Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси)

Код

207

Освітні програми

  • Водні біоресурси

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ЕСТS.

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

якщо попередній рівень отримано в іншій країні необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються організацією виробництва, переробкою та реалізацією продукції рибництва. 

Програмні результати навчання

- ідентифікувати та пояснити термінологію з вирощування водних біоресурсів у природних водоймах та в умовах аквакультури;
- здійснювати оцінку фактичного стану водних біоресурсів та прогнозувати їх зміни на короткочасну та довготривалу перспективу, розробляти комплекс заходів щодо охорони та відтворення водних біоресурсів;
- запроваджувати технології раціонального водо та природокористування;
- застосовувати сучасні комп’ютерні технології програмування годівлі риб та рибопродуктивності водойм;
- інтерпретувати дані біологічного моніторингу для розробки комплексу заходів щодо збереження та відтворення водних біоресурсів;
- аналізувати сучасні тенденції розвитку стандартизації, сертифікації та методів контролю якості продукції рибництва;
- оцінювати сучасний асортимент риб з природних водойм та вирощених в умовах аквакультури з метою розробки науково-обґрунтованих систем застосування штучних кормів, вселення та акліматизації нових видів;
- володіти методами рибогосподарських досліджень та статистичної обробки їх результатів.

Практика/Стажування

Технологічна та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: дослідник з аквакультури, іхтіолог-рибовод ставового господарства, менеджер з продажу риби та морепродуктів, виконавчий директор рибоводної ферми або рибного холдингу, консультант аграрних дорадчих служб, викладач ВНЗ ІІ-ІІІ рівня акредитації, провідний фахівець з рибальського сервісу, консультант в галузі рибного господарства в органах державного управління і місцевого самоврядування, інспектор, провідний іхтіолог, начальник державного управління рибоохорони (рибного патруля).

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019