• minizno
  • 274 n
  • pay
  • 27 n

FAQ

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

В чому різниця між інститутом, спеціальністю та освітньою програмою?

 Відповідь: Інститут – підрозділ університету, який готує студентів за тією чи іншою спеціальністю. Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка. Освітня програма – складова спеціальності. Абітурієнти вступають на освітню програму в рамках спеціальності.

 

Хто має право вступати на 1 курс?

Відповідь:  На перший курс мають право вступати особи, які мають атестат про повну загальну середню освіту та склали предмети ЗНО, відповідно  до обраної  спеціальності. Окрім цього, в 2021 році замість сертифікатів ЗНО певна категорія осіб може проходити вступні випробування в НУВГП (розділ VIІI Правил прийому).

 

Чи потрібно проходити ЗНО при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"?

Відповідь:  Для участі в конкурсі на місця державного замовлення необхідно скласти фахове вступне випробування в університеті, подати ЗНО з української мови та літератури (української мови) та ЗНО із математики або Історії України. Для часті в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб необхідно скласти фахове вступне випробування в університеті, подати ЗНО з української мови та літератури (української мови) та ЗНО із будь-якого конкурсного предмету (математика, історія України, географія, біологія, хімія, фізика, іноземна мова).

 

Я випускник коледжу. Маю диплом молодшого спеціаліста. Скільки років я буду навчатися у НУВГП для отримання ступеня «Бакалавр» за спорідненою спеціальністю?

Відповідь: Два або три роки в залежності від спеціальності та форми навчання (денна, заочна).

 

Я випускник коледжу. Маю диплом молодшого спеціаліста. Скільки років я буду навчатися у НУВГП для отримання ступеня «Бакалавр» за неспорідненою спеціальністю?

Відповідь: НУВГП зараховує вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за неспорідненими спеціальностями на 2 курс. Для випускників коледжів які закінчили підготовчі курси НУВГП, і які бажають змінити профіль своєї спеціальності, термін навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» два або три роки в залежності від форми навчання (денна, заочна) (якщо це не суперечить стандарту освіти).

 

Маю диплом молодшого спеціаліста і бажаю вступити до НУВГП за неспорідненою спеціальністю. Які умови зарахування на заочні підготовчі курси для випускників коледжу.

Відповідь: Прийом документів на заочні підготовчі курси НУВГП здійснює до 01 березня. Перелік документів: 1). для випускників навчальних закладів І- II рівнів акредитації: копія диплому молодшого спеціаліста; 2). для студентів випускних курсів навчальних закладів І і II рівня акредитації: виписка із залікової книжки, завірена навчальним закладом (коледж, технікум). Зарахування - до 01 березня. Термін навчання – 01 березня - 30 червня.

 

Маю диплом молодшого спеціаліста. Які переваги при вступі, якщо я закінчу заочні підготовчі курси НУВГП для випускників коледжів.

Відповідь: 1. Заочні підготовчі курси для випускників навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації проводяться для абітурієнтів які хочуть вступити за неспорідненими спеціальностями. 2. Заочні підготовчі курси для такої категорії вступників дають можливість скороти термін навчання до двох (трьох) років . Адже, не маючи підготовчих курсів, вступник за неспорідненою спеціальністю може бути зарахований тільки на другий курс. 3. Після закінчення заочних підготовчих курсів абітурієнти неспоріднених спеціальностей можуть приймати участь в конкурсі на місця державного замовлення за спеціальностями яким надається особлива підтримка.

 

Як мені дізнатись, які ЗНО необхідно здавати, щоб вступити до НУВГП?

Відповідь: Інформацію стосовно предметів ЗНО, які вступники здають на певну спеціальність, можна дізнатись на сайті Приймальної комісії на сторінці «Сертифікат ЗНО», зателефонувавши до Приймальної комісії, або прочитавши на інформаційних стендах університету.

 

Я закінчив школу 20 років тому. Що мені необхідно для того, щоб вступити на 1 курс?

Відповідь: Згідно із Правилами прийому до НУВГП кожен вступник повинен проходити Зовнішнє незалежне оцінювання, незалежно від віку та року закінчення школи. Для вступу необхідно мати весь пакет документів, зокрема, документ про повну загальну середню освіту та сертифікат ЗНО 2018, 2019 , 2020 або 2021 року. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

 

Я отримав диплом бакалавра, але хочу вступати в магістратуру за іншою спеціальністю. Це можливо?

Відповідь: Ви можете вступити на будь-яку спеціальність (окрім спеціальності 081 "Право") за освітнім ступенем магістра за умови здачі двох вступних випробувань: іноземна мова у вигляді ЗНО (ЄВІ) та фахове вступне випробування з обраної спеціальності. Вступ за спеціальністю 081 "Право" передбачає наявність освітнього ступення бакалавра за спеціальністю "Право" або "Міжнародне право".  

 

Я отримав диплом спеціаліста або магістра, але хочу вступати в магістратуру за іншою спеціальністю. Що мені необхідно зробити?

Відповідь: Якщо Ви маєте бажання навчатися за кошти державного бюджету то вимоги ті ж самі що і при вступі з дипломом бакалавра (Див. попередній пункт). Якщо Ви претендуєте тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб то  можете вступити на будь-яку спеціальність (окрім спеціальності 081 "Право")  за освітнім ступенем магістра за умови здачі двох вступних випробувань у вузі: іноземна мова  та фахове вступне випробування. 

 

Я громадянин України, але закінчив школу в іншій країні. Скажіть, будь-ласка, чи можу я вступати до НУВГП?

