• minizno
 • 274 n
 • pay
 • 27 n

FAQ

Освіта.ua пропонує таким вступникам інформаційні матеріали, які допоможуть зорієнтуватися в процедурі вступу до закладів вищої освіти, а також в інших актуальних для абітурієнта питаннях. 
Дорожню карту вступника 2022 року Ви зможете знайти за просиланнямhttps://osvita.ua/consultations/bachelor/82369/

 

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

В чому різниця між інститутом, спеціальністю та освітньою програмою?

 Відповідь: Інститут – підрозділ університету, який готує студентів за тією чи іншою спеціальністю. Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка. Освітня програма – складова спеціальності. Абітурієнти вступають на освітню програму в рамках спеціальності.

 

Які вимоги до вступників на 1 курс бакалавра?

Відповідь: Наявність повної загальної середньої освіти.

 

Чи потрібно проходити Національний мультипредметний тест чи подавати результати ЗНО при вступі на основі освітіх ступенів або рівнів  "Молодший спеціаліст", "Млодший бакалавр" або  "Фаховий молодший бакалавр"?

Відповідь:  Так, обов'язково. Для участі в конкурсі на місця державного замовлення необхідно подати результат мультьпредметного тесту з української мови та математики або  ЗНО з української мови та літератури (української мови) та ЗНО із математики. Для часті в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб необхідно  подати результат мультьпредметного тесту з української мови та математики або ЗНО з української мови та ЗНО із будь-якого конкурсного предмету (математика, історія України, географія, біологія, хімія, фізика, іноземна мова). Детальніше.

 

Я випускник коледжу. Маю диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра). Скільки років я буду навчатися у НУВГП для отримання ступеня «Бакалавр» за спорідненою спеціальністю?

Відповідь: Два або три роки в залежності від спеціальності та форми здобуття освіти (денна, заочна).

 

Я випускник коледжу. Маю диплом фахового молодшого бакалавра. Скільки років я буду навчатися у НУВГП для отримання ступеня «Бакалавр»?

Відповідь: Три роки не залежно від форми здобуття освіти (денна, заочна).

 

Я випускник коледжу. Маю диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра). Скільки років я буду навчатися у НУВГП для отримання ступеня «Бакалавр» за неспорідненою спеціальністю?

Відповідь: Три роки не залежно від форми здобуття освіти (денна, заочна).

 

Маю диплом фахового молодшого бакалавра. Скільки років я буду навчатися у НУВГП для отримання ступеня «Бакалавр» за неспорідненою спеціальністю?

Відповідь: Три роки не залежно від форми здобуття освіти (денна, заочна).

 

Як мені дізнатись, які ЗНО 2019-2021 років необхідно подати на вступ до НУВГП?

Відповідь: Інформацію стосовно предметів ЗНО, які вступники здають на певну спеціальність, можна дізнатись на сайті Приймальної комісії на сторінці «НМТ або сертифікат ЗНО», зателефонувавши до Приймальної комісії, або прочитавши на інформаційних стендах університету.

 

Я закінчив школу 20 років тому. Що мені необхідно для того, щоб вступити на 1 курс?

Відповідь: Кожен вступник для конкурсного відбру на місця державного замовлення повинен проходити Національний мультипредметний тест або мати результати ЗНО 2019-2021 років або на окремі спеціальності проходити творчий конкурс, незалежно від віку та року закінчення школи. Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра окрім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» та спеціальностей, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, відповідно до Правил прийому можуть використовуватись результати тільки розгляду мотиваційних листів.
Для вступу необхідно мати пакет документів, зокрема, документ про повну загальну середню освіту. 

 

Я отримав диплом бакалавра, але хочу вступати в магістратуру за іншою спеціальністю. Це можливо?

Відповідь: Ви можете вступити на будь-яку спеціальність (окрім спеціальності 081 "Право") за освітнім ступенем магістра за умови здачі фахового іспиту в університеті. Окрім того за спеціальностями  галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» необхідно додатково подати результат магістерського тесту навчальних компетенцій. Вступ за спеціальністю 081 "Право" передбачає наявність освітнього ступення бакалавра за спеціальністю "Право" або "Міжнародне право".  

 

Я отримав диплом спеціаліста або магістра, але хочу вступати в магістратуру за іншою спеціальністю. Що мені необхідно зробити?

Відповідь: Якщо Ви маєте бажання навчатися за кошти державного бюджету то вимоги ті ж самі що і при вступі з дипломом бакалавра (Див. попередній пункт). Якщо Ви претендуєте тільки на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб то  можете вступити на будь-яку спеціальність (окрім спеціальності 081 "Право") за освітнім ступенем магістра за умови здачі фахового іспиту в університеті. Окрім того за спеціальностями  галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» необхідно додатково пройти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови або подати результат магістерського тесту навчальних компетенцій. Вступ за спеціальністю 081 "Право" передбачає наявність освітнього ступення бакалавра за спеціальністю "Право" або "Міжнародне право".

 

Я громадянин України, але закінчив школу в іншій країні. Скажіть, будь-ласка, чи можу я вступати до НУВГП?

Відповідь: Так, умови прийому тіж самі що і для випускників українських навчальних закладів.

 

ПИТАННЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Чи потрібно копії документів завіряти у нотаріуса?

