Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання і водовідведення)

Код

192

Освітні програми

  • "Водопостачання і водовідведення"

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (на базі І рівня підготовки) та 120 кредитів ( на базі неспоріднених спеціальностей)

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно захищена атестаційна магістерська робота.

Загальний профіль програми

Фахівці цього профілю займаються процесами проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції об'єктів і систем водопостачання і водовідведення. 

Випускники можуть працювати в таких галузях: будівництво, в т.ч.   будівництво водопровідних, теплових і каналізаційних мереж; установлення інженерного устаткування будівель та споруд; санітарно-технічні роботи; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи; забирання, очищення та розподілення води; розроблення проектів у водопостачанні і водовідведенні; технічні випробування та дослідження (зокрема, води і стічних вод); освіта (професійно-технічна, вища).

 

Програмні результати навчання

- аналізувати та компонувати структуру систем водопостачання і водовідведення населених пунктів, промислових підприємств та окремих об’єктів; розробляти водний баланс населених пунктів, промислових підприємств або їх структурних елементів; формувати перспективні плани розвитку водопровідно-каналізаційних систем; проектувати науково обґрунтовані оптимальні режими роботи мереж водопостачання, каналізації та водостоків; приймати науково обґрунтовані рішення про використання підземних або поверхневих джерел водопостачання та методи водопідготовки для різних цілей; науково обґрунтовувати найбільш ефективні методи очищення природних і стічних вод, знезараження і обробки осадів; проводити експериментальні та аналітичні дослідження методів очищення води та обробки осадів з метою оптимізації технологічних параметрів водоочисних станцій; розробляти математичні моделі процесів, технологій систем водопостачання і водовідведення; застосовувати інформаційні технології на різних етапах наукових досліджень, здійснювати імітаційне моделювання у водопостачанні та водовідведенні, розраховувати і конструювати технологічну частину мереж і споруд водопостачання і водовідведення в середовищі САПР, забезпечувати оптимальні технологічні режими експлуатації споруд та належну підготовку води, довгострокову працездатність технологічного обладнання і спеціальних споруд водопостачання і водовідведення; забезпечувати технологічний контроль роботи мереж, водозаборів та очисних споруд водопостачання і водовідведення; розробляти класифікацію та паспортизацію мереж та систем водопостачання і водовідведення, перспективні плани їх ремонту, проводити обстеження мереж і споруд для визначення показників їх технічного стану; науково обґрунтовувати і виконувати оптимальні проектні рішення з інтенсифікації та реконструкції об’єктів водопостачання і водовідведення.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою, стажування та підвищення кваліфікації в інших навчальних закладах.

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства, науковий співробітник, інженер-проектувальник (водопостачання і водовідведення), інженер-лаборант, інженер із  стандартизації та якості,  аналітик систем водопостачання  та водовідведення, інженер з розрахунків та режимів, інженер з проектно-кошторисної роботи,  інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з керування та обслуговування систем, консультант у галузі водопостачання та водовідведення, інженер-технолог, інженер-дослідник; інженер-конструктор; фахівець з управління проектами та програмами, викладач навчальних закладів ІІ – ІV рівнів акредитації, фахівець з водопостачання і водовідведення в органах державного управління і місцевого самоврядування.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 28 січня 2020