Відповідь: Так, Ви можете вступити до НУВГП , але за умови наявності сертифікатів ЗНО 2018, 2019, 2020 або 2021 років. Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном і не претендують на місця державного замовлення можуть замість ЗНО проходити вступні іспити в університеті.

 

ПИТАННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Чи потрібно копії документів завіряти у нотаріуса?

Відповідь: Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НУВГП, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Який документ підтверджує право вступника на користуванням сільським коефіцієнтом?

Відповідь: Довідка про реєстрацію місця проживання особи, яку вступник сканує і завантажує у свій електронний кабінет.

 

Який прохідний бал на бюджет?

Відповідь: Прохідний бал залежить від багатьох факторів: кількості бюджетних місць, кількості вступників на дану спеціальність та їх балів, і пріоритету заяв. Тому, враховуючи вище зазначене, важко назвати прохідний бал на бюджет в 2021 році. Прохідний бал 2017, 2018, 2019  та 2020 років за окремими спеціальностями можна знайти скориставшись калькулятором ЗНО.

 

Що таке творчий конкурс?

Відповідь: Творчий конкурс – це форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями галузей знань. В НУВГП творчий конкурс складають вступники, які хочуть стати студентами спеціальностей: «Архітектура та містобудування», "Фізична культура та спорт"

 

Хто має право складати вступні іспити на 1 курс і не проходити ЗНО?

Відповідь: Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів або співбесіди у НУВГП мають право особи, які зазначені в розділі VIIІ Правил прийому, або за посиланням http://start.nuwm.edu.ua/pilgy

 

Чи має значення для рейтингу день подання заяви на вступ?

Відповідь: День подання заяви на вступ не має жодного значення у визначенні рейтингу абітурієнта.

 

Що таке електронна заява? Яка гарантія, що вона дійде до НУВГП? Як дізнатись, що Приймальна комісія її обробила?

Відповідь: Електронна заява – це альтернатива подання звичайної заяви. Перевага її в тому, що немає необхідності їхати особисто до НУВГП та подавати документи. Однак, не можна подавати електронну заяву, якщо Ви маєте особливі умови вступу (пільги; розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах; у разі подання іноземного документа про освіту). В електронному кабінеті є позначка «Заява зареєстрована у ВНЗ». Це означає, що ми її отримали і обробимо протягом доби.

Якщо ПІБ у паспорті абітурієнта відрізняється від ПІБ, яке вказано в атестаті та сертифікаті ЗНО, чи можливо подавати електронну заяву?

Відповідь: У такому випадку подавати електронну заяву неможливо. Вам необхідно з’явитися до ВНЗ і подати паперову заяву разом із документом що є підставою для зміни прізвища.

 

Чи буде враховуватись наявність пільги або право на першочергове зарахування при поданні електронної заяви?

Відповідь: Пільги або право на першочергове зарахування при поданні електронної заяви врахувати неможливо. Наявність даних переваг абітурієнт зобов’язаний пред’являти особисто у строки, визначені для прийому документів. Тільки в такому випадку вони вважаються дійсними для участі в конкурсному відборі.

 

Як я дізнаюсь, коли відбудеться творчий конкурс?

Відповідь: Дату творчого конкурсу можна дізнатись з розкладу, який є на сайті та на інформаційних стендах НУВГП, а також у технічних секретарів Приймальної комісії.

 

Чи можу я змінити пріоритет заяви протягом вступної кампанії?

Відповідь: Згідно Умов прийому до ВНЗ України та Правил прийому до НУВГП, абітурієнт не може змінювати пріоритет заяв.

 

Яким чином перевести середній бал атестату з 5-бальної шкали в 12-бальну, якщо на момент випуску зі школи середній бал не рахували?

Відповідь: Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

На які форми навчання можливо подавати електронні заяви?

Відповідь: Електронні заяви можливо подавати вступнику на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-квалікаційного рівня "Молодший спеціаліст" та при вступі в магістратуру на основі ступеня бакалавра на денну і заочну форму навчання. 

Чи потрібна медична довідка при вступі?

Відповідь: Медична довідка при вступі до НУВГП непотрібна окрім вступу за спеціальністю "Фізична культура і спорт"

 

Що робити, якщо я використав усі спроби подання заяв до ВНЗ, але хочу подати ще одну?

Відповідь: Якщо ВНЗ вже прийняли до розгляду Ваші заяви, відхилити їх, відповідно до нормативних документів про систему «Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів», неможливо.

 

Чому на різних спеціальностях (освітніх програмах) у Вашому ВУЗі маю різний конкурсний бал?

Відповідь: За рахунок різного набору предметів, різних вагових коефіцієнтів за кожною спеціальністю (освітньою програмою) та галузевого і сільського коефіцієнтів.

 

На скільки спеціальностей можливо подати документи одночасно на місця державного замовлення?

Відповідь: Для участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення в 2021 році можливо подавати не більше ніж 5 (п'ять) заяв. Кількість заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не може перевищувати 30 (тридцять).

 

ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ ТА НАДАННЯ СТАТУСУ СТУДЕНТА

Як я дізнаюсь, що зарахований до НУВГП?

Відповідь: Приймальна комісія у визначені строки оприлюднює на сайті Приймальної комісії та на стендах університету списки зарахованих вступників. Крім того університет надсилає кожному вступнику повідомлення про зарахування.

 

ІНШІ ПИТАННЯ

Чи є в НУВГП військова кафедра?

Відповідь:  Так. Студенти мають можливість навчатися на нашій військовій кафедрі.

 

Де я можу дізнатись інформацію про гуртожитки НУВГП?

Відповідь: Інформацію про гуртожитки НУВГП Ви можете отримати на сайті університету за посиланням.

 

Більше інформації за посиланням