Перелік спеціальностей бакалавра

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КодНайменування спеціальності
014.03  Середня освіта (Історія)
034  Культурологія (Креативна та цифрова культура)
034  Культурологія (Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації)
051  Економіка (Бізнес аналітика та управління персоналом і економіка праці)
053  Психологія
 061  Журналістика
 292   Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)
 071   Облік і оподаткування
 072   Фінанси, банківська справа та страхування
 073   Менеджмент
073  Менеджмент за освітньою програмою Державного університету Люблінська політехніка
 075   Маркетинг
 076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу)
 029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)
 281  Публічне управління та адміністрування

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ ПРАВА

КодНайменування спеціальності
 081  Право

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

КодНайменування спеціальності
017  Фізична культура і спорт
 227  Фізична терапія, ерготерапія 

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУВГП

КодНайменування спеціальності
161  Хімічні технології та інженерія