Перелік спеціальностей магістра

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КодНайменування спеціальності
011  Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)
011  Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)
051  Економіка (Бізнес-аналітика)
 051  Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)
051  Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
053  Психологія
071  Облік і оподаткування
071  Облік і оподаткування (Аудит та податковий консалтинг)
 072  Фінанси, банківська справа та страхування
 073  Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
 073   Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)
073  Менеджмент (Управління навчальним закладом)
 073   Менеджмент (Управління проектами)
 073   Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)
 281  Публічне управління та адміністрування (Державна служба)
281  Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)
 075  Маркетинг
 076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
292  Міжнародні економічні відносини

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ ПРАВА

КодНайменування спеціальності
081 Право
262 Правоохоронна діяльність

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я