Відповідь: Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НУВГП, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Який документ підтверджує право вступника на користуванням сільським коефіцієнтом?

Відповідь: В 2022 році цей коефіцієнт не застосовується.

 

Який прохідний бал на бюджет?

Відповідь: Прохідний бал залежить від багатьох факторів: кількості бюджетних місць, кількості вступників на дану спеціальність та їх балів, і пріоритету заяв. Тому, враховуючи вище зазначене, важко назвати прохідний бал на бюджет в 2022 році. Прохідний бал 2018, 2019, 2020  та 2021 років за окремими спеціальностями можна знайти скориставшись калькулятором ЗНО.

 

Що таке творчий конкурс?

Відповідь: Творчий конкурс – це форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями галузей знань. В НУВГП творчий конкурс складають вступники, які хочуть стати студентами спеціальностей: «Архітектура та містобудування», "Фізична культура та спорт"

 

Хто має право складати вступні іспити на 1 курс і не проходити ЗНО?

Відповідь: Брати участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди у НУВГП мають право особи, які зазначені в розділі VIIІ Правил прийому, або за посиланням http://start.nuwm.edu.ua/pilgy

 

Чи має значення для рейтингу день подання заяви на вступ?

Відповідь: День подання заяви на вступ не має жодного значення у визначенні рейтингу абітурієнта.

 

Що таке електронна заява? Яка гарантія, що вона дійде до НУВГП? Як дізнатись, що Приймальна комісія її обробила?

Відповідь: Електронна заява – це альтернатива подання звичайної заяви. Перевага її в тому, що немає необхідності їхати особисто до НУВГП та подавати документи. Однак для ряду випадків передбачена тільки паперова заява:

 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим підпункту 1 пункту 7 розділу VII Правил прийому;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

. В електронному кабінеті є позначка «Заява зареєстрована у ВНЗ». Це означає, що ми її отримали і обробимо протягом доби.

Якщо ПІБ у паспорті абітурієнта відрізняється від ПІБ, яке вказано в атестаті та сертифікаті ЗНО, чи можливо подавати електронну заяву?

Відповідь: У такому випадку подавати електронну заяву неможливо. Вам необхідно з’явитися до ВНЗ і подати паперову заяву разом із документом що є підставою для зміни прізвища.

 

Чи буде враховуватись наявність пільги або право на першочергове зарахування при поданні електронної заяви?

Відповідь: Пільги або право на першочергове зарахування при поданні електронної заяви врахувати неможливо. Наявність даних переваг абітурієнт зобов’язаний пред’являти в будь-яку приймальну комісію ЗВО особисто у строки, визначені для прийому документів. Приймальна комісія перевіряє достовірність поданих документів та вносить їх до реєстру осіб із спеціальними умовами вступу Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Тільки в такому випадку Ваша пільга підтянеться до електронної заяви і буде врахована в конкурсному відборі.

 

Як я дізнаюсь, коли відбудеться творчий конкурс?

Відповідь: Дату творчого конкурсу можна дізнатись з розкладу, який є на сайті та на інформаційних стендах НУВГП, а також у технічних секретарів Приймальної комісії. Зареєструватися на творчий конкурс можливо за посиланням.

 

Чи можу я змінити пріоритет заяви протягом вступної кампанії?

Відповідь: Абітурієнт не може змінювати пріоритет заяв після того як вона зареєстрована у закладі освіти.

 

Чи враховується середній бал документу про освіту при розрахунку конкурсного балу?

Відповідь: В 2022 році - ні..

На які форми здобуття освіти можливо подавати електронні заяви?

Відповідь: Електронні заяви можливо подавати вступнику на денну і заочну форму здобуття освіти. 

Чи потрібна медична довідка при вступі?

Відповідь: Медична довідка при вступі до НУВГП потрібна лише за спеціальністю "Фізична культура і спорт"

 

Що робити, якщо я використав усі спроби подання заяв до ЗВО, але хочу подати ще одну?

Відповідь: Якщо заклади освіти вже прийняли до розгляду Ваші заяви, відхилити їх, відповідно до нормативних документів про систему «Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів», неможливо.

 

Чому на різних спеціальностях (освітніх програмах) у Вашому ЗВО маю різний конкурсний бал?

Відповідь: В 2022 році це тільки за рахунок  галузевого коефіцієнту, який дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності  яким надається особлива підтримка.

 

На скільки спеціальностей можливо подати документи одночасно на місця державного замовлення?

Відповідь: Для участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення в 2022 році можливо подавати не більше ніж 5 (п'ять) заяв. Кількість заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не може перевищувати 20 (двадцять).

 

ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ ТА НАДАННЯ СТАТУСУ СТУДЕНТА

Як я дізнаюсь, що зарахований до НУВГП?

Відповідь: Приймальна комісія у визначені строки оприлюднює на сайті Приймальної комісії та на стендах університету списки зарахованих вступників. Крім того університет надсилає кожному вступнику повідомлення про зарахування.

 

ІНШІ ПИТАННЯ

Чи є в НУВГП військова кафедра?

Відповідь:  Так. Студенти мають можливість навчатися на нашій військовій кафедрі.

 

Де я можу дізнатись інформацію про гуртожитки НУВГП?

Відповідь: Інформацію про гуртожитки НУВГП Ви можете отримати на сайті університету за посиланням.

 

Більше інформації за посиланням