтіолог-рибовод ставового господарства, менеджер з продажу риби та морепродуктів, технолог рибоводної ферми, рибного холдингу, консультант аграрних дорадчих служб, фахівець з рибальського сервісу, консультант в галузі рибного господарства в органах державного управління і місцевого самоврядування, інспектор органів державного управління рибоохорони (рибного патруля).

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 22 червня 2023