Перелік спеціальностей магістра

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Код

Найменування спеціальності

011

 Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)

028

 Менеджмент соціокультурної діяльності (Соціальний менеджмент та інформаційна культура)

051

 Економіка (Бізнес-аналітика)

051

 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

053

 Психологія

071

 Облік і оподаткування

071

 Облік і оподаткування (Аудит та податковий консалтинг)

 072

 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 073 

 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

 073 

 Менеджмент (Управління проектами)

 073 

 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)

 075

 Маркетинг

 076 

 Підприємництво та торгівля (Економіка підприємства)

 281

 Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

281

 Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)

292

 Міжнародні економічні відносини

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ ПРАВА

Код Найменування спеціальності
081 Право
262 Правоохоронна діяльність

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я