ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської)

Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)

Програма вступного іспиту з української мови як іноземної (для іноземних громадян та осіб без громадянства)

 

051 Економіка (Інформаційні технології в бізнесі) 
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

101 Екологія
183 Технології захисту навколишнього середовища
193 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)  
193 Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології) 
201 Агрономія 
205 Лісове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
207 Водні біоресурси та аквакультура (Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів)
242 Туризм

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

191 Архітектура та містобудування 
192 Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми) 
192 Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення) 
192Будівництво та цивільна інженерія (Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство) 
192 Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво) 
192 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція) 
192 Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)
192 Будівництво та цивільна інженерія (Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)
263 Цивільна безпека

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Водна інженерія та водні технології)
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Гідроінформатика)
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Гідротехнічне будівництво)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

011 Освітні, педагогічні науки ("Педагогіка вищої школи", "Система виховної роботи з дітьми та молоддю") 
051 Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)
051 Економіка (Управління персоналом та економіка праці)
053 Психологія
071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) 
073 Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності) 
073 Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності) 
073 Менеджмент (Управління проектами)
073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)
073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)
281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба)
281 Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)
292 Міжнародні економічні відносини

ПРОГРАМИ ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

281 Публічне управління та адміністрування (проводиться для осіб які вступають за державним замовленням Національного агенства України з питань державної служби)

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)
133 Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)
133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання) 
184 Гірництво 
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ІНСТИТУТ ПРАВА

081 Право (Єдине фахове вступне випробування: Перший блок; Другий блок)
262 Правоохоронна діяльність

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

227 Фізична терапія, ерготерапія